| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.230.154.129 (lg) / ec2-3-230-154-129.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3e6:9a81::3e6:9a81 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  MYTHIC AS44684

as-block:    AS42383 - AS45055
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS44684
as-name:    MYTHIC
descr:     Mythic Beasts Ltd
org:      ORG-MBL5-RIPE
import:     from AS12496 accept { 0.0.0.0/0^+ }
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS12496 2a02:390:1:100::1 accept ANY
export:     to AS12496 212.69.63.201 announce RS-MYTHIC
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS12496 2a02:390:1:100::1 announce RS-MYTHIC6
import:     from AS6908 78.41.155.122 accept ANY
import:     from AS6908 78.41.155.121 accept ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6908 2a01:450:2::15:1 accept ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6908 2a01:450:2::15:2 accept ANY
export:     to AS6908 78.41.155.121 action community.append(64666:8468,64666:5413,64666:8426,64666:5459); announce RS-MYTHIC
export:     to AS6908 78.41.155.122 action community.append(64666:8468,64666:5413,64666:8426,64666:5459); announce RS-MYTHIC
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6908 2a01:450:2::15:1 action community.append(64666:8468,64666:5413,64666:8426,64666:5459); announce RS-MYTHIC6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6908 2a01:450:2::15:2 action community.append(64666:8468,64666:5413,64666:8426,64666:5459); announce RS-MYTHIC6
import:     from AS174 149.11.4.85 accept ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS174 2001:978:2:6A::A:1 accept ANY
export:     to AS174 149.11.4.85 announce RS-MYTHIC
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS174 2001:978:2:6A::A:1 announce RS-MYTHIC6
import:     from AS8468 action pref=200; accept ANY
export:     to AS8468 announce RS-MYTHIC
import:     from AS5580 78.152.50.56 action pref=175; accept ANY
export:     to AS5580 78.152.50.56 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS5580 2a02:d28:5580:e:1000::651 action pref=100; accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS5580 2a02:d28:5580:e:1000::651 announce AS-MYTHIC
import:     from AS8550 5.57.80.1 action pref=100; accept ANY
export:     to AS8550 5.57.80.1 action community.append(0:12496,0:60426); announce AS-MYTHIC
import:     from AS8550 5.57.80.2 action pref=100; accept ANY
export:     to AS8550 5.57.80.2 action community.append(0:12496,0:60426); announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8550 2001:7f8:17::1 action pref=100; accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8550 2001:7f8:17::1 action community.append(0:12496,0:60426); announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8550 2001:7f8:17::2 action pref=100; accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8550 2001:7f8:17::2 action community.append(0:12496,0:60426); announce AS-MYTHIC
import:     from AS2529 5.57.80.10 action pref=100; accept AS-DEMON
export:     to AS2529 5.57.80.10 announce AS-MYTHIC
import:     from AS12390 5.57.80.18 action pref=100; accept AS-KINGSTONUK
export:     to AS12390 5.57.80.18 announce AS-MYTHIC
import:     from AS8871 5.57.80.20 action pref=100; accept AS-CSI
export:     to AS8871 5.57.80.20 announce AS-MYTHIC
import:     from AS8871 5.57.80.21 action pref=100; accept AS-CSI
export:     to AS8871 5.57.80.21 announce AS-MYTHIC
import:     from AS8897 5.57.80.22 action pref=100; accept AS-MISTRAL
export:     to AS8897 5.57.80.22 announce AS-MYTHIC
import:     from AS8897 5.57.80.23 action pref=100; accept AS-MISTRAL
export:     to AS8897 5.57.80.23 announce AS-MYTHIC
import:     from AS29550 5.57.80.24 action pref=100; accept AS-BLUECONNEX
export:     to AS29550 5.57.80.24 announce AS-MYTHIC
import:     from AS31708 5.57.80.26 action pref=100; accept AS-COREIX
export:     to AS31708 5.57.80.26 announce AS-MYTHIC
import:     from AS31708 5.57.80.27 action pref=100; accept AS-COREIX
export:     to AS31708 5.57.80.27 announce AS-MYTHIC
import:     from AS8401 5.57.80.28 action pref=100; accept AS-MAILBOX
export:     to AS8401 5.57.80.28 announce AS-MYTHIC
import:     from AS8401 5.57.80.29 action pref=100; accept AS-MAILBOX
export:     to AS8401 5.57.80.29 announce AS-MYTHIC
import:     from AS7342 5.57.80.30 action pref=100; accept AS-GTLD
export:     to AS7342 5.57.80.30 announce AS-MYTHIC
import:     from AS44444 5.57.80.34 action pref=100; accept AS-WHS-EU
export:     to AS44444 5.57.80.34 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS44444 2001:7f8:17::ad9c:1 action pref=100; accept AS-WHS-EU
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS44444 2001:7f8:17::ad9c:1 announce AS-MYTHIC
import:     from AS8190 5.57.80.38 action pref=100; accept AS-VIATEL
export:     to AS8190 5.57.80.38 announce AS-MYTHIC
import:     from AS33920 5.57.80.44 action pref=100; accept AS-AQNET
export:     to AS33920 5.57.80.44 announce AS-MYTHIC
import:     from AS33920 5.57.80.45 action pref=100; accept AS-AQNET
export:     to AS33920 5.57.80.45 announce AS-MYTHIC
import:     from AS29611 5.57.80.46 action pref=100; accept AS-ELITE
export:     to AS29611 5.57.80.46 announce AS-MYTHIC
import:     from AS29611 5.57.80.47 action pref=100; accept AS-ELITE
export:     to AS29611 5.57.80.47 announce AS-MYTHIC
import:     from AS8683 5.57.80.52 action pref=100; accept AS-NOMINET
export:     to AS8683 5.57.80.52 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8683 2001:7f8:17::21eb:1 action pref=100; accept AS-NOMINET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8683 2001:7f8:17::21eb:1 announce AS-MYTHIC
import:     from AS8683 195.66.224.61 action pref=150; accept AS-NOMINET
export:     to AS8683 195.66.224.61 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8683 2001:7f8:4::21eb:1 action pref=100; accept AS-NOMINET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8683 2001:7f8:4::21eb:1 announce AS-MYTHIC
import:     from AS8683 195.66.236.61 action pref=150; accept AS-NOMINET
export:     to AS8683 195.66.236.61 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8683 2001:7f8:4:1::21eb:1 action pref=100; accept AS-NOMINET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8683 2001:7f8:4:1::21eb:1 announce AS-MYTHIC
import:     from AS21321 5.57.80.54 action pref=100; accept AS-ALENTUSUK
export:     to AS21321 5.57.80.54 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS21321 2001:7f8:17::5349:1 action pref=100; accept AS-ALENTUSUK
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS21321 2001:7f8:17::5349:1 announce AS-MYTHIC
import:     from AS21321 5.57.80.55 action pref=100; accept AS-ALENTUSUK
export:     to AS21321 5.57.80.55 announce AS-MYTHIC
import:     from AS20712 5.57.80.58 action pref=100; accept AS-AA
export:     to AS20712 5.57.80.58 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS20712 2001:7f8:17::50e8:1 action pref=100; accept AS-AA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS20712 2001:7f8:17::50e8:1 announce AS-MYTHIC
import:     from AS48961 5.57.80.60 action pref=100; accept AS-WARWICKNET
export:     to AS48961 5.57.80.60 announce AS-MYTHIC
import:     from AS48961 5.57.80.61 action pref=100; accept AS-WARWICKNET
export:     to AS48961 5.57.80.61 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS48961 2001:7F8:17::BF41:1 action pref=100; accept AS-WARWICKNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS48961 2001:7F8:17::BF41:1 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS48961 2001:7F8:17::BF41:2 action pref=100; accept AS-WARWICKNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS48961 2001:7F8:17::BF41:2 announce AS-MYTHIC
import:     from AS8282 5.57.80.66 action pref=100; accept AS-FIDONET
export:     to AS8282 5.57.80.66 announce AS-MYTHIC
import:     from AS8282 5.57.80.67 action pref=100; accept AS-FIDONET
export:     to AS8282 5.57.80.67 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8282 2001:7f8:17::205a:1 action pref=100; accept AS-FIDONET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8282 2001:7f8:17::205a:1 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8282 2001:7f8:17::205a:2 action pref=100; accept AS-FIDONET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8282 2001:7f8:17::205a:2 announce AS-MYTHIC
import:     from AS30740 5.57.80.70 action pref=100; accept AS-EXA
export:     to AS30740 5.57.80.70 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS30740 2001:7f8:17::7814:1 action pref=100; accept AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS30740 2001:7f8:17::7814:1 announce AS-MYTHIC
import:     from AS20940 5.57.80.72 action pref=100; accept AS-AKAMAI
export:     to AS20940 5.57.80.72 announce AS-MYTHIC
import:     from AS20940 5.57.80.73 action pref=100; accept AS-AKAMAI
export:     to AS20940 5.57.80.73 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS20940 2001:7F8:17::51CC:1 action pref=100; accept AS-AKAMAI
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS20940 2001:7F8:17::51CC:1 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS20940 2001:7F8:17::51CC:2 action pref=100; accept AS-AKAMAI
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS20940 2001:7F8:17::51CC:2 announce AS-MYTHIC
import:     from AS5503 5.57.80.74 action pref=100; accept AS-RMIFL
export:     to AS5503 5.57.80.74 announce AS-MYTHIC
import:     from AS5503 5.57.80.75 action pref=100; accept AS-RMIFL
export:     to AS5503 5.57.80.75 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS5503 2001:7f8:17::157f:1 action pref=100; accept AS-RMIFL
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS5503 2001:7f8:17::157f:1 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS5503 2001:7f8:17::157f:2 action pref=100; accept AS-RMIFL
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS5503 2001:7f8:17::157f:2 announce AS-MYTHIC
import:     from AS8607 5.57.80.78 action pref=100; accept AS-TIMICO
export:     to AS8607 5.57.80.78 announce AS-MYTHIC
import:     from AS8607 5.57.80.79 action pref=100; accept AS-TIMICO
export:     to AS8607 5.57.80.79 announce AS-MYTHIC
import:     from AS30803 5.57.80.86 action pref=100; accept AS30803
export:     to AS30803 5.57.80.86 announce AS-MYTHIC
import:     from AS30803 5.57.80.87 action pref=100; accept AS30803
export:     to AS30803 5.57.80.87 announce AS-MYTHIC
import:     from AS2818 5.57.80.90 action pref=100; accept AS-BBC
export:     to AS2818 5.57.80.90 announce AS-MYTHIC
import:     from AS2818 5.57.80.91 action pref=100; accept AS-BBC
export:     to AS2818 5.57.80.91 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS2818 2001:7f8:17::b02:1 action pref=100; accept AS-BBC
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS2818 2001:7f8:17::b02:1 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS2818 2001:7f8:17::b02:2 action pref=100; accept AS-BBC
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS2818 2001:7f8:17::b02:2 announce AS-MYTHIC
import:     from AS2818 195.66.224.103 action pref=150; accept AS-BBC
export:     to AS2818 195.66.224.103 announce AS-MYTHIC
import:     from AS2818 195.66.226.229 action pref=150; accept AS-BBC
export:     to AS2818 195.66.226.229 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS2818 2001:7f8:4::b02:1 action pref=100; accept AS-BBC
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS2818 2001:7f8:4::b02:1 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS2818 2001:7f8:4::b02:2 action pref=100; accept AS-BBC
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS2818 2001:7f8:4::b02:2 announce AS-MYTHIC
import:     from AS2818 195.66.236.103 action pref=150; accept AS-BBC
export:     to AS2818 195.66.236.103 announce AS-MYTHIC
import:     from AS2818 195.66.238.229 action pref=150; accept AS-BBC
export:     to AS2818 195.66.238.229 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS2818 2001:7f8:4:1::b02:1 action pref=100; accept AS-BBC
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS2818 2001:7f8:4:1::b02:1 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS2818 2001:7f8:4:1::b02:2 action pref=100; accept AS-BBC
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS2818 2001:7f8:4:1::b02:2 announce AS-MYTHIC
import:     from AS15830 5.57.80.95 action pref=100; accept AS-TELECITYGROUP
export:     to AS15830 5.57.80.95 announce AS-MYTHIC
import:     from AS25180 5.57.80.102 action pref=100; accept AS-EXPONENTIAL-E
export:     to AS25180 5.57.80.102 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS25180 2001:7f8:17::625c:1 action pref=100; accept AS-EXPONENTIAL-E
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS25180 2001:7f8:17::625c:1 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS25180 2001:7f8:17::625c:1 action pref=100; accept As-EXPONENTIAL-E
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS25180 2001:7f8:17::625c:1 announce AS-MYTHIC
import:     from AS20915 5.57.80.104 action pref=100; accept AS-100PERCENT
export:     to AS20915 5.57.80.104 announce AS-MYTHIC
import:     from AS20915 5.57.80.105 action pref=100; accept AS-100PERCENT
