| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 35.153.73.72 (lg) / ec2-35-153-73-72.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2399:4948::2399:4948 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  AZMA-AS AS44889

as-block:    AS42383 - AS45055
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS44889
as-name:    AZMA-AS
org:      ORG-FACL1-RIPE
import:     From AS64399 accept ANY
import:     From AS29632 accept ANY
import:     From AS57241 accept ANY
import:     From AS12880 accept ANY
import:     From AS25184 accept ANY
import:     From AS15696 accept ANY
import:     From AS6736 accept ANY
import:     From AS15696 accept AS-ARIAN
import:     From AS29077 accept ANY
import:     From AS50733 accept ANY
import:     From AS51280 accept ANY
import:     From AS50892 accept ANY
import:     From AS51460 accept ANY
import:     From AS51732 accept ANY
import:     From AS48434 accept ANY
import:     From AS57577 accept ANY
import:     From AS61239 accept ANY
import:     From AS44045 accept ANY
import:     From AS43553 accept ANY
import:     From AS31175 accept ANY
import:     From AS48335 accept ANY
import:     From AS57457 accept ANY
import:     From AS60516 accept ANY
import:     From AS49099 accept ANY
import:     From AS24631 accept ANY
import:     From AS51554 accept ANY
import:     From AS48147 accept ANY
import:     From AS49100 accept ANY
import:     From AS51785 accept ANY
import:     From AS44531 accept ANY
import:     From AS34636 accept ANY
import:     From AS58125 accept ANY
import:     From AS57413 accept ANY
export:     To AS64399 announce AS-AZMA
export:     To AS29632 announce AS-AZMA
export:     To AS57241 announce AS44889
export:     To AS12880 announce AS44889
export:     To AS25184 announce AS44889
export:     To AS15696 announce AS44889
export:     To AS6736 announce AS-AZMA
export:     To AS12880 announce AS-AZMA
export:     To AS29077 announce AS44889
export:     To AS50733 announce AS44889
export:     To AS51280 announce AS44889
export:     To AS50892 announce AS44889
export:     To AS51460 announce AS44889
export:     To AS51732 announce AS44889
export:     To AS48434 announce AS44889
export:     To AS57577 announce AS44889
export:     To AS61239 announce AS44889
export:     To AS44045 announce AS44889
export:     To AS43553 announce AS44889
export:     To AS31175 announce AS44889
export:     To AS48335 announce AS44889
export:     To AS57457 announce AS44889
export:     To AS60516 announce AS44889
export:     To AS49099 announce AS44889
export:     To AS24631 announce AS44889
export:     To AS51554 announce AS44889
export:     To AS48147 announce AS44889
export:     To AS49100 announce AS-AZMA
export:     To AS51785 announce AS44889
export:     To AS44531 announce AS44889
export:     To AS34636 announce AS44889
export:     To AS58125 announce AS44889
export:     To AS57413 announce AS44889
mp-import:   afi any.unicast from AS48147 accept AS48147
mp-export:   afi any.unicast to AS34636 announce AS-AZMA
mp-export:   afi any.unicast to AS34636 announce AS44889
mp-export:   afi any.unicast to AS25184 announce AS44889
admin-c:    MM11487-RIPE
tech-c:     MM11487-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     AZMA-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
created:    2008-03-27T15:30:52Z
last-modified: 2019-03-25T08:46:44Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-FACL1-RIPE
org-name:    Farhang Azma Communications Company LTD
remarks:    www.AZMAGROUP.ir
org-type:    LIR
address:    Unit 12, No.86, West Zartosht St., Fatemi Ave.
address:    1415683885
address:    Tehran
address:    IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
phone:     +982181571
fax-no:     +982188989003
admin-c:    MM11487-RIPE
abuse-c:    AR15617-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    AZMA-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     AZMA-MNT
created:    2007-09-17T10:39:01Z
last-modified: 2019-05-16T05:49:27Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Majid Mashayekhi
address:    No: 86, West Zartosht Ave, Fatemi Square, Tehran, Iran
phone:     +98 21 81571
phone:     +98 21 88973028
nic-hdl:    MM11487-RIPE
mnt-by:     AZMA-MNT
created:    2008-02-24T17:03:45Z
last-modified: 2014-01-04T10:12:28Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]