| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 52.90.49.108 (lg) / ec2-52-90-49-108.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:345a:316c::345a:316c (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  BITPRO AS44764

as-block:    AS42961 - AS45055
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-08-19T06:50:17Z
last-modified: 2021-08-19T06:50:17Z
source:     RIPE


aut-num:    AS44764
org:      ORG-BA232-RIPE
as-name:    BITPRO
import:     from AS3292 accept ANY
import:     from AS15659 accept ANY
import:     from AS25400 accept ANY
import:     from AS2116 accept ANY
import:     from AS44763 accept AS44763
import:     from AS198309 accept AS198309
import:     from AS28795 accept AS28795
export:     to AS3292 announce AS-BITPRO
export:     to AS15659 announce AS-BITPRO
export:     to AS25400 announce AS-BITPRO
export:     to AS2116 announce AS-BITPRO
export:     to AS44763 announce AS-BITPRO
export:     to AS198309 announce AS-BITPRO
export:     to AS28795 announce AS-BITPRO
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3292 accept ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS15659 accept ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS25400 accept ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS2116 accept ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS44763 accept AS44763
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS198309 accept AS198309
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS28795 accept AS28795
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS3292 announce AS-BITPRO
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS15659 announce AS-BITPRO
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS25400 announce AS-BITPRO
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS2116 announce AS-BITPRO
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS44763 announce AS-BITPRO
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS198309 announce AS-BITPRO
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS28795 announce AS-BITPRO
admin-c:    BPNO-RIPE
tech-c:     BPNO-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     BITPRO-NO-MNT
created:    2008-03-05T15:10:23Z
last-modified: 2021-03-26T09:06:58Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-BA232-RIPE
org-name:    Bitpro
country:    NO
org-type:    LIR
address:    Ostre Strandgate 80
address:    4608
address:    Kristiansand
address:    NORWAY
phone:     +4791343700
fax-no:     +4747917101
fax-no:     +4788004461
abuse-c:    AR16319-RIPE
mnt-ref:    BITPRO-NO-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     BITPRO-NO-MNT
admin-c:    SSO26-RIPE
admin-c:    RMI-RIPE
admin-c:    VHA-RIPE
created:    2007-12-05T12:10:31Z
last-modified: 2020-12-16T13:36:11Z
source:     RIPE # Filtered

role:      BITPRO NETWORK OPERATIONS
address:    BITPRO AS
address:    Ostre strandgate 80
address:    NO-4608 Kristiansand S
address:    Norway
phone:     +47 47 91 71 00
fax-no:     +47 47 91 71 01
abuse-mailbox: abuse@bitpro.no
admin-c:    SSO26-RIPE
admin-c:    RMI-RIPE
tech-c:     SSO26-RIPE
tech-c:     RMI-RIPE
mnt-by:     BITPRO-NO-MNT
nic-hdl:    BPNO-RIPE
created:    2008-10-10T11:51:18Z
last-modified: 2021-03-25T10:33:42Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]