export:     to AS20915 5.57.80.105 announce AS-MYTHIC
import:     from AS8530 5.57.80.108 action pref=100; accept AS-EXCELL
export:     to AS8530 5.57.80.108 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8530 2001:7F8:17::2152:1 action pref=100; accept AS-EXCELL
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8530 2001:7F8:17::2152:1 announce AS-MYTHIC
import:     from AS8553 5.57.80.110 action pref=100; accept AS-AVENSYS
export:     to AS8553 5.57.80.110 announce AS-MYTHIC
import:     from AS34695 5.57.80.112 action pref=100; accept AS34695:AS-TRANSIT
export:     to AS34695 5.57.80.112 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS34695 2001:7f8:17::8787:1 action pref=100; accept AS34695:AS-TRANSIT
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS34695 2001:7f8:17::8787:1 announce AS-MYTHIC
import:     from AS34695 195.66.225.74 action pref=150; accept AS34695:AS-TRANSIT
export:     to AS34695 195.66.225.74 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS34695 2001:7f8:4::8787:1 action pref=100; accept AS34695:AS-TRANSIT
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS34695 2001:7f8:4::8787:1 announce AS-MYTHIC
import:     from AS34695 195.66.237.74 action pref=150; accept AS34695:AS-TRANSIT
export:     to AS34695 195.66.237.74 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS34695 2001:7f8:4:1::8787:1 action pref=100; accept AS34695:AS-TRANSIT
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS34695 2001:7f8:4:1::8787:1 announce AS-MYTHIC
import:     from AS29636 5.57.80.118 action pref=100; accept AS-CATALYST2
export:     to AS29636 5.57.80.118 announce AS-MYTHIC
import:     from AS33941 5.57.80.124 action pref=100; accept AS-GCONNECT
export:     to AS33941 5.57.80.124 announce AS-MYTHIC
import:     from AS33941 5.57.80.125 action pref=100; accept AS-GCONNECT
export:     to AS33941 5.57.80.125 announce AS-MYTHIC
import:     from AS6939 5.57.80.128 action pref=100; accept ANY
export:     to AS6939 5.57.80.128 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6939 2001:7f8:17::1b1b:1 action pref=100; accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6939 2001:7f8:17::1b1b:1 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6939 2001:7f8:1::a500:6939:1 action pref=100; accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6939 2001:7f8:1::a500:6939:1 announce AS-MYTHIC
import:     from AS6939 80.249.209.150 action pref=175; accept ANY
export:     to AS6939 80.249.209.150 announce AS-MYTHIC
import:     from AS16353 5.57.80.138 action pref=100; accept AS-MERULA
export:     to AS16353 5.57.80.138 announce AS-MYTHIC
import:     from AS16353 5.57.80.139 action pref=100; accept AS-MERULA
export:     to AS16353 5.57.80.139 announce AS-MYTHIC
import:     from AS21396 5.57.80.142 action pref=100; accept AS-NETCONNEX
export:     to AS21396 5.57.80.142 announce AS-MYTHIC
import:     from AS21396 5.57.80.143 action pref=100; accept AS-NETCONNEX
export:     to AS21396 5.57.80.143 announce AS-MYTHIC
import:     from AS31715 5.57.80.144 action pref=100; accept AS-NETRINO
export:     to AS31715 5.57.80.144 announce AS-MYTHIC
import:     from AS8676 5.57.80.150 action pref=100; accept AS-PSYS
export:     to AS8676 5.57.80.150 announce AS-MYTHIC
import:     from AS8676 5.57.80.151 action pref=100; accept AS-PSYS
export:     to AS8676 5.57.80.151 announce AS-MYTHIC
import:     from AS21345 5.57.80.166 action pref=100; accept AS-MESSAGELABSEUROPE
export:     to AS21345 5.57.80.166 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS21345 2001:7f8:17::5361:1 action pref=100; accept AS-MESSAGELABSEUROPE
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS21345 2001:7f8:17::5361:1 announce AS-MYTHIC
import:     from AS41103 5.57.80.182 action pref=100; accept AS-CLEARIP
export:     to AS41103 5.57.80.182 announce AS-MYTHIC
import:     from AS41103 5.57.80.183 action pref=100; accept AS-CLEARIP
export:     to AS41103 5.57.80.183 announce AS-MYTHIC
import:     from AS39326 5.57.80.196 action pref=100; accept AS-GOSCOMB
export:     to AS39326 5.57.80.196 announce AS-MYTHIC
import:     from AS39326 5.57.80.197 action pref=100; accept AS-GOSCOMB
export:     to AS39326 5.57.80.197 announce AS-MYTHIC
import:     from AS42353 5.57.80.206 action pref=100; accept AS42353
export:     to AS42353 5.57.80.206 announce AS-MYTHIC
import:     from AS42353 5.57.80.207 action pref=100; accept AS42353
export:     to AS42353 5.57.80.207 announce AS-MYTHIC
import:     from AS42579 5.57.80.208 action pref=100; accept AS-SARGASSO-UK
export:     to AS42579 5.57.80.208 announce AS-MYTHIC
import:     from AS42579 5.57.80.209 action pref=100; accept AS-SARGASSO-UK
export:     to AS42579 5.57.80.209 announce AS-MYTHIC
import:     from AS25577 5.57.80.217 action pref=100; accept AS-C4L
export:     to AS25577 5.57.80.217 announce AS-MYTHIC
import:     from AS41690 5.57.80.231 action pref=100; accept AS-DAILYMOTION
export:     to AS41690 5.57.80.231 announce AS-MYTHIC
import:     from AS34066 5.57.80.233 action pref=100; accept AS-TELAPPLIANT
export:     to AS34066 5.57.80.233 announce AS-MYTHIC
import:     from AS8330 5.57.80.250 action pref=100; accept AS-LONAP
export:     to AS8330 5.57.80.250 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8330 2001:7F8:17::208a:1 action pref=100; accept AS-LONAP
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8330 2001:7F8:17::208a:1 announce AS-MYTHIC
import:     from AS8330 5.57.80.254 action pref=100; accept AS-LONAP
export:     to AS8330 5.57.80.254 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8330 2001:7F8:17::208A:254 action pref=100; accept AS-LONAP
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8330 2001:7F8:17::208A:254 announce AS-MYTHIC
import:     from AS8330 5.57.80.253 action pref=100; accept AS-LONAP
export:     to AS8330 5.57.80.253 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8330 2001:7F8:17::208A:253 action pref=100; accept AS-LONAP
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8330 2001:7F8:17::208A:253 announce AS-MYTHIC
import:     from AS16509 5.57.80.8 action pref=100; accept AS-AMAZON
export:     to AS16509 5.57.80.8 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS16509 2001:7f8:17::407d:1 action pref=100; accept AS-AMAZON
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS16509 2001:7f8:17::407d:1 announce AS-MYTHIC
import:     from AS16509 195.66.225.175 action pref=150; accept AS-AMAZON
export:     to AS16509 195.66.225.175 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS16509 2001:7f8:4::407d:1 action pref=100; accept AS-AMAZON
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS16509 2001:7f8:4::407d:1 announce AS-MYTHIC
import:     from AS16509 195.66.237.175 action pref=150; accept AS-AMAZON
export:     to AS16509 195.66.237.175 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS16509 2001:7f8:4:1::407d:1 action pref=100; accept AS-AMAZON
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS16509 2001:7f8:4:1::407d:1 announce AS-MYTHIC
import:     from AS20738 5.57.80.16 action pref=100; accept AS-WEBFUSION
export:     to AS20738 5.57.80.16 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS20738 2001:7F8:17::5102:1 action pref=100; accept AS-WEBFUSION
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS20738 2001:7F8:17::5102:1 announce AS-MYTHIC
import:     from AS20562 5.57.80.6 action pref=100; accept AS-OPENPEERING-EU
export:     to AS20562 5.57.80.6 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS20562 2001:7f8:17::5052:1 action pref=100; accept AS-OPENPEERING-EU
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS20562 2001:7f8:17::5052:1 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8871 2001:7f8:17::22a7:1 action pref=100; accept AS-CSI
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8871 2001:7f8:17::22a7:1 announce AS-MYTHIC
import:     from AS31472 5.57.80.42 action pref=100; accept AS-VOICEHOST
export:     to AS31472 5.57.80.42 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS31472 2001:7f8:17::7af0:1 action pref=100; accept AS-VOICEHOST
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS31472 2001:7f8:17::7af0:1 announce AS-MYTHIC
import:     from AS31472 5.57.80.43 action pref=100; accept AS-VOICEHOST
export:     to AS31472 5.57.80.43 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS31472 2001:7f8:17::7af0:2 action pref=100; accept AS-VOICEHOST
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS31472 2001:7f8:17::7af0:2 announce AS-MYTHIC
import:     from AS31472 195.66.225.165 action pref=150; accept AS-VOICEHOST
export:     to AS31472 195.66.225.165 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS31472 2001:7f8:4::7af0:1 action pref=100; accept AS-VOICEHOST
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS31472 2001:7f8:4::7af0:1 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS48961 2001:7f8:17::bf41:1 action pref=100; accept AS-WARWICKNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS48961 2001:7f8:17::bf41:1 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS16353 2001:7f8:17::3fe1:1 action pref=100; accept AS-MERULA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS16353 2001:7f8:17::3fe1:1 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS16353 2001:7f8:17::3fe1:2 action pref=100; accept AS-MERULA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS16353 2001:7f8:17::3fe1:2 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS31715 2001:7f8:17::7be3:1 action pref=100; accept AS-NETRINO
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS31715 2001:7f8:17::7be3:1 announce AS-MYTHIC
import:     from AS3213 5.57.80.152 action pref=100; accept AS-BOGONS
export:     to AS3213 5.57.80.152 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3213 2001:7f8:17::c8d:1 action pref=100; accept AS-BOGONS
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS3213 2001:7f8:17::c8d:1 announce AS-MYTHIC
import:     from AS3213 5.57.80.153 action pref=100; accept AS-BOGONS
export:     to AS3213 5.57.80.153 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3213 2001:7f8:17::c8d:2 action pref=100; accept AS-BOGONS
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS3213 2001:7f8:17::c8d:2 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS28792 2001:7f8:17::7078:1 action pref=100; accept AS-PUBLICINET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS28792 2001:7f8:17::7078:1 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS41103 2001:7f8:17::a08f:1 action pref=100; accept AS-CLEARIP
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS41103 2001:7f8:17::a08f:1 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS41103 2001:7f8:17::a08f:2 action pref=100; accept AS-CLEARIP
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS41103 2001:7f8:17::a08f:2 announce AS-MYTHIC
import:     from AS41230 5.57.80.184 action pref=100; accept AS-ASK4
export:     to AS41230 5.57.80.184 announce AS-MYTHIC
import:     from AS36692 5.57.80.198 action pref=100; accept AS-OPENDNS
export:     to AS36692 5.57.80.198 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS36692 2001:7f8:17::8f54:1 action pref=100; accept AS-OPENDNS
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS36692 2001:7f8:17::8f54:1 announce AS-MYTHIC
import:     from AS29017 5.57.80.211 action pref=100; accept AS-GYRON
export:     to AS29017 5.57.80.211 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS29017 2001:7f8:17::7159:1 action pref=100; accept AS-GYRON
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS29017 2001:7f8:17::7159:1 announce AS-MYTHIC
import:     from AS29017 5.57.80.212 action pref=100; accept AS-GYRON
export:     to AS29017 5.57.80.212 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS29017 2001:7f8:17::7159:2 action pref=100; accept AS-GYRON
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS29017 2001:7f8:17::7159:2 announce AS-MYTHIC
import:     from AS56595 5.57.80.215 action pref=100; accept AS-FLUENCY
export:     to AS56595 5.57.80.215 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS56595 2001:7f8:17::dd13:1 action pref=100; accept AS-FLUENCY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS56595 2001:7f8:17::dd13:1 announce AS-MYTHIC
import:     from AS56595 5.57.80.216 action pref=100; accept AS-FLUENCY
export:     to AS56595 5.57.80.216 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS56595 2001:7f8:17::dd13:2 action pref=100; accept AS-FLUENCY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS56595 2001:7f8:17::dd13:2 announce AS-MYTHIC
import:     from AS56595 195.66.225.192 action pref=150; accept AS-FLUENCY
export:     to AS56595 195.66.225.192 announce AS-MYTHIC
import:     from AS56595 195.66.237.192 action pref=150; accept AS-FLUENCY
export:     to AS56595 195.66.237.192 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS56595 2001:7f8:4::dd13:1 action pref=100; accept AS-FLUENCY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS56595 2001:7f8:4::dd13:1 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS56595 2001:7f8:4:1::dd13:1 action pref=100; accept AS-FLUENCY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS56595 2001:7f8:4:1::dd13:1 announce AS-MYTHIC
