| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 100.24.115.215 (lg) / ec2-100-24-115-215.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:6418:73d7::6418:73d7 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  DHOSTING-NET AS44716

as-block:    AS42961 - AS45055
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-08-19T06:50:17Z
last-modified: 2021-08-19T06:50:17Z
source:     RIPE


aut-num:    AS44716
as-name:    DHOSTING-NET
org:      ORG-bEN1-RIPE
import:     from AS12732 accept ANY
export:     to AS12732 announce AS44716
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS12732 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS12732 announce AS44716
admin-c:    ALL100-RIPE
tech-c:     ALL100-RIPE
abuse-c:    GRD22-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     ALL-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
created:    2008-02-27T16:26:07Z
last-modified: 2022-04-28T17:47:46Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-bEN1-RIPE
org-name:    D-hosting die Rackspace & Connectivity GmbH
country:    DE
org-type:    LIR
address:    Mllerstrae 32
address:    13353
address:    Berlin
address:    GERMANY
phone:     +493039001600
fax-no:     +493039001699
admin-c:    AS33-RIPE
admin-c:    MB72-RIPE
tech-c:     AS44249-RIPE
abuse-c:    AR13457-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    ALL-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     ALL-MNT
created:    2004-04-17T11:05:34Z
last-modified: 2022-02-03T21:25:36Z
source:     RIPE # Filtered

role:      ALL-RIPE
address:    GutCon GmbH
address:    Offenwardenermoor 14
address:    27628 Hagen im Bremischen
address:    Germany
admin-c:    AS33-RIPE
admin-c:    BGGC1-RIPE
tech-c:     AS33-RIPE
tech-c:     BGGC1-RIPE
nic-hdl:    ALL100-RIPE
mnt-by:     ALL-MNT
created:    2022-04-02T21:46:47Z
last-modified: 2022-04-02T21:49:02Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]