| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.233.219.62 (lg) / ec2-3-233-219-62.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3e9:db3e::3e9:db3e (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  PROXSYS-AS AS44858

as-block:    AS42383 - AS45055
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS44858
as-name:    PROXSYS-AS
org:      ORG-PA226-RIPE
import:     from AS6939 action pref=100; accept ANY
import:     from AS20562 action pref=100; accept ANY
import:     from AS57866 action pref=100; accept ANY
import:     from AS50673 action pref=100; accept ANY
export:     to AS6939 announce AS44858
export:     to AS20562 announce AS44858
export:     to AS57866 announce AS44858
export:     to AS50673 announce AS44858
admin-c:    MVW-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
tech-c:     MVW-RIPE
mnt-by:     MNT-PROXSYS
created:    2008-03-20T13:32:19Z
last-modified: 2018-09-04T10:31:23Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-PA226-RIPE
org-name:    PROXSYS
country:    NL
org-type:    LIR
address:    Spijksedijk 16H
address:    4207GN
address:    Gorinchem
address:    NETHERLANDS
phone:     +31183645080
fax-no:     +31183645081
admin-c:    MVW-RIPE
mnt-ref:    MNT-PROXSYS
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MNT-PROXSYS
abuse-c:    PLA37-RIPE
created:    2007-09-17T15:23:09Z
last-modified: 2020-12-16T12:46:54Z
source:     RIPE # Filtered

person:     M v Willigen
address:    PROXSYS
address:    Spijksedijk 16H
address:    4207GN Gorinchem
address:    NETHERLANDS
phone:     +31 (0)183-645080
nic-hdl:    MVW-RIPE
created:    2008-03-17T09:21:42Z
last-modified: 2017-10-30T21:59:43Z
source:     RIPE # Filtered
mnt-by:     MNT-PROXSYS
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]