import:     from AS41678 5.57.80.237 action pref=100; accept AS-TIBUS
export:     to AS41678 5.57.80.237 announce AS-MYTHIC
import:     from AS41678 195.66.225.236 action pref=150; accept AS-TIBUS
export:     to AS41678 195.66.225.236 announce AS-MYTHIC
import:     from AS24916 5.57.80.240 action pref=100; accept AS-ORBITAL
export:     to AS24916 5.57.80.240 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS24916 2001:7f8:17::6154:1 action pref=100; accept AS-ORBITAL
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS24916 2001:7f8:17::6154:1 announce AS-MYTHIC
import:     from AS24916 5.57.80.241 action pref=100; accept AS-ORBITAL
export:     to AS24916 5.57.80.241 announce AS-MYTHIC
import:     from AS13037 5.57.80.48 action pref=100; accept AS-ZEN
export:     to AS13037 5.57.80.48 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS13037 2001:7f8:17::32ed:1 action pref=100; accept AS-ZEN
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS13037 2001:7f8:17::32ed:1 announce AS-MYTHIC
import:     from AS14492 5.57.81.19 action pref=100; accept AS-DATAPIPE
export:     to AS14492 5.57.81.19 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS14492 2001:7F8:17::389C:1 action pref=100; accept AS-DATAPIPE
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS14492 2001:7F8:17::389C:1 announce AS-MYTHIC
import:     from AS5459 195.66.225.254 action pref=150; accept AS-LINX
export:     to AS5459 195.66.225.254 action community.append(0:60426,0:12496); announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS5459 2001:7F8:4::1553:1 action pref=100; accept AS-LINX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS5459 2001:7F8:4::1553:1 action community.append(0:60426,0:12496); announce AS-MYTHIC
import:     from AS8714 195.66.225.230 action pref=150; accept ANY
export:     to AS8714 195.66.225.230 action community.append(0:60426,0:12496); announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8714 2001:7F8:4::220a:1 action pref=100; accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8714 2001:7F8:4::220a:1 action community.append(0:60426,0:12496); announce AS-MYTHIC
import:     from AS8714 195.66.225.231 action pref=150; accept ANY
export:     to AS8714 195.66.225.231 action community.append(0:60426,0:12496); announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8714 2001:7F8:4::220a:2 action pref=100; accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8714 2001:7F8:4::220a:2 action community.append(0:60426,0:12496); announce AS-MYTHIC
import:     from AS5459 195.66.236.254 action pref=150; accept AS-LINX
export:     to AS5459 195.66.236.254 action community.append(0:60011,0:12496); announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS5459 2001:7F8:4:1::1553:1 action pref=100; accept AS-LINX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS5459 2001:7F8:4:1::1553:1 action community.append(0:60426,0:12496); announce AS-MYTHIC
import:     from AS8714 195.66.237.230 action pref=150; accept ANY
export:     to AS8714 195.66.237.230 action community.append(0:60426,0:12496); announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8714 2001:7F8:4:1::220a:1 action pref=100; accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8714 2001:7F8:4:1::220a:1 action community.append(0:60426,0:12496); announce AS-MYTHIC
import:     from AS8714 195.66.237.231 action pref=150; accept ANY
export:     to AS8714 195.66.237.231 action community.append(0:60426,0:12496); announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8714 2001:7F8:4:1::220a:2 action pref=100; accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8714 2001:7F8:4:1::220a:2 action community.append(0:60426,0:12496); announce AS-MYTHIC
import:     from AS13285 195.66.224.136 action pref=150; accept AS-OPAL
export:     to AS13285 195.66.224.136 announce AS-MYTHIC
import:     from AS13285 195.66.225.17 action pref=150; accept AS-OPAL
export:     to AS13285 195.66.225.17 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS13285 2001:7F8:4::33e5:1 action pref=100; accept AS-OPAL
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS13285 2001:7F8:4::33e5:1 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS13285 2001:7F8:4::33e5:2 action pref=100; accept AS-OPAL
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS13285 2001:7F8:4::33e5:2 announce AS-MYTHIC
import:     from AS13285 195.66.236.136 action pref=150; accept AS-OPAL
export:     to AS13285 195.66.236.136 announce AS-MYTHIC
import:     from AS13285 195.66.237.17 action pref=150; accept AS-OPAL
export:     to AS13285 195.66.237.17 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS13285 2001:7F8:4:1::33e5:1 action pref=100; accept AS-OPAL
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS13285 2001:7F8:4:1::33e5:1 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS13285 2001:7F8:4:1::33e5:2 action pref=100; accept AS-OPAL
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS13285 2001:7F8:4:1::33e5:2 announce AS-MYTHIC
import:     from AS5607 195.66.225.234 action pref=150; accept AS-BSKYB-BROADBAND
export:     to AS5607 195.66.225.234 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS5607 2001:7f8:4::15e7:1 action pref=100; accept AS-BSKYB-BROADBAND
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS5607 2001:7f8:4::15e7:1 announce AS-MYTHIC
import:     from AS5607 195.66.237.234 action pref=150; accept AS-BSKYB-BROADBAND
export:     to AS5607 195.66.237.234 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS5607 2001:7f8:4:1::15e7:1 action pref=100; accept AS-BSKYB-BROADBAND
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS5607 2001:7f8:4:1::15e7:1 announce AS-MYTHIC
import:     from AS5607 5.57.81.128 action pref=100; accept AS-BSKYB-BROADBAND
export:     to AS5607 5.57.81.128 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS5607 2001:7f8:17::15e7:1 action pref=100; accept AS-BSKYB-BROADBAND
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS5607 2001:7f8:17::15e7:1 announce AS-MYTHIC
import:     from AS6939 195.66.224.21 action pref=150; accept ANY
export:     to AS6939 195.66.224.21 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6939 2001:7f8:4::1b1b:1 action pref=100; accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6939 2001:7f8:4::1b1b:1 announce AS-MYTHIC
import:     from AS13037 195.66.224.158 action pref=150; accept AS-ZEN
export:     to AS13037 195.66.224.158 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS13037 2001:7f8:4::32ed:1 action pref=100; accept AS-ZEN
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS13037 2001:7f8:4::32ed:1 announce AS-MYTHIC
import:     from AS13037 195.66.236.158 action pref=150; accept AS-ZEN
export:     to AS13037 195.66.236.158 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS13037 2001:7f8:4:1::32ed:1 action pref=100; accept AS-ZEN
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS13037 2001:7f8:4:1::32ed:1 announce AS-MYTHIC
import:     from AS2119 195.66.225.107 action pref=150; accept AS-TELENOR
export:     to AS2119 195.66.225.107 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS2119 2001:7f8:4::847:1 action pref=100; accept AS-TELENOR
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS2119 2001:7f8:4::847:1 announce AS-MYTHIC
import:     from AS2119 195.66.237.107 action pref=150; accept AS-TELENOR
export:     to AS2119 195.66.237.107 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS2119 2001:7f8:4:1::847:1 action pref=100; accept AS-TELENOR
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS2119 2001:7f8:4:1::847:1 announce AS-MYTHIC
import:     from AS8943 195.66.224.34 action pref=150; accept AS-JUMP
export:     to AS8943 195.66.224.34 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8943 2001:7f8:4::22ef:1 action pref=100; accept AS-JUMP
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8943 2001:7f8:4::22ef:1 announce AS-MYTHIC
import:     from AS8943 195.66.236.34 action pref=150; accept AS-JUMP
export:     to AS8943 195.66.236.34 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8943 2001:7f8:4:1::22ef:1 action pref=100; accept AS-JUMP
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8943 2001:7f8:4:1::22ef:1 announce AS-MYTHIC
import:     from AS9002 195.66.224.193 action pref=150; accept AS-RETN
export:     to AS9002 195.66.224.193 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS9002 2001:7f8:4::232a:1 action pref=100; accept AS-RETN
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS9002 2001:7f8:4::232a:1 announce AS-MYTHIC
import:     from AS10310 195.66.224.129 action pref=150; accept AS-YAHOO
export:     to AS10310 195.66.224.129 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS10310 2001:7F8:4::2846:1 action pref=100; accept AS-YAHOO
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS10310 2001:7F8:4::2846:1 announce AS-MYTHIC
import:     from AS10310 195.66.224.115 action pref=150; accept AS-YAHOO
export:     to AS10310 195.66.224.115 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS10310 2001:7F8:4::2846:2 action pref=100; accept AS-YAHOO
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS10310 2001:7F8:4::2846:2 announce AS-MYTHIC
import:     from AS10310 195.66.236.129 action pref=150; accept AS-YAHOO
export:     to AS10310 195.66.236.129 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS10310 2001:7F8:4:1::2846:1 action pref=100; accept AS-YAHOO
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS10310 2001:7F8:4:1::2846:1 announce AS-MYTHIC
import:     from AS10310 195.66.236.115 action pref=150; accept AS-YAHOO
export:     to AS10310 195.66.236.115 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS10310 2001:7F8:4:1::2846:2 action pref=100; accept AS-YAHOO
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS10310 2001:7F8:4:1::2846:2 announce AS-MYTHIC
import:     from AS10310 5.57.81.130 action pref=100; accept AS-YAHOO
export:     to AS10310 5.57.81.130 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS10310 2001:7f8:17::2846:1 action pref=100; accept AS-YAHOO
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS10310 2001:7f8:17::2846:1 announce AS-MYTHIC
import:     from AS10310 5.57.81.131 action pref=100; accept AS-YAHOO
export:     to AS10310 5.57.81.131 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS10310 2001:7f8:17::2846:2 action pref=100; accept AS-YAHOO
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS10310 2001:7f8:17::2846:2 announce AS-MYTHIC
import:     from AS16082 195.66.224.199 action pref=150; accept AS-SPITFIRE
export:     to AS16082 195.66.224.199 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS16082 2001:7F8:4::3ed2:1 action pref=100; accept AS-SPITFIRE
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS16082 2001:7F8:4::3ed2:1 announce AS-MYTHIC
import:     from AS16082 195.66.236.199 action pref=150; accept AS-SPITFIRE
export:     to AS16082 195.66.236.199 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS16082 2001:7F8:4:1::3ed2:1 action pref=100; accept AS-SPITFIRE
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS16082 2001:7F8:4:1::3ed2:1 announce AS-MYTHIC
import:     from AS786 195.66.224.15 action pref=150; accept AS-JANETPLUS
export:     to AS786 195.66.224.15 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS786 2001:7F8:4::312:1 action pref=100; accept AS-JANETPLUS
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS786 2001:7F8:4::312:1 announce AS-MYTHIC
import:     from AS786 195.66.236.15 action pref=150; accept AS-JANETPLUS
export:     to AS786 195.66.236.15 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS786 2001:7F8:4:1::312:1 action pref=100; accept AS-JANETPLUS
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS786 2001:7F8:4:1::312:1 announce AS-MYTHIC
import:     from AS21396 195.66.224.240 action pref=150; accept AS-NETCONNEX
export:     to AS21396 195.66.224.240 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS21396 2001:7F8:4::5394:1 action pref=100; accept AS-NETCONNEX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS21396 2001:7F8:4::5394:1 announce AS-MYTHIC
import:     from AS21396 195.66.236.240 action pref=150; accept AS-NETCONNEX
export:     to AS21396 195.66.236.240 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS21396 2001:7F8:4:1::5394:1 action pref=100; accept AS-NETCONNEX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS21396 2001:7F8:4:1::5394:1 announce AS-MYTHIC
import:     from AS5089 195.66.224.22 action pref=150; accept ANY
export:     to AS5089 195.66.224.22 announce AS-MYTHIC
import:     from AS5089 195.66.237.103 action pref=150; accept ANY
export:     to AS5089 195.66.237.103 announce AS-MYTHIC
import:     from AS14492 195.66.225.1 action pref=150; accept AS-DATAPIPE
export:     to AS14492 195.66.225.1 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS14492 2001:7F8:4::389C:1 action pref=100; accept AS-DATAPIPE
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS14492 2001:7F8:4::389C:1 announce AS-MYTHIC
import:     from AS14492 195.66.237.1 action pref=150; accept AS-DATAPIPE
