| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.200.174.97 (lg) / ec2-44-200-174-97.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc8:ae61::2cc8:ae61 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ADOBE-IRELAND-AS AS44786

as-block:    AS42961 - AS45055
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-08-19T06:50:17Z
last-modified: 2021-08-19T06:50:17Z
source:     RIPE


aut-num:    AS44786
as-name:    ADOBE-IRELAND-AS
org:      ORG-ASSI4-RIPE
import:     from AS3356 accept ANY
import:     from AS1299 accept ANY
import:     from AS8708 accept ANY
export:     to AS3356 announce AS44786
export:     to AS1299 announce AS44786
export:     to AS8708 announce AS44786
admin-c:    AB18048-RIPE
tech-c:     AB18048-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     inet-admin-adobe
created:    2008-03-11T09:42:42Z
last-modified: 2019-12-04T11:19:22Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-ASSI4-RIPE
org-name:    Adobe Systems Software Ireland Ltd
country:    IE
org-type:    LIR
address:    4-6 Riverwalk, Citywest Business Park
address:    0000
address:    Dublin 24
address:    IRELAND
phone:     +35312426700
fax-no:     +35312426711
abuse-c:    AR15498-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    inet-admin-adobe
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     inet-admin-adobe
created:    2010-12-27T11:27:47Z
last-modified: 2020-12-16T13:37:12Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Adobe Systems
address:    Adobe Systems Software Ireland Ltd.
address:    4-6 Riverwalk, Citywest Business Park
address:    Saggart, Dublin 24
address:    Ireland
phone:     +14085365550
nic-hdl:    AB18048-RIPE
mnt-by:     inet-admin-adobe
created:    2010-12-28T11:31:28Z
last-modified: 2021-05-31T11:56:59Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]