| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.235.186.94 (lg) / ec2-3-235-186-94.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3eb:ba5e::3eb:ba5e (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  A-IX AS44870

as-block:    AS42961 - AS45055
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-08-19T06:50:17Z
last-modified: 2021-08-19T06:50:17Z
source:     RIPE


aut-num:    AS44870
as-name:    A-IX
org:      ORG-AIS48-RIPE
import:     from AS42334 accept ANY
export:     to AS42020 announce AS44870
export:     to AS59796 announce AS44870
export:     to AS42334 announce AS44870
import:     from AS16130 accept ANY
import:     from AS42020 accept ANY
import:     from AS59796 accept ANY
export:     to AS16130 announce AS44870
admin-c:    EH3873-RIPE
tech-c:     EH3873-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     lb-aix-1-mnt
created:    2017-12-04T15:21:00Z
last-modified: 2018-09-04T12:08:23Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-AIS48-RIPE
org-name:    Advanced IX SAL
country:    LB
org-type:    LIR
address:    Sin El Fil, Daoud Ammoun Street, Qubic Center, 13th Floor
address:    00000
address:    Beirut
address:    LEBANON
phone:     +9613607686
phone:     +96179300540
admin-c:    EH3873-RIPE
tech-c:     EH3873-RIPE
abuse-c:    AR44062-RIPE
mnt-ref:    lb-aix-1-mnt
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     lb-aix-1-mnt
created:    2017-11-30T09:07:58Z
last-modified: 2022-11-14T09:35:38Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Elie Hani
address:    Sin El Fil, Daoud Ammoun Street, Qubic Center, 13th Floor
address:    00000
address:    Beirut
address:    LEBANON
phone:     +96179300540
nic-hdl:    EH3873-RIPE
mnt-by:     lb-aix-1-mnt
created:    2017-11-30T09:07:56Z
last-modified: 2017-11-30T09:07:57Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]