export:     to AS14492 195.66.237.1 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS14492 2001:7F8:4:1::389C:1 action pref=100; accept AS-DATAPIPE
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS14492 2001:7F8:4:1::389C:1 announce AS-MYTHIC
import:     from AS44654 195.66.224.74 action pref=150; accept AS-MNS
export:     to AS44654 195.66.224.74 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS44654 2001:7f8:4::ae6e:1 action pref=100; accept AS-MNS
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS44654 2001:7f8:4::ae6e:1 announce AS-MYTHIC
import:     from AS44654 195.66.236.74 action pref=150; accept AS-MNS
export:     to AS44654 195.66.236.74 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS44654 2001:7f8:4:1::ae6e:1 action pref=100; accept AS-MNS
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS44654 2001:7f8:4:1::ae6e:1 announce AS-MYTHIC
import:     from AS20940 195.66.224.168 action pref=150; accept AS-AKAMAI
export:     to AS20940 195.66.224.168 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS20940 2001:7f8:4::51cc:1 action pref=100; accept AS-AKAMAI
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS20940 2001:7f8:4::51cc:1 announce AS-MYTHIC
import:     from AS20940 195.66.226.81 action pref=150; accept AS-AKAMAI
export:     to AS20940 195.66.226.81 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS20940 2001:7f8:4::51cc:2 action pref=100; accept AS-AKAMAI
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS20940 2001:7f8:4::51cc:2 announce AS-MYTHIC
import:     from AS20940 195.66.226.167 action pref=150; accept AS-AKAMAI
export:     to AS20940 195.66.226.167 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS20940 2001:7f8:4::51cc:3 action pref=100; accept AS-AKAMAI
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS20940 2001:7f8:4::51cc:3 announce AS-MYTHIC
import:     from AS20940 195.66.236.168 action pref=150; accept AS-AKAMAI
export:     to AS20940 195.66.236.168 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS20940 2001:7f8:4:1::51cc:1 action pref=100; accept AS-AKAMAI
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS20940 2001:7f8:4:1::51cc:1 announce AS-MYTHIC
import:     from AS20940 195.66.238.81 action pref=150; accept AS-AKAMAI
export:     to AS20940 195.66.238.81 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS20940 2001:7f8:4:1::51cc:2 action pref=100; accept AS-AKAMAI
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS20940 2001:7f8:4:1::51cc:2 announce AS-MYTHIC
import:     from AS41230 195.66.224.104 action pref=150; accept AS-ASK4
export:     to AS41230 195.66.224.104 announce AS-MYTHIC
import:     from AS32934 195.66.225.69 action pref=150; accept AS-FACEBOOK
export:     to AS32934 195.66.225.69 announce AS-MYTHIC
import:     from AS32934 195.66.225.121 action pref=150; accept AS-FACEBOOK
export:     to AS32934 195.66.225.121 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS32934 2001:7f8:4::80a6:1 action pref=100; accept AS-FACEBOOK
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS32934 2001:7f8:4::80a6:1 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS32934 2001:7f8:4::80a6:2 action pref=100; accept AS-FACEBOOK
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS32934 2001:7f8:4::80a6:2 announce AS-MYTHIC
import:     from AS32934 195.66.237.69 action pref=150; accept AS-FACEBOOK
export:     to AS32934 195.66.237.69 announce AS-MYTHIC
import:     from AS32934 195.66.237.121 action pref=150; accept AS-FACEBOOK
export:     to AS32934 195.66.237.121 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS32934 2001:7f8:4:1::80a6:1 action pref=100; accept AS-FACEBOOK
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS32934 2001:7f8:4:1::80a6:1 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS32934 2001:7f8:4:1::80a6:2 action pref=100; accept AS-FACEBOOK
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS32934 2001:7f8:4:1::80a6:2 announce AS-MYTHIC
import:     from AS2856 195.66.224.10 action pref=150; accept AS-BTGB
export:     to AS2856 195.66.224.10 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS2856 2001:7f8:4::b28:1 action pref=100; accept AS-BTGB
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS2856 2001:7f8:4::b28:1 announce AS-MYTHIC
import:     from AS2856 195.66.224.69 action pref=150; accept AS-BTGB
export:     to AS2856 195.66.224.69 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS2856 2001:7f8:4::b28:2 action pref=100; accept AS-BTGB
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS2856 2001:7f8:4::b28:2 announce AS-MYTHIC
import:     from AS2856 195.66.236.11 action pref=150; accept AS-BTGB
export:     to AS2856 195.66.236.11 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS2856 2001:7f8:4:1::b28:1 action pref=100; accept AS-BTGB
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS2856 2001:7f8:4:1::b28:1 announce AS-MYTHIC
import:     from AS8966 195.66.224.159 action pref=150; accept AS-EMIX
export:     to AS8966 195.66.224.159 announce AS-MYTHIC
import:     from AS8966 80.249.209.89 action pref=175; accept AS-EMIX
export:     to AS8966 80.249.209.89 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8966 2001:7f8:4::2306:1 action pref=100; accept AS-EMIX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8966 2001:7f8:4::2306:1 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8966 2001:7f8:1::a500:8966:1 action pref=100; accept AS-EMIX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8966 2001:7f8:1::a500:8966:1 announce AS-MYTHIC
import:     from AS8708 195.66.224.46 action pref=150; accept AS-RDSNET
export:     to AS8708 195.66.224.46 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8708 2001:7F8:4::2204:1 action pref=100; accept AS-RDSNET6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8708 2001:7F8:4::2204:1 announce AS-MYTHIC
import:     from AS6805 195.66.224.57 action pref=150; accept AS-TDDE
export:     to AS6805 195.66.224.57 announce AS-MYTHIC
import:     from AS6805 195.66.236.57 action pref=150; accept AS-TDDE
export:     to AS6805 195.66.236.57 announce AS-MYTHIC
import:     from AS5466 195.66.224.79 action pref=150; accept AS-EIRCOM
export:     to AS5466 195.66.224.79 announce AS-MYTHIC
import:     from AS5466 195.66.236.79 action pref=150; accept AS-EIRCOM
export:     to AS5466 195.66.236.79 announce AS-MYTHIC
import:     from AS16276 195.66.224.220 action pref=150; accept AS-OVH
export:     to AS16276 195.66.224.220 announce AS-MYTHIC
import:     from AS16276 195.66.236.220 action pref=150; accept AS-OVH
export:     to AS16276 195.66.236.220 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS16276 2001:7f8:4::3f94:1 action pref=100; accept AS-OVH
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS16276 2001:7f8:4::3f94:1 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS16276 2001:7f8:4:1::3f94:1 action pref=100; accept AS-OVH
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS16276 2001:7f8:4:1::3f94:1 announce AS-MYTHIC
import:     from AS8075 195.66.224.140 action pref=150; accept AS-MICROSOFT
export:     to AS8075 195.66.224.140 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8075 2001:7F8:4::1F8B:1 action pref=100; accept AS-MICROSOFT
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8075 2001:7F8:4::1F8B:1 announce AS-MYTHIC
import:     from AS8075 195.66.236.140 action pref=150; accept AS-MICROSOFT
export:     to AS8075 195.66.236.140 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8075 2001:7F8:4:1::1F8B:1 action pref=100; accept AS-MICROSOFT
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8075 2001:7F8:4:1::1F8B:1 announce AS-MYTHIC
import:     from AS8551 195.66.225.44 action pref=150; accept AS-BEZEQINT
export:     to AS8551 195.66.225.44 announce AS-MYTHIC
import:     from AS8551 195.66.225.126 action pref=150; accept AS-BEZEQINT
export:     to AS8551 195.66.225.126 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8551 2001:7F8:4::2167:1 action pref=100; accept AS-BEZEQINT
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8551 2001:7F8:4::2167:1 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8551 2001:7F8:4::2167:2 action pref=100; accept AS-BEZEQINT
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8551 2001:7F8:4::2167:2 announce AS-MYTHIC
import:     from AS8551 80.249.209.46 action pref=175; accept AS-BEZEQINT
export:     to AS8551 80.249.209.46 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8551 2001:7F8:1::a500:8551:1 action pref=100; accept AS-BEZEQINT
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8551 2001:7F8:1::a500:8551:1 announce AS-MYTHIC
import:     from AS8553 195.66.224.126 action pref=150; accept AS-AVENSYS
export:     to AS8553 195.66.224.126 announce AS-MYTHIC
import:     from AS8553 195.66.236.126 action pref=150; accept AS-AVENSYS
export:     to AS8553 195.66.236.126 announce AS-MYTHIC
import:     from AS8426 195.66.224.66 action pref=150; accept AS-CLARANET
export:     to AS8426 195.66.224.66 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8426 2001:7F8:4::20EA:1 action pref=100; accept AS-CLARANET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8426 2001:7F8:4::20EA:1 announce AS-MYTHIC
import:     from AS8426 195.66.236.66 action pref=150; accept AS-CLARANET
export:     to AS8426 195.66.236.66 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8426 2001:7F8:4:1::20EA:1 action pref=100; accept AS-CLARANET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8426 2001:7F8:4:1::20EA:1 announce AS-MYTHIC
import:     from AS8560 195.66.224.98 action pref=150; accept AS-1AND1
export:     to AS8560 195.66.224.98 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8560 2001:7f8:4::2170:1 action pref=100; accept AS-1AND1
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8560 2001:7f8:4::2170:1 announce AS-MYTHIC
import:     from AS8560 195.66.236.98 action pref=150; accept AS-1AND1
export:     to AS8560 195.66.236.98 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8560 2001:7f8:4:1::2170:1 action pref=100; accept AS-1AND1
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8560 2001:7f8:4:1::2170:1 announce AS-MYTHIC
import:     from AS4589 195.66.224.43 action pref=150; accept AS-EASYNET
export:     to AS4589 195.66.224.43 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS4589 2001:7f8:4::11ed:1 action pref=100; accept AS-EASYNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS4589 2001:7f8:4::11ed:1 announce AS-MYTHIC
import:     from AS4589 195.66.236.43 action pref=150; accept AS-EASYNET
export:     to AS4589 195.66.236.43 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS4589 2001:7f8:4:1::11ed:1 action pref=100; accept AS-EASYNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS4589 2001:7f8:4:1::11ed:1 announce AS-MYTHIC
import:     from AS18106 195.66.226.82 action pref=150; accept AS18106
export:     to AS18106 195.66.226.82 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS18106 2001:7f8:4::46ba:1 action pref=100; accept AS18106
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS18106 2001:7f8:4::46ba:1 announce AS-MYTHIC
import:     from AS20562 195.66.225.53 action pref=150; accept AS-OPENPEERING-EU
export:     to AS20562 195.66.225.53 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS20562 2001:7f8:4::5052:1 action pref=100; accept AS-OPENPEERING-EU
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS20562 2001:7f8:4::5052:1 announce AS-MYTHIC
import:     from AS13335 195.66.225.179 action pref=150; accept AS-CLOUDFLARE
export:     to AS13335 195.66.225.179 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS13335 2001:7f8:4::3417:1 action pref=100; accept AS-CLOUDFLARE
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS13335 2001:7f8:4::3417:1 announce AS-MYTHIC
import:     from AS13335 5.57.81.75 action pref=100; accept AS-CLOUDFLARE
export:     to AS13335 5.57.81.75 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS13335 2001:7f8:17::3417:1 action pref=100; accept AS-CLOUDFLARE
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS13335 2001:7f8:17::3417:1 announce AS-MYTHIC
import:     from AS13335 80.249.211.140 action pref=175; accept AS-CLOUDFLARE
export:     to AS13335 80.249.211.140 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS13335 2001:7f8:1::a501:3335:1 action pref=100; accept AS-CLOUDFLARE
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS13335 2001:7f8:1::a501:3335:1 announce AS-MYTHIC
import:     from AS37271 195.66.238.102 action pref=150; accept AS-WOLCOMM
export:     to AS37271 195.66.238.102 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS37271 2001:7F8:4:1::9197:1 action pref=100; accept AS-WOLCOMM
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS37271 2001:7F8:4:1::9197:1 announce AS-MYTHIC
import:     from AS37271 195.66.226.102 action pref=150; accept AS-WOLCOMM
export:     to AS37271 195.66.226.102 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS37271 2001:7F8:4::9197:1 action pref=100; accept AS-WOLCOMM
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS37271 2001:7F8:4::9197:1 announce AS-MYTHIC
import:     from AS28757 195.66.238.52 action pref=150; accept AS28757
