| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 35.172.224.102 (lg) / ec2-35-172-224-102.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:23ac:e066::23ac:e066 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  S-AND-T-SLOVENIA-AS AS44632

as-block:    AS42961 - AS45055
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-08-19T06:50:17Z
last-modified: 2021-08-19T06:50:17Z
source:     RIPE


aut-num:    AS44632
as-name:    S-AND-T-SLOVENIA-AS
org:      ORG-SA580-RIPE
import:     from AS9119 action pref=100; accept ANY
import:     from AS5603 action pref=100; accept ANY
export:     to AS9119 announce AS44632
export:     to AS5603 announce AS44632
admin-c:    GP2906-RIPE
tech-c:     GP2906-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     AS9119-MNT
created:    2008-02-14T16:15:05Z
last-modified: 2019-12-24T07:22:03Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-SA59-RIPE

organisation:  ORG-SA580-RIPE
org-name:    S&T Slovenija d.d.
org-type:    OTHER
country:    SI
address:    S&T Slovenija d.d.
address:    Leskoskova cesta 6
address:    1000 Ljubljana
address:    Slovenia
phone:     +386 1 5855520
abuse-c:    AR19580-RIPE
admin-c:    GP2906-RIPE
mnt-ref:    AS9119-MNT
mnt-by:     AS9119-MNT
created:    2008-02-06T13:33:53Z
last-modified: 2022-10-31T14:36:25Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Gregor Pelhan
address:    S&T Slovenija d.d.
address:    Leskoskova cesta 6
address:    1000 Ljubljana
address:    Slovenia
phone:     +386 1 5855520
nic-hdl:    GP2906-RIPE
mnt-by:     AS9119-MNT
created:    2008-02-06T13:32:46Z
last-modified: 2008-02-06T13:32:46Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]