| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.214.23.30 (lg) / ec2-18-214-23-30.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12d6:171e::12d6:171e (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  virtNET AS44833

as-block:    AS42383 - AS45055
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS44833
as-name:    virtNET
org:      ORG-HG38-RIPE
import:     from AS33891 accept ANY
export:     to AS33891 announce AS44833
import:     from AS48200 accept ANY
export:     to AS48200 announce AS44833
admin-c:    GROH1-RIPE
tech-c:     GROH1-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     VN-MASTER-MNT
created:    2018-04-20T10:24:30Z
last-modified: 2018-10-25T20:44:21Z
source:     RIPE
member-of:   AS3320:AS-AUTH-PILOT-BLACKHOLE-FROM-AS48200

organisation:  ORG-HG38-RIPE
org-name:    Hans-Peter Groh
org-type:    LIR
address:    Radlkoferstr. 2
address:    81373
address:    Munich
address:    GERMANY
phone:     +4989999097880
fax-no:     +49899990978888
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    VN-MASTER-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     VN-MASTER-MNT
abuse-c:    ABUS3019-RIPE
created:    2014-08-04T08:59:36Z
last-modified: 2017-01-07T08:51:26Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Hans-Peter Groh
address:    Radlkoferstr. 2
address:    81373 Munich
address:    Germany
phone:     +49 89 999097880
nic-hdl:    GROH1-RIPE
mnt-by:     VN-MASTER-MNT
created:    2014-08-08T11:34:53Z
last-modified: 2018-06-24T17:24:20Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2020 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]