export:     to AS28757 195.66.238.52 announce AS-MYTHIC
import:     from AS28757 195.66.226.52 action pref=150; accept AS28757
export:     to AS28757 195.66.226.52 announce AS-MYTHIC
import:     from AS42 195.66.225.238 action pref=150; accept AS42
export:     to AS42 195.66.225.238 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS42 2001:7f8:4::2A:1 action pref=100; accept AS42
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS42 2001:7f8:4::2A:1 announce AS-MYTHIC
import:     from AS3856 195.66.225.239 action pref=150; accept AS3856
export:     to AS3856 195.66.225.239 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3856 2001:7f8:4::F10:1 action pref=100; accept AS3856
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS3856 2001:7f8:4::F10:1 announce AS-MYTHIC
import:     from AS42 5.57.80.238 action pref=100; accept AS42
export:     to AS42 5.57.80.238 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS42 2001:7F8:17::2A:1 action pref=100; accept AS42
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS42 2001:7F8:17::2A:1 announce AS-MYTHIC
import:     from AS3856 5.57.80.239 action pref=100; accept AS3856
export:     to AS3856 5.57.80.239 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3856 2001:7F8:17::F10:1 action pref=100; accept AS3856
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS3856 2001:7F8:17::F10:1 announce AS-MYTHIC
import:     from AS31708 195.66.237.58 action pref=150; accept AS-COREIX
export:     to AS31708 195.66.237.58 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS31708 2001:7f8:4:1::7bdc:2 action pref=100; accept AS-COREIX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS31708 2001:7f8:4:1::7bdc:2 announce AS-MYTHIC
import:     from AS31708 195.66.225.58 action pref=150; accept AS-COREIX
export:     to AS31708 195.66.225.58 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS31708 2001:7f8:4::7bdc:1 action pref=100; accept AS-COREIX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS31708 2001:7f8:4::7bdc:1 announce AS-MYTHIC
import:     from AS21371 195.66.224.187 action pref=150; accept AS-EQUINIX-EU
export:     to AS21371 195.66.224.187 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS21371 2001:7F8:4::537B:1 action pref=100; accept AS-EQUINIX-EU
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS21371 2001:7F8:4::537B:1 announce AS-MYTHIC
import:     from AS21371 195.66.236.187 action pref=150; accept AS-EQUINIX-EU
export:     to AS21371 195.66.236.187 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS21371 2001:7F8:4:1::537B:1 action pref=100; accept AS-EQUINIX-EU
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS21371 2001:7F8:4:1::537B:1 announce AS-MYTHIC
import:     from AS21371 5.57.80.187 action pref=100; accept AS-EQUINIX-EU
export:     to AS21371 5.57.80.187 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS21371 2001:7F8:17::537B:1 action pref=100; accept AS-EQUINIX-EU
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS21371 2001:7F8:17::537B:1 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS12041 2001:7f8:4:1::2f09:1 action pref=100; accept AS-AFILIAS
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS12041 2001:7f8:4:1::2f09:1 announce AS-MYTHIC
import:     from AS12041 195.66.236.55 action pref=150; accept AS-AFILIAS
export:     to AS12041 195.66.236.55 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS12041 2001:7f8:4::2f09:1 action pref=100; accept AS-AFILIAS
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS12041 2001:7f8:4::2f09:1 announce AS-MYTHIC
import:     from AS12041 195.66.224.55 action pref=150; accept AS-AFILIAS
export:     to AS12041 195.66.224.55 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS12041 2001:7f8:17::2F09:1 action pref=100; accept AS-AFILIAS
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS12041 2001:7f8:17::2F09:1 announce AS-MYTHIC
import:     from AS12041 5.57.80.227 action pref=100; accept AS-AFILIAS
export:     to AS12041 5.57.80.227 announce AS-MYTHIC
import:     from AS24867 195.66.225.66 action pref=150; accept AS-ADAPT-P
export:     to AS24867 195.66.225.66 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS24867 2001:7F8:4::6123:1 action pref=100; accept AS-ADAPT-P
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS24867 2001:7F8:4::6123:1 announce AS-MYTHIC
import:     from AS50292 195.66.225.130 action pref=150; accept AS-STRATOGEN
export:     to AS50292 195.66.225.130 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS50292 2001:7F8:4::C474:1 action pref=100; accept AS-STRATOGEN
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS50292 2001:7F8:4::C474:1 announce AS-MYTHIC
import:     from AS24916 195.66.225.93 action pref=150; accept AS-ORBITAL
export:     to AS24916 195.66.225.93 announce AS-MYTHIC
import:     from AS24916 195.66.225.49 action pref=150; accept AS-ORBITAL
export:     to AS24916 195.66.225.49 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS24916 2001:7f8:4::6154:1 action pref=100; accept AS-ORBITAL
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS24916 2001:7f8:4::6154:1 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS24916 2001:7f8:4::6154:2 action pref=100; accept AS-ORBITAL
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS24916 2001:7f8:4::6154:2 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS24916 2001:7f8:4:1::6154:1 action pref=100; accept AS-ORBITAL
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS24916 2001:7f8:4:1::6154:1 announce AS-MYTHIC
import:     from AS24916 195.66.237.93 action pref=150; accept AS-ORBITAL
export:     to AS24916 195.66.237.93 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS24916 2001:7F8:17::6154:1 action pref=100; accept AS-ORBITAL
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS24916 2001:7F8:17::6154:1 announce AS-MYTHIC
import:     from AS714 195.66.226.145 action pref=150; accept AS714
export:     to AS714 195.66.226.145 announce AS-MYTHIC
import:     from AS714 195.66.226.146 action pref=150; accept AS714
export:     to AS714 195.66.226.146 announce AS-MYTHIC
import:     from AS714 195.66.226.147 action pref=150; accept AS714
export:     to AS714 195.66.226.147 announce AS-MYTHIC
import:     from AS714 195.66.226.148 action pref=150; accept AS714
export:     to AS714 195.66.226.148 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS714 2001:7f8:4::2ca:1 action pref=100; accept AS714
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS714 2001:7f8:4::2ca:1 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS714 2001:7f8:4::2ca:2 action pref=100; accept AS714
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS714 2001:7f8:4::2ca:2 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS714 2001:7f8:4::2ca:3 action pref=100; accept AS714
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS714 2001:7f8:4::2ca:3 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS714 2001:7f8:4::2ca:4 action pref=100; accept AS714
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS714 2001:7f8:4::2ca:4 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS714 2001:7f8:17::2ca:3 action pref=100; accept AS714
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS714 2001:7f8:17::2ca:3 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS714 2001:7f8:17::2ca:1 action pref=100; accept AS714
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS714 2001:7f8:17::2ca:1 announce AS-MYTHIC
import:     from AS714 5.57.81.57 action pref=100; accept AS714
export:     to AS714 5.57.81.57 announce AS-MYTHIC
import:     from AS714 5.57.81.55 action pref=100; accept AS714
export:     to AS714 5.57.81.55 announce AS-MYTHIC
import:     from AS5413 195.66.236.29 action pref=150; accept AS5413
export:     to AS5413 195.66.236.29 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS5413 2001:7f8:4:1::1525:1 action pref=100; accept AS5413
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS5413 2001:7f8:4:1::1525:1 announce AS-MYTHIC
import:     from AS5413 195.66.224.29 action pref=150; accept AS5413
export:     to AS5413 195.66.224.29 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS5413 2001:7f8:4::1525:1 action pref=100; accept AS5413
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS5413 2001:7f8:4::1525:1 announce AS-MYTHIC
import:     from AS5413 5.57.80.14 action pref=100; accept AS5413
export:     to AS5413 5.57.80.14 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS5413 2001:7F8:17::1525:1 action pref=100; accept AS5413
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS5413 2001:7F8:17::1525:1 announce AS-MYTHIC
import:     from AS37100 195.66.226.41 action pref=150; accept AS-SET-SEACOM
export:     to AS37100 195.66.226.41 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS37100 2001:7f8:4:0::90ec:1 action pref=100; accept AS-SET-SEACOM
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS37100 2001:7f8:4:0::90ec:1 announce AS-MYTHIC
import:     from AS37100 195.66.227.22 action pref=150; accept AS-SET-SEACOM
export:     to AS37100 195.66.227.22 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS37100 2001:7f8:4:0::90ec:2 action pref=100; accept AS-SET-SEACOM
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS37100 2001:7f8:4:0::90ec:2 announce AS-MYTHIC
import:     from AS2110 195.66.236.65 action pref=150; accept AS-BTIRE
export:     to AS2110 195.66.236.65 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS2110 2001:7f8:4:1::83e:1 action pref=100; accept AS-BTIRE
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS2110 2001:7f8:4:1::83e:1 announce AS-MYTHIC
import:     from AS2110 195.66.224.65 action pref=150; accept AS-BTIRE
export:     to AS2110 195.66.224.65 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS2110 2001:7f8:4::83e:1 action pref=100; accept AS-BTIRE
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS2110 2001:7f8:4::83e:1 announce AS-MYTHIC
import:     from AS47998 195.66.238.168 action pref=150; accept AS-OSCAR
export:     to AS47998 195.66.238.168 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS47998 2001:7f8:4:1::bb7e:1 action pref=100; accept AS-OSCAR
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS47998 2001:7f8:4:1::bb7e:1 announce AS-MYTHIC
import:     from AS47998 195.66.226.168 action pref=150; accept AS-OSCAR
export:     to AS47998 195.66.226.168 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS47998 2001:7f8:4:0::bb7e:1 action pref=100; accept AS-OSCAR
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS47998 2001:7f8:4:0::bb7e:1 announce AS-MYTHIC
import:     from AS47998 5.57.81.50 action pref=100; accept AS-OSCAR
export:     to AS47998 5.57.81.50 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS47998 2001:7f8:17::bb7e:1 action pref=100; accept AS-OSCAR
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS47998 2001:7f8:17::bb7e:1 announce AS-MYTHIC
import:     from AS31727 195.66.224.135 action pref=150; accept AS-NODE4
export:     to AS31727 195.66.224.135 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS31727 2001:7f8:4::7bef:1 action pref=100; accept AS-NODE4
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS31727 2001:7f8:4::7bef:1 announce AS-MYTHIC
import:     from AS8426 5.57.81.81 action pref=100; accept AS-CLARANET
export:     to AS8426 5.57.81.81 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8426 2001:7f8:17::20ea:1 action pref=100; accept AS-CLARANET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8426 2001:7f8:17::20ea:1 announce AS-MYTHIC
import:     from AS37271 5.57.81.206 action pref=100; accept AS-WOLCOMM
export:     to AS37271 5.57.81.206 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS37271 2001:7F8:17::9197:1 action pref=100; accept AS-WOLCOMM
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS37271 2001:7F8:17::9197:1 announce AS-MYTHIC
import:     from AS13768 195.66.236.156 action pref=150; accept AS13768:AS-CUSTOMERS
export:     to AS13768 195.66.236.156 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS13768 2001:7F8:4:1::35C8:1 action pref=100; accept AS13768:AS-CUSTOMERS
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS13768 2001:7F8:4:1::35C8:1 announce AS-MYTHIC
import:     from AS13768 195.66.224.156 action pref=150; accept AS13768:AS-CUSTOMERS
export:     to AS13768 195.66.224.156 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS13768 2001:7F8:4::35C8:1 action pref=100; accept AS13768:AS-CUSTOMERS
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS13768 2001:7F8:4::35C8:1 announce AS-MYTHIC
import:     from AS31270 195.66.238.93 action pref=150; accept AS-FMN
export:     to AS31270 195.66.238.93 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS31270 2001:7f8:4:1::7a26:1 action pref=100; accept AS-FMN
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS31270 2001:7f8:4:1::7a26:1 announce AS-MYTHIC
import:     from AS31270 195.66.226.93 action pref=150; accept AS-FMN
export:     to AS31270 195.66.226.93 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS31270 2001:7f8:4::7a26:1 action pref=100; accept AS-FMN
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS31270 2001:7f8:4::7a26:1 announce AS-MYTHIC
