| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 52.90.49.108 (lg) / ec2-52-90-49-108.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:345a:316c::345a:316c (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ASN-SPACTRON AS44706

as-block:    AS42961 - AS45055
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-08-19T06:50:17Z
last-modified: 2021-08-19T06:50:17Z
source:     RIPE


aut-num:    AS44706
as-name:    ASN-SPACTRON
org:      ORG-MUGL1-RIPE
import:     from AS6894 accept ANY
export:     to AS6894 announce AS44706
import:     from AS39326 accept ANY
export:     to AS39326 announce AS44706
admin-c:    SK13903-RIPE
tech-c:     SK13903-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     mnt-uk-montymobile-1
created:    2016-04-29T11:31:24Z
last-modified: 2020-08-06T08:53:25Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-MUGL1-RIPE
org-name:    Monty UK Global Limited
country:    GB
org-type:    LIR
address:    15 Old Bailey
address:    EC4M 7EF
address:    London
address:    UNITED KINGDOM
phone:     +447858452235
admin-c:    HS9892-RIPE
admin-c:    SK13903-RIPE
tech-c:     HS9892-RIPE
tech-c:     SK13903-RIPE
abuse-c:    AR51699-RIPE
mnt-ref:    mnt-uk-montymobile-1
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     mnt-uk-montymobile-1
created:    2019-03-26T10:53:46Z
last-modified: 2020-12-16T12:53:45Z
source:     RIPE # Filtered

person:     serge khalil
address:    15 Old Bailey
address:    EC4M 7EF
address:    London
address:    UNITED KINGDOM
phone:     +447858452235
nic-hdl:    SK13903-RIPE
mnt-by:     mnt-uk-montymobile-1
created:    2019-03-26T10:53:45Z
last-modified: 2019-03-26T10:53:46Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]