| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.206.13.203 (lg) / ec2-18-206-13-203.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12ce:dcb::12ce:dcb (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  AZQTEL-AS AS44725

as-block:    AS44170 - AS45055
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-06-14T15:02:10Z
last-modified: 2023-06-14T15:02:10Z
source:     RIPE


aut-num:    AS44725
org:      ORG-SA564-RIPE
as-name:    AZQTEL-AS
import:     from AS29630 accept ANY
export:     to AS29630 announce AS44725
import:     from AS29049 accept ANY
export:     to AS29049 announce AS44725
admin-c:    DM9437-RIPE
tech-c:     DM9437-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     AZQTEL-MNT
mnt-by:     SINAM-MNT-NEW
created:    2008-02-29T09:22:05Z
last-modified: 2018-09-04T10:30:52Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-SA564-RIPE
org-name:    Sinam LLC
country:    AZ
org-type:    LIR
address:    9,F.Agaev street
address:    AZ1141
address:    Baku
address:    AZERBAIJAN
phone:     +994125101100
fax-no:     +994125101100
abuse-c:    AR14132-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    SINAM-MNT
mnt-ref:    AZQTEL-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     SINAM-MNT
descr:     AZQTEL
created:    2007-11-12T14:43:23Z
last-modified: 2022-11-18T06:11:13Z
source:     RIPE # Filtered
admin-c:    DM13335-RIPE

person:     Gasim Gandilov
address:    B.Vahabzade 9
phone:     +994125101100 #173
nic-hdl:    DM9437-RIPE
mnt-by:     AZQTEL-MNT
mnt-by:     SINAM-MNT-NEW
created:    2011-07-01T06:40:11Z
last-modified: 2017-07-28T11:34:44Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]