import:     from AS41695 195.66.226.74 action pref=150; accept AS-VOSTRON
export:     to AS41695 195.66.226.74 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS41695 2001:7f8:4::a2df:1 action pref=100; accept AS-VOSTRON
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS41695 2001:7f8:4::a2df:1 announce AS-MYTHIC
import:     from AS8932 195.66.226.213 action pref=150; accept AS8932:AS-ALL
export:     to AS8932 195.66.226.213 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8932 2001:7f8:4:0::22e4:1 action pref=100; accept AS8932:AS-ALL
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8932 2001:7f8:4:0::22e4:1 announce AS-MYTHIC
import:     from AS41000 195.66.226.215 action pref=150; accept AS-FREETHOUGHT
export:     to AS41000 195.66.226.215 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS41000 2001:7f8:4:0::a028:1 action pref=100; accept AS-FREETHOUGHT
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS41000 2001:7f8:4:0::a028:1 announce AS-MYTHIC
import:     from AS41000 195.66.238.215 action pref=150; accept AS-FREETHOUGHT
export:     to AS41000 195.66.238.215 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS41000 2001:7f8:4:1::a028:1 action pref=100; accept AS-FREETHOUGHT
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS41000 2001:7f8:4:1::a028:1 announce AS-MYTHIC
import:     from AS41000 5.57.81.150 action pref=100; accept AS-FREETHOUGHT
export:     to AS41000 5.57.81.150 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS41000 2001:7f8:17::a028:1 action pref=100; accept AS-FREETHOUGHT
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS41000 2001:7f8:17::a028:1 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS20799 2001:7F8:4:0::513F:1 action pref=100; accept AS-DATANETUK
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS20799 2001:7F8:4:0::513F:1 announce AS-MYTHIC
import:     from AS20799 195.66.224.41 action pref=150; accept AS-DATANETUK
export:     to AS20799 195.66.224.41 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS20799 2001:7F8:4:1::513F:1 action pref=100; accept AS-DATANETUK
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS20799 2001:7F8:4:1::513F:1 announce AS-MYTHIC
import:     from AS20799 195.66.236.41 action pref=150; accept AS-DATANETUK
export:     to AS20799 195.66.236.41 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS20860 2001:7f8:4::517c:1 action pref=100; accept AS-IOMART
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS20860 2001:7f8:4::517c:1 announce AS-MYTHIC
import:     from AS20860 195.66.224.207 action pref=150; accept AS-IOMART
export:     to AS20860 195.66.224.207 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS20860 2001:7f8:4::517c:2 action pref=100; accept AS-IOMART
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS20860 2001:7f8:4::517c:2 announce AS-MYTHIC
import:     from AS20860 195.66.226.230 action pref=150; accept AS-IOMART
export:     to AS20860 195.66.226.230 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS34309 2001:7f8:4::8605:1 action pref=100; accept AS-LINK11
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS34309 2001:7f8:4::8605:1 announce AS-MYTHIC
import:     from AS34309 195.66.224.107 action pref=150; accept AS-LINK11
export:     to AS34309 195.66.224.107 announce AS-MYTHIC
import:     from AS61337 195.66.224.150 action pref=150; accept AS-GXT
export:     to AS61337 195.66.224.150 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS61337 2001:7f8:4:0::ef99:1 action pref=100; accept AS-GXT
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS61337 2001:7f8:4:0::ef99:1 announce AS-MYTHIC
import:     from AS61337 195.66.236.150 action pref=150; accept AS-GXT
export:     to AS61337 195.66.236.150 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS61337 2001:7f8:4:1::ef99 action pref=100; accept AS-GXT
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS61337 2001:7f8:4:1::ef99 announce AS-MYTHIC
import:     from AS198313 195.66.226.239 action pref=150; accept AS198313
export:     to AS198313 195.66.226.239 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS198313 2001:7f8:4::3:6a9:1 action pref=100; accept AS198313
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS198313 2001:7f8:4::3:6a9:1 announce AS-MYTHIC
import:     from AS198781 195.66.226.64 action pref=150; accept AS-198781
export:     to AS198781 195.66.226.64 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS198781 2001:7f8:4::3:87d:1 action pref=100; accept AS-198781
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS198781 2001:7f8:4::3:87d:1 announce AS-MYTHIC
import:     from AS198781 195.66.238.64 action pref=150; accept AS-198781
export:     to AS198781 195.66.238.64 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS198781 2001:7f8:4:1::3:87d:1 action pref=100; accept AS-198781
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS198781 2001:7f8:4:1::3:87d:1 announce AS-MYTHIC
import:     from AS20773 195.66.225.173 action pref=150; accept AS20773:AS-HOSTEUROPE
export:     to AS20773 195.66.225.173 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS20773 2001:7f8:4::5125:1 action pref=100; accept AS20773:AS-HOSTEUROPE
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS20773 2001:7f8:4::5125:1 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS58273 2001:7f8:4::e3a1:1 action pref=100; accept AS-B4RN
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS58273 2001:7f8:4::e3a1:1 announce AS-MYTHIC
import:     from AS58273 195.66.226.126 action pref=150; accept AS-B4RN
export:     to AS58273 195.66.226.126 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS31500 2001:7f8:4::7b0c:1 action pref=100; accept AS-GLOBAL-NET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS31500 2001:7f8:4::7b0c:1 announce AS-MYTHIC
import:     from AS31500 195.66.224.215 action pref=150; accept AS-GLOBAL-NET
export:     to AS31500 195.66.224.215 announce AS-MYTHIC
import:     from AS25376 195.66.226.188 action pref=150; accept AS-NETNORTH
export:     to AS25376 195.66.226.188 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS25376 2001:7F8:4::6320:1 action pref=100; accept AS-NETNORTH
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS25376 2001:7F8:4::6320:1 announce AS-MYTHIC
import:     from AS25376 195.66.238.188 action pref=150; accept AS-NETNORTH
export:     to AS25376 195.66.238.188 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS25376 2001:7F8:4:1::6320:1 action pref=100; accept AS-NETNORTH
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS25376 2001:7F8:4:1::6320:1 announce AS-MYTHIC
import:     from AS24218 195.66.225.194 action pref=150; accept AS-SET-GTI
export:     to AS24218 195.66.225.194 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS24218 2001:7f8:4::5e9a:1 action pref=100; accept AS-SET-GTI
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS24218 2001:7f8:4::5e9a:1 announce AS-MYTHIC
import:     from AS41811 195.66.225.196 action pref=150; accept AS-CONVERGENCE
export:     to AS41811 195.66.225.196 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS41811 2001:7f8:4::a353:1 action pref=100; accept AS-CONVERGENCE
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS41811 2001:7f8:4::a353:1 announce AS-MYTHIC
import:     from AS51055 195.66.226.151 action pref=150; accept AS51055
export:     to AS51055 195.66.226.151 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS51055 2001:7f8:4::c76f:1 action pref=100; accept AS51055
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS51055 2001:7f8:4::c76f:1 announce AS-MYTHIC
import:     from AS51055 195.66.238.151 action pref=150; accept AS51055
export:     to AS51055 195.66.238.151 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS51055 2001:7f8:4:1::c76f:1 action pref=100; accept AS51055
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS51055 2001:7f8:4:1::c76f:1 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS4651 2001:7f8:4::122b:1 action pref=100; accept AS-THIX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS4651 2001:7f8:4::122b:1 announce AS-MYTHIC
import:     from AS4651 195.66.226.99 action pref=150; accept AS-THIX
export:     to AS4651 195.66.226.99 announce AS-MYTHIC
import:     from AS13009 195.66.226.54 action pref=150; accept AS-REDCENTRIC
export:     to AS13009 195.66.226.54 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS13009 2001:7F8:4::32D1:1 action pref=100; accept AS-REDCENTRIC
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS13009 2001:7F8:4::32D1:1 announce AS-MYTHIC
import:     from AS13009 195.66.238.54 action pref=150; accept AS-REDCENTRIC
export:     to AS13009 195.66.238.54 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS13009 2001:7F8:4:1::32D1:1 action pref=100; accept AS-REDCENTRIC
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS13009 2001:7F8:4:1::32D1:1 announce AS-MYTHIC
import:     from AS13009 5.57.81.188 action pref=100; accept AS-REDCENTRIC
export:     to AS13009 5.57.81.188 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS13009 2001:7f8:17::32d1:1 action pref=100; accept AS-REDCENTRIC
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS13009 2001:7f8:17::32d1:1 announce AS-MYTHIC
import:     from AS13009 5.57.81.189 action pref=100; accept AS-REDCENTRIC
export:     to AS13009 5.57.81.189 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS13009 2001:7f8:17::32d1:2 action pref=100; accept AS-REDCENTRIC
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS13009 2001:7f8:17::32d1:2 announce AS-MYTHIC
import:     from AS42228 195.66.239.10 action pref=150; accept AS-BRIGHTSTAR
export:     to AS42228 195.66.239.10 announce AS-MYTHIC
import:     from AS42228 195.66.227.10 action pref=150; accept AS-BRIGHTSTAR
export:     to AS42228 195.66.227.10 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS42228 2001:7f8:4:1::a4f4:1 action pref=100; accept AS-BRIGHTSTAR
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS42228 2001:7f8:4:1::a4f4:1 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS42228 2001:7f8:4::a4f4:1 action pref=100; accept AS-BRIGHTSTAR
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS42228 2001:7f8:4::a4f4:1 announce AS-MYTHIC
import:     from AS30844 195.66.224.68 action pref=150; accept AS-LIQUID
export:     to AS30844 195.66.224.68 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS30844 2001:7f8:4::787c:1 action pref=100; accept AS-LIQUID
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS30844 2001:7f8:4::787c:1 announce AS-MYTHIC
import:     from AS30844 195.66.236.68 action pref=150; accept AS-LIQUID
export:     to AS30844 195.66.236.68 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS30844 2001:7f8:4:1::787c:1 action pref=100; accept AS-LIQUID
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS30844 2001:7f8:4:1::787c:1 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS14340 2001:7f8:4:0::3804:1 action pref=100; accept AS-SALESFORCE
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS14340 2001:7f8:4:0::3804:1 announce AS-MYTHIC
import:     from AS14340 195.66.227.50 action pref=150; accept AS-SALESFORCE
export:     to AS14340 195.66.227.50 announce AS-MYTHIC
import:     from AS29169 195.66.225.20 action pref=150; accept AS-GANDI
export:     to AS29169 195.66.225.20 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS29169 2001:7f8:4::71f1:1 action pref=100; accept AS-GANDI
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS29169 2001:7f8:4::71f1:1 announce AS-MYTHIC
import:     from AS15695 195.66.224.44 action pref=150; accept AS-EXPEREO
export:     to AS15695 195.66.224.44 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS15695 2001:7f8:4::3d4f:1 action pref=100; accept AS-EXPEREO
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS15695 2001:7f8:4::3d4f:1 announce AS-MYTHIC
import:     from AS9178 195.66.227.51 action pref=150; accept AS-DEVCAPSULE
export:     to AS9178 195.66.227.51 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS9178 2001:7f8:4::23da:1 action pref=100; accept AS-DEVCAPSULE
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS9178 2001:7f8:4::23da:1 announce AS-MYTHIC
import:     from AS47999 195.66.225.102 action pref=150; accept AS-TCL9
export:     to AS47999 195.66.225.102 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS47999 2001:7f8:4::bb7f:1 action pref=100; accept AS-TCL9
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS47999 2001:7f8:4::bb7f:1 announce AS-MYTHIC
import:     from AS202020 195.66.227.18 action pref=150; accept AS-202020
export:     to AS202020 195.66.227.18 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS202020 2001:7f8:4::3:1524:1 action pref=100; accept AS-202020
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS202020 2001:7f8:4::3:1524:1 announce AS-MYTHIC
import:     from AS202020 195.66.239.18 action pref=150; accept AS-202020
export:     to AS202020 195.66.239.18 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS202020 2001:7f8:4:1::3:1524:1 action pref=100; accept AS-202020
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS202020 2001:7f8:4:1::3:1524:1 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS55195 2001:7f8:17::d79b:1 action pref=100; accept AS55195
