| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.237.34.21 (lg) / ec2-3-237-34-21.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ed:2215::3ed:2215 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  STARNET-AS AS44863

as-block:    AS44170 - AS45055
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-06-14T15:02:10Z
last-modified: 2023-06-14T15:02:10Z
source:     RIPE


aut-num:    AS44863
as-name:    STARNET-AS
descr:     STARNET TC LLC
org:      ORG-STAR7-RIPE
remarks:    =========== Upstreams =======================
import:     from AS1820 accept ANY
export:     to AS1820 announce AS-STAR-NET
import:     from AS6939 accept ANY
export:     to AS6939 announce AS-STAR-NET
import:     from AS57455 accept ANY
export:     to AS57455 announce AS-STAR-NET
import:     from AS1299 accept ANY
export:     to AS1299 announce AS-STAR-NET
remarks:    =========== Exchanges =======================
import:     from AS31210 action pref=120; accept AS-DTEL-IX
export:     to AS31210 announce AS-STAR-NET
import:     from AS57455 action pref=120; accept AS-IX-KHA
export:     to AS57455 announce AS-STAR-NET
remarks:    =========== Peers =======================
import:     from AS15169 action pref=150; accept AS-GOOGLE
export:     to AS15169 announce AS-STAR-NET
import:     from AS41095 action pref=150; accept AS-IPTP
export:     to AS41095 announce AS-STAR-NET
import:     from AS32934 action pref=150; accept AS-FACEBOOK
export:     to AS32934 announce AS-STAR-NET
import:     from AS204384 action pref=150; accept AS204384
export:     to AS204384 announce AS-STAR-NET
remarks:    =========== Downstreams =====================
import:     from AS34323 action pref=150; accept AS-IPCOM
export:     to AS34323 announce ANY
remarks:    =============================================
admin-c:    STAR9-RIPE
tech-c:     STAR9-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-STAR-NET
created:    2016-04-19T14:06:00Z
last-modified: 2022-12-01T13:33:56Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-FIM2-RIPE

organisation:  ORG-STAR7-RIPE
org-name:    STARNET TC LLC
country:    UA
org-type:    OTHER
address:    61166, Ukraine, Kharkov, Lenina street, 40, office 435B
abuse-c:    STAR9-RIPE
mnt-ref:    MNT-STAR-NET
mnt-ref:    UMK-MNT
mnt-by:     MNT-STAR-NET
created:    2016-04-18T19:31:37Z
last-modified: 2022-12-01T17:27:05Z
source:     RIPE # Filtered

role:      STARNET NOC
address:    61166, Ukraine, Kharkov, Lenina street, 40, office 435B
abuse-mailbox: abuse@starnet.network
nic-hdl:    STAR9-RIPE
mnt-by:     MNT-STAR-NET
created:    2016-04-18T19:18:00Z
last-modified: 2018-09-24T19:49:37Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]