| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.238.130.97 (lg) / ec2-3-238-130-97.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ee:8261::3ee:8261 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  COMPARIS-AS AS44635

as-block:    AS42383 - AS45055
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS44635
as-name:    COMPARIS-AS
org:      ORG-CA908-RIPE
import:     from AS3303 accept any and not {0.0.0.0/0}
import:     from AS6730 accept any and not {0.0.0.0/0}
export:     to AS3303 announce AS44635
export:     to AS6730 announce AS44635
default:    to AS3303 networks ANY
admin-c:    CA1386-RIPE
tech-c:     CA1386-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-COMPARIS
created:    2008-02-15T08:48:32Z
last-modified: 2020-11-16T18:01:09Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-CA2066-RIPE

organisation:  ORG-CA908-RIPE
org-name:    Decisis Services AG
org-type:    OTHER
address:    CH-8003 Zurich
abuse-c:    AR55575-RIPE
mnt-ref:    MNT-COMPARIS
mnt-ref:    CH-UNISOURCE-MNT
mnt-by:     MNT-COMPARIS
mnt-by:     CH-UNISOURCE-MNT
created:    2008-02-07T22:53:57Z
last-modified: 2019-09-13T11:08:30Z
source:     RIPE # Filtered

role:      comparis.ch operations Team
address:    Birmensdorferstrasse 108
address:    CH-8003 Zurich
admin-c:    SM36107-RIPE
admin-c:    SM36109-RIPE
tech-c:     SM36107-RIPE
tech-c:     SM36109-RIPE
nic-hdl:    CA1386-RIPE
created:    2008-02-07T22:48:37Z
last-modified: 2019-09-13T09:08:24Z
source:     RIPE # Filtered
mnt-by:     MNT-COMPARIS
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]