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS55195 2001:7f8:17::d79b:1 announce AS-MYTHIC
import:     from AS55195 5.57.81.125 action pref=100; accept AS55195
export:     to AS55195 5.57.81.125 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS62955 2001:7f8:4::f5eb:1 action pref=100; accept AS62955
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS62955 2001:7f8:4::f5eb:1 announce AS-MYTHIC
import:     from AS62955 195.66.227.75 action pref=150; accept AS62955
export:     to AS62955 195.66.227.75 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS62955 2001:7f8:4:1::f5eb:1 action pref=100; accept AS62955
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS62955 2001:7f8:4:1::f5eb:1 announce AS-MYTHIC
import:     from AS62955 195.66.239.75 action pref=150; accept AS62955
export:     to AS62955 195.66.239.75 announce AS-MYTHIC
import:     from AS8365 195.66.227.23 action pref=150; accept AS-MANDA
export:     to AS8365 195.66.227.23 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8365 2001:7f8:4::20ad:1 action pref=100; accept AS-MANDA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8365 2001:7f8:4::20ad:1 announce AS-MYTHIC
import:     from AS8365 80.249.209.217 action pref=175; accept AS-MANDA
export:     to AS8365 80.249.209.217 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8365 2001:7f8:1::a500:8365:1 action pref=100; accept AS-MANDA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8365 2001:7f8:1::a500:8365:1 announce AS-MYTHIC
import:     from AS32787 5.57.81.220 action pref=100; accept AS-PROLE
export:     to AS32787 5.57.81.220 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS32787 2001:7f8:17::8013:1 action pref=100; accept AS-PROLE
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS32787 2001:7f8:17::8013:1 announce AS-MYTHIC
import:     from AS32787 195.66.224.31 action pref=150; accept AS-PROLE
export:     to AS32787 195.66.224.31 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS32787 2001:7f8:4::8013:1 action pref=100; accept AS-PROLE
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS32787 2001:7f8:4::8013:1 announce AS-MYTHIC
import:     from AS32787 195.66.236.31 action pref=150; accept AS-PROLE
export:     to AS32787 195.66.236.31 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS32787 2001:7f8:4:1::8013:1 action pref=100; accept AS-PROLE
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS32787 2001:7f8:4:1::8013:1 announce AS-MYTHIC
import:     from AS35575 195.66.225.193 action pref=150; accept AS-VAIONI
export:     to AS35575 195.66.225.193 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS35575 2001:7f8:4::8af7:1 action pref=100; accept AS-VAIONI
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS35575 2001:7f8:4::8af7:1 announce AS-MYTHIC
import:     from AS35575 5.57.81.214 action pref=100; accept AS-VAIONI
export:     to AS35575 5.57.81.214 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS35575 2001:7F8:17::8AF7:1 action pref=100; accept AS-VAIONI
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS35575 2001:7F8:17::8AF7:1 announce AS-MYTHIC
import:     from AS37497 195.66.224.25 action pref=150; accept AS-NETWORKPLATFORMS
export:     to AS37497 195.66.224.25 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS37497 2001:7f8:4::9279:1 action pref=100; accept AS-NETWORKPLATFORMS
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS37497 2001:7f8:4::9279:1 announce AS-MYTHIC
import:     from AS39120 195.66.227.87 action pref=150; accept AS-CONVERGENZE
export:     to AS39120 195.66.227.87 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS39120 2001:7f8:4::98d0:1 action pref=100; accept AS-CONVERGENZE
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS39120 2001:7f8:4::98d0:1 announce AS-MYTHIC
import:     from AS51603 195.66.225.59 action pref=150; accept AS-ACME
export:     to AS51603 195.66.225.59 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS51603 2001:7f8:4::c993:1 action pref=100; accept AS-ACME
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS51603 2001:7f8:4::c993:1 announce AS-MYTHIC
import:     from AS51603 195.66.237.59 action pref=150; accept AS-ACME
export:     to AS51603 195.66.237.59 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS51603 2001:7f8:4:1::c993:1 action pref=100; accept AS-ACME
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS51603 2001:7f8:4:1::c993:1 announce AS-MYTHIC
import:     from AS8455 195.66.227.118 action pref=150; accept AS-ATOM86
export:     to AS8455 195.66.227.118 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8455 2001:7f8:4::2107:1 action pref=100; accept AS-ATOM86
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8455 2001:7f8:4::2107:1 announce AS-MYTHIC
import:     from AS200039 195.66.225.39 action pref=150; accept AS-HYDRA
export:     to AS200039 195.66.225.39 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS200039 2001:7f8:4::3:d67:1 action pref=100; accept AS-HYDRA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS200039 2001:7f8:4::3:d67:1 announce AS-MYTHIC
import:     from AS8529 195.66.227.92 action pref=150; accept AS-OMANTEL
export:     to AS8529 195.66.227.92 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8529 2001:7f8:4::2151:1 action pref=100; accept AS-OMANTEL
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8529 2001:7f8:4::2151:1 announce AS-MYTHIC
import:     from AS6717 195.66.226.14 action pref=150; accept AS-6717
export:     to AS6717 195.66.226.14 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6717 2001:7f8:4::1a3d:2 action pref=100; accept AS-6717
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6717 2001:7f8:4::1a3d:2 announce AS-MYTHIC
import:     from AS6717 195.66.238.14 action pref=150; accept AS-6717
export:     to AS6717 195.66.238.14 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6717 2001:7f8:4:1::1a3d:1 action pref=100; accept AS-6717
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6717 2001:7f8:4:1::1a3d:1 announce AS-MYTHIC
import:     from AS45102 5.57.81.228 action pref=100; accept AS45102
export:     to AS45102 5.57.81.228 announce AS-MYTHIC
import:     from AS45102 195.66.227.152 action pref=150; accept AS45102
export:     to AS45102 195.66.227.152 announce AS-MYTHIC
import:     from AS45102 195.66.225.79 action pref=150; accept AS45102
export:     to AS45102 195.66.225.79 announce AS-MYTHIC
import:     from AS14340 5.57.81.184 action pref=100; accept AS-SALESFORCE
export:     to AS14340 5.57.81.184 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS14340 2001:7f8:17::3804:1 action pref=100; accept AS-SALESFORCE
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS14340 2001:7f8:17::3804:1 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS14340 2001:7f8:4::3804:1 action pref=100; accept AS-SALESFORCE
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS14340 2001:7f8:4::3804:1 announce AS-MYTHIC
import:     from AS6777 80.249.208.255 action pref=175; accept ANY
export:     to AS6777 80.249.208.255 action community.append(0:12496,0:60426); announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6777 2001:7f8:1::a500:6777:1 action pref=100; accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6777 2001:7f8:1::a500:6777:1 action community.append(0:12496,0:60426); announce AS-MYTHIC
import:     from AS6777 80.249.209.0 action pref=175; accept ANY
export:     to AS6777 80.249.209.0 action community.append(0:12496,0:60426); announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6777 2001:7f8:1::a500:6777:2 action pref=100; accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6777 2001:7f8:1::a500:6777:2 action community.append(0:12496,0:60426); announce AS-MYTHIC
import:     from AS38915 80.249.209.205 action pref=175; accept AS38915
export:     to AS38915 80.249.209.205 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS38915 2001:7f8:1::a503:8915:1 action pref=100; accept AS38915
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS38915 2001:7f8:1::a503:8915:1 announce AS-MYTHIC
import:     from AS8359 80.249.209.188 action pref=175; accept AS-MTU
export:     to AS8359 80.249.209.188 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8359 2001:7f8:1::a500:8359:1 action pref=100; accept AS-MTU
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8359 2001:7f8:1::a500:8359:1 announce AS-MYTHIC
import:     from AS8359 195.66.224.218 action pref=150; accept AS-MTU
export:     to AS8359 195.66.224.218 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8359 2001:7f8:4::20a7:1 action pref=100; accept AS-MTU
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8359 2001:7f8:4::20a7:1 announce AS-MYTHIC
import:     from AS8447 80.249.209.207 action pref=175; accept AS-PTA
export:     to AS8447 80.249.209.207 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8447 2001:7f8:1::a500:8447:1 action pref=100; accept AS-TA6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8447 2001:7f8:1::a500:8447:1 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS36459 2001:7f8:1::a503:6459:1 action pref=100; accept AS-GITHUB
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS36459 2001:7f8:1::a503:6459:1 announce AS-MYTHIC
import:     from AS36459 80.249.213.114 action pref=175; accept AS-GITHUB
export:     to AS36459 80.249.213.114 announce AS-MYTHIC
import:     from AS25178 195.66.224.192 action pref=150; accept AS-KEYCOM
export:     to AS25178 195.66.224.192 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS25178 2001:7f8:4::625a:1 action pref=100; accept AS-KEYCOM
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS25178 2001:7f8:4::625a:1 announce AS-MYTHIC
import:     from AS25178 195.66.236.192 action pref=150; accept AS-KEYCOM
export:     to AS25178 195.66.236.192 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS25178 2001:7f8:4:1::625a:1 action pref=100; accept AS-KEYCOM
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS25178 2001:7f8:4:1::625a:1 announce AS-MYTHIC
import:     from AS25178 80.249.211.204 action pref=175; accept AS-KEYCOM
export:     to AS25178 80.249.211.204 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS25178 2001:7f8:1::a502:5178:1 action pref=100; accept AS-KEYCOM
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS25178 2001:7f8:1::a502:5178:1 announce AS-MYTHIC
import:     from AS25178 5.57.81.45 action pref=100; accept AS-KEYCOM
export:     to AS25178 5.57.81.45 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS25178 2001:7f8:17::625a:1 action pref=100; accept AS-KEYCOM
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS25178 2001:7f8:17::625a:1 announce AS-MYTHIC
import:     from AS19324 195.66.227.20 action pref=150; accept AS-DOSARREST
export:     to AS19324 195.66.227.20 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS19324 2001:7f8:4::4b7c:1 action pref=100; accept AS-DOSARREST
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS19324 2001:7f8:4::4b7c:1 announce AS-MYTHIC
import:     from AS15169 195.66.224.125 action pref=150; accept AS-GOOGLE
export:     to AS15169 195.66.224.125 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS15169 2001:7f8:4::3b41:1 action pref=100; accept AS-GOOGLE
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS15169 2001:7f8:4::3b41:1 announce AS-MYTHIC
import:     from AS15169 195.66.236.125 action pref=150; accept AS-GOOGLE
export:     to AS15169 195.66.236.125 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS15169 2001:7f8:4:1::3b41:1 action pref=100; accept AS-GOOGLE
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS15169 2001:7f8:4:1::3b41:1 announce AS-MYTHIC
import:     from AS15169 5.57.80.136 action pref=100; accept AS-GOOGLE
export:     to AS15169 5.57.80.136 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS15169 2001:7f8:17::3b41:1 action pref=100; accept AS-GOOGLE
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS15169 2001:7f8:17::3b41:1 announce AS-MYTHIC
import:     from AS15169 80.249.208.247 action pref=175; accept AS-GOOGLE
export:     to AS15169 80.249.208.247 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS15169 2001:7f8:1::a501:5169:1 action pref=100; accept AS-GOOGLE
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS15169 2001:7f8:1::a501:5169:1 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS15169 2001:7f8:1::a501:5169:2 action pref=100; accept AS-GOOGLE
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS15169 2001:7f8:1::a501:5169:2 announce AS-MYTHIC
import:     from AS3214 80.249.209.255 action pref=175; accept AS-XTOM
export:     to AS3214 80.249.209.255 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3214 2001:7f8:1::a500:3214:1 action pref=100; accept AS-XTOM
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS3214 2001:7f8:1::a500:3214:1 announce AS-MYTHIC
import:     from AS3214 195.66.227.160 action pref=150; accept AS-XTOM
export:     to AS3214 195.66.227.160 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3214 2001:7f8:4::c8e:1 action pref=100; accept AS-XTOM
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS3214 2001:7f8:4::c8e:1 announce AS-MYTHIC
