| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.230.154.129 (lg) / ec2-3-230-154-129.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3e6:9a81::3e6:9a81 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  BORNET AS44743

as-block:    AS42383 - AS45055
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS44743
as-name:    BORNET
org:      ORG-BENA1-RIPE
import:     from AS3292 action pref=100; accept ANY
export:     to AS3292 announce AS44743
import:     from AS1257 action pref=100; accept AS1257
import:     from AS1257 action pref=90; accept ANY
export:     to AS3292 announce AS44743
import:     from AS4307 action pref=100; accept AS43071
export:     to AS43071 announce AS44743
import:     from AS35100 action pref=100; accept AS35100
export:     to AS35100 announce AS44743
import:     from AS35706 action pref=100; accept AS35706
export:     to AS35706 announce AS44743
import:     from AS30525 action pref=100; accept AS39525
export:     to AS39525 announce AS44743
import:     from AS21195 action pref=100; accept AS21195
export:     to AS21195 announce AS44743
admin-c:    BORN1-RIPE
tech-c:     BORN1-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     BORNET-MNT
created:    2008-03-03T15:01:42Z
last-modified: 2018-09-04T10:30:56Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-RESI1-RIPE

organisation:  ORG-BENA1-RIPE
org-name:    Boras Energi Nat AB
org-type:    OTHER
address:    Boras Energi Nat AB Vasterlanggatan 10 501 17 BORAS SWEDEN
phone:     +46 33 - 35 72 00
fax-no:     +46 33 - 35 72 25
abuse-c:    AR27744-RIPE
admin-c:    BORN1-RIPE
mnt-ref:    BORNET-MNT
mnt-by:     BORNET-MNT
created:    2008-03-03T14:39:20Z
last-modified: 2014-11-17T22:32:44Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Bornet Registry
address:    Boras Energi
address:    Box 49Boras
address:    Sweden
admin-c:    LA906-RIPE
tech-c:     LA906-RIPE
tech-c:     JB3029-RIPE
tech-c:     TOBE6-RIPE
nic-hdl:    BORN1-RIPE
mnt-by:     BORNET-MNT
created:    2004-05-04T07:47:21Z
last-modified: 2016-03-11T10:45:45Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2020 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]