| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.222.218.145 (lg) / ec2-44-222-218-145.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cde:da91::2cde:da91 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  AS-RHZAHRA AS44817

as-block:    AS44170 - AS45055
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-06-14T15:02:10Z
last-modified: 2023-06-14T15:02:10Z
source:     RIPE


aut-num:    AS44817
as-name:    AS-RHZAHRA
descr:     Rustianur Hanifah Zahra
descr:     M Alhuda & Rustianur Hanifah Zahra
descr:     Personal / Direct Member RIPE
remarks:    ============================================
remarks:    Network for Education and Home Lab
remarks:    https://as44817.net
remarks:    https://malhuda.com
remarks:    https://rhzahra.com
remarks:    https://hostkita.net
remarks:    https://labkom.or.id
remarks:    https://unilak.ac.id
remarks:    https://dns-root.id
remarks:    ============================================
org:      ORG-MA2098-RIPE
sponsoring-org: ORG-ICL64-RIPE
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS44817:AS-RHZAHRA announce AS-RHZAHRA
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS44817:AS-RHZAHRA accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS-ANY announce AS-RHZAHRA
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS-ANY accept AS-ANY
remarks:    ========== Rapid-Fire-y ( Tokyo ) ==========
import:     from AS9409 accept ANY
export:     to AS9409 announce AS44817
remarks:    ========== FranTech ==========
import:     from AS53667 accept ANY
export:     to AS53667 announce AS4487
remarks:    ========== Melbikomas UAB ==========
import:     from AS8849 accept ANY
export:     to AS8849 announce AS44817
import:     from AS56630 accept ANY
export:     to AS56630 announce AS44817
remarks:    ========== 27Fibre Ltd ==========
import:     from AS48605 accept ANY
export:     to AS48605 announce AS44817
remarks:    ========== Stacket Group ApS ==========
import:     from AS199545 accept ANY
export:     to AS199545 announce AS44817
remarks:    ========== Lagrange Cloud ==========
import:     from AS209735 accept ANY
export:     to AS209735 announce AS44817
remarks:    ========== Inferno ==========
import:     from AS207841 accept ANY
export:     to AS207841 announce AS44817
remarks:    ========== Vultr ==========
import:     from AS20473 accept ANY
export:     to AS20473 announce AS44817
admin-c:    MA26768-RIPE
tech-c:     MA26768-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MALHUDA-MNT
created:    2023-11-06T12:42:27Z
last-modified: 2023-12-29T17:07:59Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-MA2098-RIPE
country:    ID
language:    ID
language:    JA
org-name:    M Alhuda
org-type:    OTHER
address:    Komp Ligako Blok N No.4, Pekanbaru, Riau - Indonesia
abuse-c:    ACRO55121-RIPE
mnt-ref:    MALHUDA-MNT
mnt-ref:    FATIHUNLU-MNT
mnt-ref:    SBMT
mnt-ref:    MNT-INFERNO
mnt-ref:    lir-uk-twistic2-1-MNT
mnt-by:     RH31-MNT
mnt-by:     MALHUDA-MNT
created:    2023-08-25T16:50:40Z
last-modified: 2023-12-29T17:09:23Z
source:     RIPE # Filtered

person:     M Alhuda
address:    Komp Ligako Blok N No.4, Pekanbaru, Riau - Indonesia
phone:     +6281166702612
nic-hdl:    MA26768-RIPE
mnt-by:     MALHUDA-MNT
created:    2023-12-29T16:54:43Z
last-modified: 2023-12-29T16:54:43Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]