import:     from AS64050 80.249.213.235 action pref=175; accept AS64050
export:     to AS64050 80.249.213.235 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS64050 2001:7f8:1::a506:4050:1 action pref=100; accept AS64050
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS64050 2001:7f8:1::a506:4050:1 announce AS-MYTHIC
import:     from AS6461 80.249.208.122 action pref=175; accept ANY
export:     to AS6461 80.249.208.122 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6461 2001:7f8:1::a500:6461:1 action pref=100; accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6461 2001:7f8:1::a500:6461:1 announce AS-MYTHIC
import:     from AS6461 195.66.224.76 action pref=150; accept ANY
export:     to AS6461 195.66.224.76 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6461 2001:7f8:4::193d:1 action pref=100; accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6461 2001:7f8:4::193d:1 announce AS-MYTHIC
import:     from AS6461 195.66.236.76 action pref=150; accept ANY
export:     to AS6461 195.66.236.76 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6461 2001:7f8:4:1::193d:1 action pref=100; accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6461 2001:7f8:4:1::193d:1 announce AS-MYTHIC
import:     from AS6461 5.57.80.201 action pref=100; accept ANY
export:     to AS6461 5.57.80.201 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6461 2001:7f8:17::193d:1 action pref=100; accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6461 2001:7f8:17::193d:1 announce AS-MYTHIC
import:     from AS286 80.249.210.108 action pref=175; accept AS-KPN
export:     to AS286 80.249.210.108 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS286 2001:7f8:1::a500:286:1 action pref=100; accept AS-KPN
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS286 2001:7f8:1::a500:286:1 announce AS-MYTHIC
import:     from AS286 195.66.224.54 action pref=150; accept AS-KPN
export:     to AS286 195.66.224.54 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS286 2001:7f8:4::11e:1 action pref=100; accept AS-KPN
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS286 2001:7f8:4::11e:1 announce AS-MYTHIC
import:     from AS13030 80.249.208.210 action pref=175; accept AS-INIT7
export:     to AS13030 80.249.208.210 announce AS-MYTHIC
import:     from AS13030 80.249.210.210 action pref=175; accept AS-INIT7
export:     to AS13030 80.249.210.210 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS13030 2001:7f8:1::a501:3030:1 action pref=100; accept AS-INIT7
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS13030 2001:7f8:1::a501:3030:1 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS13030 2001:7f8:1::a501:3030:2 action pref=100; accept AS-INIT7
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS13030 2001:7f8:1::a501:3030:2 announce AS-MYTHIC
import:     from AS13030 195.66.224.175 action pref=150; accept AS-INIT7
export:     to AS13030 195.66.224.175 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS13030 2001:7f8:4::32e6:1 action pref=100; accept AS-INIT7
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS13030 2001:7f8:4::32e6:1 announce AS-MYTHIC
import:     from AS13030 195.66.236.175 action pref=150; accept AS-INIT7
export:     to AS13030 195.66.236.175 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS13030 2001:7f8:4:1::32e6:1 action pref=100; accept AS-INIT7
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS13030 2001:7f8:4:1::32e6:1 announce AS-MYTHIC
import:     from AS13030 5.57.81.7 action pref=100; accept AS-INIT7
export:     to AS13030 5.57.81.7 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS13030 2001:7f8:17::32e6:1 action pref=100; accept AS-INIT7
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS13030 2001:7f8:17::32e6:1 announce AS-MYTHIC
import:     from AS5378 195.66.227.28 action pref=150; accept AS5378
export:     to AS5378 195.66.227.28 announce AS-MYTHIC
import:     from AS5378 195.66.227.62 action pref=150; accept AS5378
export:     to AS5378 195.66.227.62 announce AS-MYTHIC
import:     from AS5378 195.66.239.62 action pref=150; accept AS5378
export:     to AS5378 195.66.239.62 announce AS-MYTHIC
import:     from AS5378 5.57.81.170 action pref=100; accept AS5378
export:     to AS5378 5.57.81.170 announce AS-MYTHIC
import:     from AS31655 195.66.239.31 action pref=150; accept AS-GAMMATELECOM
export:     to AS31655 195.66.239.31 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS31655 2001:7f8:4:1::7ba7:2 action pref=100; accept AS-GAMMATELECOM
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS31655 2001:7f8:4:1::7ba7:2 announce AS-MYTHIC
import:     from AS31655 195.66.227.31 action pref=150; accept AS-GAMMATELECOM
export:     to AS31655 195.66.227.31 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS31655 2001:7f8:4::7ba7:2 action pref=100; accept AS-GAMMATELECOM
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS31655 2001:7f8:4::7ba7:2 announce AS-MYTHIC
import:     from AS31655 5.57.80.176 action pref=100; accept AS-GAMMATELECOM
export:     to AS31655 5.57.80.176 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS31655 2001:7f8:17::7ba7:1 action pref=100; accept AS-GAMMATELECOM
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS31655 2001:7f8:17::7ba7:1 announce AS-MYTHIC
import:     from AS36236 195.66.238.36 action pref=150; accept AS-NETACTUATE
export:     to AS36236 195.66.238.36 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS36236 2001:7f8:4:1::8d8c:1 action pref=100; accept AS-NETACTUATE
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS36236 2001:7f8:4:1::8d8c:1 announce AS-MYTHIC
import:     from AS36236 195.66.226.36 action pref=150; accept AS-NETACTUATE
export:     to AS36236 195.66.226.36 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS36236 2001:7f8:4::8d8c:1 action pref=100; accept AS-NETACTUATE
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS36236 2001:7f8:4::8d8c:1 announce AS-MYTHIC
import:     from AS36236 80.249.210.142 action pref=175; accept AS-NETACTUATE
export:     to AS36236 80.249.210.142 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS36236 2001:7f8:1::a503:6236:1 action pref=100; accept AS-NETACTUATE
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS36236 2001:7f8:1::a503:6236:1 announce AS-MYTHIC
import:     from AS8283 80.249.211.161 action pref=175; accept AS-COLOCLUE
export:     to AS8283 80.249.211.161 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8283 2001:7f8:1::a500:8283:1 action pref=100; accept AS-COLOCLUE
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8283 2001:7f8:1::a500:8283:1 announce AS-MYTHIC
import:     from AS201290 80.249.213.100 action pref=175; accept AS-BlackGATE
export:     to AS201290 80.249.213.100 announce AS-MYTHIC
import:     from AS12399 80.249.209.99 action pref=175; accept AS-SPXS
export:     to AS12399 80.249.209.99 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS12399 2001:7f8:1::a501:2399:1 action pref=100; accept AS-SPXS
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS12399 2001:7f8:1::a501:2399:1 announce AS-MYTHIC
import:     from AS12399 195.66.224.230 action pref=150; accept AS-SPXS
export:     to AS12399 195.66.224.230 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS12399 2001:7f8:4::306f:1 action pref=100; accept AS-SPXS
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS12399 2001:7f8:4::306f:1 announce AS-MYTHIC
import:     from AS29119 80.249.211.91 action pref=175; accept AS-SERVIHOSTING
export:     to AS29119 80.249.211.91 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS29119 2001:7f8:1::a502:9119:1 action pref=100; accept AS-SERVIHOSTING
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS29119 2001:7f8:1::a502:9119:1 announce AS-MYTHIC
import:     from AS29119 195.66.227.29 action pref=150; accept AS-SERVIHOSTING
export:     to AS29119 195.66.227.29 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS29119 2001:7f8:4::71bf:1 action pref=100; accept AS-SERVIHOSTING
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS29119 2001:7f8:4::71bf:1 announce AS-MYTHIC
import:     from AS12731 80.249.208.226 action pref=175; accept AS-IPHH
export:     to AS12731 80.249.208.226 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS12731 2001:7f8:1::a501:2731:1 action pref=100; accept AS-IPHH
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS12731 2001:7f8:1::a501:2731:1 announce AS-MYTHIC
import:     from AS43414 80.249.212.0 action pref=175; accept AS-H2B
export:     to AS43414 80.249.212.0 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS43414 2001:7f8:1::a504:3414:1 action pref=100; accept AS-H2B
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS43414 2001:7f8:1::a504:3414:1 announce AS-MYTHIC
import:     from AS9031 80.249.208.180 action pref=175; accept AS-EDPNET
export:     to AS9031 80.249.208.180 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS9031 2001:7f8:1::a500:9031:1 action pref=100; accept AS-EDPNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS9031 2001:7f8:1::a500:9031:1 announce AS-MYTHIC
import:     from AS8220 80.249.208.236 action pref=175; accept AS-COLT
export:     to AS8220 80.249.208.236 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8220 2001:7f8:1::a500:8220:1 action pref=100; accept AS-COLT
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8220 2001:7f8:1::a500:8220:1 announce AS-MYTHIC
import:     from AS8220 5.57.81.237 action pref=100; accept AS-COLT
export:     to AS8220 5.57.81.237 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8220 2001:7f8:17::201c:1 action pref=100; accept AS-COLT
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8220 2001:7f8:17::201c:1 announce AS-MYTHIC
import:     from AS8220 195.66.224.49 action pref=150; accept AS-COLT
export:     to AS8220 195.66.224.49 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8220 2001:7f8:4::201c:1 action pref=100; accept AS-COLT
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8220 2001:7f8:4::201c:1 announce AS-MYTHIC
import:     from AS47638 195.66.225.169 action pref=150; accept AS-CADENCE
export:     to AS47638 195.66.225.169 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS47638 2001:7f8:4::ba16:1 action pref=100; accept AS-CADENCE
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS47638 2001:7f8:4::ba16:1 announce AS-MYTHIC
import:     from AS47638 195.66.237.169 action pref=150; accept AS-CADENCE
export:     to AS47638 195.66.237.169 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS47638 2001:7f8:4:1::ba16:1 action pref=100; accept AS-CADENCE
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS47638 2001:7f8:4:1::ba16:1 announce AS-MYTHIC
import:     from AS47638 5.57.81.158 action pref=100; accept AS-CADENCE
export:     to AS47638 5.57.81.158 announce AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS47638 2001:7f8:17::ba16:1 action pref=100; accept AS-CADENCE
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS47638 2001:7f8:17::ba16:1 announce AS-MYTHIC
import:     from AS60217 93.93.129.216 accept AS60217
export:     to AS60217 93.93.129.216 announce ANY
import:     from AS393949 93.93.129.117 accept AS393949
export:     to AS393949 93.93.129.117 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS393949 2a00:1098:0:80:1000:21:0:1 accept AS393949
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS393949 2a00:1098:0:80:1000:21:0:1 announce ANY
import:     from AS200508 46.235.225.190 accept AS200508
export:     to AS200508 46.235.225.190 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS200508 2a00:1098:0:82:1000:5:0:1 accept AS200508
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS200508 2a00:1098:0:82:1000:5:0:1 announce ANY
import:     from AS204248 46.235.225.193 accept AS204248
export:     to AS204248 46.235.225.193 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS204248 2a00:1098:0:82:1000:9:0:1 accept AS204248
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS204248 2a00:1098:0:82:1000:9:0:1 announce ANY
import:     from AS24961 93.93.129.177 accept AS24961
export:     to AS24961 93.93.129.177 announce ANY
admin-c:    PS5593-RIPE
tech-c:     PS5593-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-PETE
mnt-by:     MNT-JMM
created:    2008-02-22T15:56:26Z
last-modified: 2019-07-25T15:20:36Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-MBL5-RIPE
org-name:    Mythic Beasts Ltd
org-type:    LIR
address:    PO BOX 1363
address:    CB1 0FJ
address:    Cambridge
address:    UNITED KINGDOM
phone:     +447890585863
fax-no:     +441223740227
mnt-ref:    MNT-PETE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MNT-PETE
abuse-c:    MA15007-RIPE
created:    2008-02-11T11:56:29Z
last-modified: 2019-09-16T12:24:50Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Peter Stevens
address:    103 Beche Road
address:    Cambridge
address:    CAMBS
address:    CB5 8HX
phone:     +441223327663
mnt-by:     MNT-PETE
nic-hdl:    PS5593-RIPE
created:    2008-02-14T15:34:11Z
last-modified: 2015-08-27T14:41:58Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2020 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]