| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.157.152 (lg) / ec2-18-207-157-152.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:9d98::12cf:9d98 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  dapl AS44964

as-block:    AS42961 - AS45055
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-08-19T06:50:17Z
last-modified: 2021-08-19T06:50:17Z
source:     RIPE


aut-num:    AS44964
as-name:    dapl
org:      ORG-CJSC12-RIPE
descr:     DATAPLANET Ltd.
descr:     -------------Upstreams-------------
import:     from AS29226 accept ANY
export:     to AS29226 announce AS-DATAPLANET
import:     from AS12714 accept ANY
export:     to AS12714 announce AS-DATAPLANET
import:     from AS25478 accept ANY
export:     to AS25478 announce AS-DATAPLANET
import:     from AS50384 accept ANY
export:     to AS50384 announce AS-DATAPLANET
import:     from AS8631 accept ANY
export:     to AS8631 announce AS-DATAPLANET
import:     from AS29226 accept ANY
export:     to AS29226 announce AS-DATAPLANET
import:     from AS6939 accept ANY
export:     to AS6939 announce AS-DATAPLANET
descr:     -------------Peers-------------
import:     from AS31575 accept AS31575
export:     to AS31575 announce ANY
import:     from AS51921 accept AS51921
export:     to AS51921 announce ANY
import:     from AS20826 accept AS-S-LOGISTIC-LTD
export:     to AS20826 announce ANY
import:     from AS202079 accept AS202079
export:     to AS202079 announce ANY
import:     from AS205978 accept AS205978
export:     to AS205978 announce ANY
import:     from AS42373 accept AS42373
export:     to AS42373 announce ANY
import:     from AS42072 accept AS-POZITIS-RU
export:     to AS42072 announce ANY
import:     from AS59906 accept AS59906
export:     to AS59906 announce ANY
admin-c:    DD2924-RIPE
tech-c:     DD2924-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     DAPL-MNT
created:    2008-04-10T13:41:53Z
last-modified: 2022-07-02T22:17:34Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-CJSC12-RIPE
org-name:    DATAPLANET Ltd.
country:    RU
org-type:    LIR
address:    street 4807, Building 1, Block 1
address:    124489
address:    Moscow, Zelenograd
address:    RUSSIAN FEDERATION
phone:     +74999952525
fax-no:     +74999952525
admin-c:    MVP56-RIPE
admin-c:    MBR8-RIPE
admin-c:    VVK87-RIPE
abuse-c:    AM32989-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    DAPL-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     DAPL-MNT
created:    2008-04-07T10:14:34Z
last-modified: 2020-12-16T13:29:56Z
source:     RIPE # Filtered
geoloc:     55.9838403 37.1998746

role:      DATAPLANET DATACENTER
address:    DATAPLANET
address:    street 4807, building 1, block 1
address:    Moscow, Zelenograd
address:    Russia
remarks:    ***************************************************************
remarks:    DATAPLANET - data-center (TIA-942) for maintain clients server
remarks:    hardware, providing resources for our customers.
remarks:    DATAPLANET - has cross-operators agreement for traffic peering.
remarks:    Virtual Hosting, Virtual-Dedicated and collocation servers.
remarks:    Addresses for contact:
remarks:    routing & peering noc@dataplanet.ru
remarks:    spam & security abuse@dataplanet.ru
remarks:    mail postmaster@dataplanet.ru
remarks:    customer service support@dataplanet.ru
remarks:    ***************************************************************
phone:     +7 499 995 2525
fax-no:     +7 499 995 2525
admin-c:    VVK87-RIPE
tech-c:     MVP56-RIPE
nic-hdl:    DD2924-RIPE
mnt-by:     DAPL-MNT
created:    2008-04-10T12:55:07Z
last-modified: 2016-12-14T10:37:44Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]