| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.233.219.62 (lg) / ec2-3-233-219-62.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3e9:db3e::3e9:db3e (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  METROLINE-AS AS44655

as-block:    AS42383 - AS45055
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS44655
as-name:    METROLINE-AS
org:      ORG-MSZO84-RIPE
admin-c:    MLNO1-RIPE
tech-c:     MLNO1-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     METROLINE-MNT
remarks:    -------------------------------------------------------
remarks:
remarks:    BGP support and peering requests: noc@metroline.pl
remarks:
remarks:    -------------------------------------------------------
remarks:
remarks:    BGP PEERS
remarks:
import:     from AS3257 accept ANY
import:     from AS24748 accept ANY
import:     from AS35229 accept AS35229
import:     from AS50366 accept AS-ALTERTEL
export:     to AS3257 announce AS-METROLINE
export:     to AS24748 announce AS-METROLINE
export:     to AS35229 announce ANY
export:     to AS50366 announce ANY
remarks:
remarks:    -------------------------------------------------------
created:    2008-02-20T10:14:09Z
last-modified: 2019-12-13T07:28:08Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-MSZO84-RIPE
org-name:    MetroLine Sp. z o.o.
country:    PL
org-type:    LIR
address:    Al. Jerozolimskie 65/79 lok. 3.175
address:    00-697
address:    Warszawa
address:    POLAND
admin-c:    ES13534-RIPE
tech-c:     ES13534-RIPE
abuse-c:    AR56655-RIPE
mnt-ref:    METROLINE-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     METROLINE-MNT
created:    2019-11-11T15:25:19Z
last-modified: 2020-12-16T12:54:05Z
source:     RIPE # Filtered
phone:     +48222920200

role:      MetroLine NOC
address:    MetroLine Sp. z o.o.
address:    Al. Jerozolimskie 65/79 lok. 3.175
address:    00-697 Warszawa
address:    POLAND
phone:     +48.22.2920202
abuse-mailbox: noc@metroline.pl
admin-c:    ES8518-RIPE
tech-c:     ES8518-RIPE
nic-hdl:    MLNO1-RIPE
mnt-by:     METROLINE-MNT
created:    2008-02-19T19:48:17Z
last-modified: 2020-09-30T16:21:21Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]