| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.85.143.239 (lg) / ec2-3-85-143-239.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:355:8fef::355:8fef (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  eqipe AS44919

as-block:    AS42383 - AS45055
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS44919
as-name:    eqipe
org:      ORG-AG43-RIPE
admin-c:    EADM1-RIPE
tech-c:     EADM1-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     eqipe-mnt
created:    2008-04-02T14:07:23Z
last-modified: 2016-07-22T07:31:02Z
source:     RIPE # Filtered
import:     from AS29691 accept ANY
import:     from AS21124 accept AS21124
export:     to AS29691 announce AS44919
export:     to AS21124 announce ANY

organisation:  ORG-AG43-RIPE
org-name:    eqipe GmbH
org-type:    LIR
address:    Josefstrasse 92
address:    8005
address:    Zuerich
address:    SWITZERLAND
phone:     +41 43 500 50 50
abuse-c:    EADM1-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    eqipe-mnt
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     eqipe-mnt
created:    2008-11-07T14:45:43Z
last-modified: 2016-07-22T07:38:58Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Eqipe Admins
address:    Josefstrasse 92, CH-8005 Zuerich
abuse-mailbox: abuse@eqipe.ch
nic-hdl:    EADM1-RIPE
mnt-by:     eqipe-mnt
created:    2016-07-22T07:28:15Z
last-modified: 2016-07-22T07:28:15Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]