| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.229.124.74 (lg) / ec2-3-229-124-74.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3e5:7c4a::3e5:7c4a (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  PROSTOY-RU-AS AS44835

as-block:    AS42961 - AS45055
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-08-19T06:50:17Z
last-modified: 2021-08-19T06:50:17Z
source:     RIPE


aut-num:    AS44835
as-name:    PROSTOY-RU-AS
org:      ORG-PL350-RIPE
import:     from AS12695 action pref=200; accept ANY
export:     to AS12695 announce AS-PROSTOY
import:     from AS8359 action pref=100; accept ANY
export:     to AS8359 announce AS-PROSTOY
import:     from AS35598 action pref=100; accept ANY
export:     to AS35598 announce AS-PROSTOY
admin-c:    PLN26-RIPE
tech-c:     PLN26-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     RIPE-DB-MNT
mnt-by:     MNT-PROSTOY-RU
created:    2017-04-18T14:42:39Z
last-modified: 2020-11-16T18:01:14Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-ATS13-RIPE

organisation:  ORG-PL350-RIPE
org-name:    1T Ltd
org-type:    OTHER
phone:     +74952330202
address:    Moscow, 44 Bolshaya Serpuchovskaya str., office 19, Moscow, Russia
admin-c:    PLN26-RIPE
tech-c:     PLN26-RIPE
abuse-c:    PLN26-RIPE
mnt-ref:    RIPE-DB-MNT
mnt-by:     RIPE-DB-MNT
created:    2017-04-17T11:29:46Z
last-modified: 2021-02-01T11:18:11Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Prostoy.ru NOC
address:    Moscow, 44 Bolshaya Serpuchovskaya str., office 19, Moscow, Russia
admin-c:    VK4543-RIPE
tech-c:     VK4543-RIPE
nic-hdl:    PLN26-RIPE
abuse-mailbox: mail@prostoy.ru
mnt-by:     RIPE-DB-MNT
created:    2017-04-17T11:29:46Z
last-modified: 2020-05-19T16:48:39Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]