| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.236.122.9 (lg) / ec2-3-236-122-9.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ec:7a09::3ec:7a09 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ATOMOHOST-AS AS44750

as-block:    AS42383 - AS45055
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS44750
as-name:    ATOMOHOST-AS
descr:     ATOMOHOST-DC1
org:      ORG-TCL26-RIPE
import:     from AS43110 accept ANY
export:     to AS43110 announce AS44750
import:     from AS34700 accept ANY
export:     to AS34700 announce AS44750
import:     from AS202023 action pref=110; accept AS-LLHOST
export:     to AS202023 announce AS44750
admin-c:    vl6302-ripe
tech-c:     vl6302-ripe
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     vadilio
created:    2008-03-04T12:19:59Z
last-modified: 2020-01-16T10:36:56Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-AL319-RIPE

organisation:  ORG-TCL26-RIPE
org-name:    TOV 'Solarix Consulting LTD'
org-type:    Other
address:    158 Traktorostroiteley Ave.
address:    61129
address:    Kharkov
address:    UKRAINE
phone:     +380504005721
fax-no:     +380947101375
admin-c:    IS6302-RIPE
admin-c:    VL6302-RIPE
admin-c:    VL6302-RIPE
admin-c:    NL6302-RIPE
mnt-ref:    vadilio
mnt-ref:    vadilio
mnt-by:     vadilio
abuse-c:    VV2964-RIPE
created:    2012-12-21T09:40:53Z
last-modified: 2015-07-10T07:18:39Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Vadym Lolin
address:    61129 Kharkiv, 158 Traktorostroiteley AVE, ap 43
phone:     +380504005721
nic-hdl:    VL6302-RIPE
mnt-by:     vadilio
created:    2012-12-21T11:52:49Z
last-modified: 2016-02-13T11:45:38Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]