| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.200.171.74 (lg) / ec2-44-200-171-74.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc8:ab4a::2cc8:ab4a (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  BinBox-Global-Services AS44679

as-block:    AS42961 - AS45055
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-08-19T06:50:17Z
last-modified: 2021-08-19T06:50:17Z
source:     RIPE


aut-num:    AS44679
as-name:    BinBox-Global-Services
org:      ORG-ANMM3-RIPE
import:     from AS21294 accept ANY
export:     to AS21294 announce AS-ADNET-DC
export:     to AS21294 announce AS-ADNET-DC6
export:     to AS21294 announce AS56970
import:     from AS5541 accept ANY
export:     to AS5541 announce AS-ADNET-DC
export:     to AS5541 announce AS-ADNET-DC6
export:     to AS5541 announce AS56970
import:     from AS6939 accept ANY
export:     to AS6939 announce AS-ADNET-DC
export:     to AS6939 announce AS-ADNET-DC6
export:     to AS6939 announce AS56970
import:     from AS56970 accept AS56970
import:     from AS60118 accept AS60118
import:     from AS60118 accept AS41732
export:     to AS56970 announce ANY
export:     to AS60118 announce ANY
admin-c:    ADN-RIPE
tech-c:     ADN-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-ADNET
created:    2016-04-29T11:55:28Z
last-modified: 2020-06-04T22:29:09Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-ANMM3-RIPE
org-name:    INVITE Systems SRL
country:    RO
org-type:    LIR
address:    Sos. Pipera-Tunari Nr. 1/VI, bloc 1, et. 4
address:    077190
address:    Voluntari
address:    ROMANIA
phone:     +4 021 527 37 76
fax-no:     +4 021 320 61 18
admin-c:    AP27069-RIPE
tech-c:     AP27069-RIPE
abuse-c:    AR39463-RIPE
mnt-ref:    MNT-ADNET
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MNT-ADNET
created:    2017-03-03T13:36:01Z
last-modified: 2020-12-16T13:39:04Z
source:     RIPE # Filtered

role:      INVITE Systems
address:    Pipera-Tunari 1/VI Blvd
address:    Ilfov, Voluntari
remarks:    -------------------------------------
admin-c:    AP13038-RIPE # Alexandru Prodan
tech-c:     AP13038-RIPE # Alexandru Prodan
remarks:    -------------------------------------
nic-hdl:    ADN-RIPE
mnt-by:     MNT-ADNET
remarks:    -------------------------------------
abuse-mailbox: abuse@invitesys.ro
remarks:    NOC E-mail: noc@invitesys.ro
remarks:    Support: support@invitesys.ro
remarks:    Phone: +40215273737 (24/7 NOC)
remarks:    -------------------------------------
created:    2009-09-10T18:07:22Z
last-modified: 2019-11-07T20:15:13Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]