| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.206.48.243 (lg) / ec2-18-206-48-243.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12ce:30f3::12ce:30f3 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  KOMPLEX-AS AS44722

as-block:    AS44170 - AS45055
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-06-14T15:02:10Z
last-modified: 2023-06-14T15:02:10Z
source:     RIPE


aut-num:    AS44722
as-name:    KOMPLEX-AS
org:      ORG-LT45-RIPE
remarks:    ---------------------------------------------------------------
remarks:    IPv4 Routing Policy
remarks:    ---------------------------------------------------------------
import:     from AS15772 accept ANY #AS-WNET
export:     to AS15772 announce AS44722 #AS-WNET
import:     from AS21219 accept ANY #AS-DATAGROUP
export:     to AS21219 announce AS44722 #AS-DATAGROUP
import:     from AS15595 accept ANY #Skyline-AS
export:     to AS15595 announce AS44722 #Skyline-AS
import:     from AS44193 accept  AS-ODIX #AS-ODIX
export:     to AS44193 announce AS44722 #AS-ODIX
remarks:    ---------------------------------------------------------------
admin-c:    WNET2-RIPE
tech-c:     WNET2-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     WNET-MNT
created:    2008-02-28T14:28:20Z
last-modified: 2018-12-21T09:34:57Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-WUL8-RIPE

organisation:  ORG-LT45-RIPE
org-name:    LLC "Unlimited Telecom"
country:    UA
org-type:    OTHER
address:    Kikvidze str. 14-B, office 2.
address:    01103
address:    Kyiv
address:    UKRAINE
phone:     +380445900800
fax-no:     +380445992420
admin-c:    WNET2-RIPE
tech-c:     WNET2-RIPE
abuse-c:    WNET2-RIPE
mnt-ref:    WNET-MNT
mnt-by:     WNET-MNT
created:    2013-12-23T13:56:39Z
last-modified: 2022-12-01T16:36:06Z
source:     RIPE # Filtered

role:      W NET NOC
address:    Wnet LLC
address:    Kazymyra Malevycha street, 87
address:    Kyiv, 03150
address:    Ukraine
phone:     +380 44 5900800
fax-no:     +380 44 2892817
abuse-mailbox: abuse@wnet.ua
remarks:    troubles: http://support.wnet.ua
remarks:    troubles: noc@wnet.ua
admin-c:    ALEX4-RIPE
tech-c:     VL1900-RIPE
tech-c:     BAA164-RIPE
tech-c:     YD1151-RIPE
tech-c:     VT5233-RIPE
nic-hdl:    WNET2-RIPE
mnt-by:     WNET-MNT
created:    2002-03-21T09:29:44Z
last-modified: 2023-06-09T12:31:47Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]