| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.201.68.86 (lg) / ec2-44-201-68-86.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc9:4456::2cc9:4456 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ZCHLUBON AS44603

as-block:    AS42961 - AS45055
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-08-19T06:50:17Z
last-modified: 2021-08-19T06:50:17Z
source:     RIPE


aut-num:    AS44603
as-name:    ZCHLUBON
org:      ORG-ZCL1-RIPE
import:     from AS5617 accept ANY
import:     from AS12741 accept ANY
import:     from AS13110 accept ANY
export:     to AS5617 announce AS44603
export:     to AS12741 announce AS44603
export:     to AS13110 announce AS44603
admin-c:    VM1030-RIPE
tech-c:     CS2638-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     TPNET
mnt-by:     MNT-ZCHL
mnt-by:     upgreat
created:    2008-02-12T09:18:12Z
last-modified: 2018-09-04T10:30:22Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-PT1-RIPE

organisation:  ORG-ZCL1-RIPE
org-name:    Luvena S.A
remarks:    Zaklady Chemiczne LUBON
org-type:    OTHER
address:    Dr Romana Maja 1
address:    62-030 Lubon
address:    POLAND
abuse-c:    AR24549-RIPE
admin-c:    VM1030-RIPE
tech-c:     CS2638-RIPE
mnt-ref:    MNT-ZCHL
mnt-ref:    upgreat
mnt-by:     MNT-ZCHL
mnt-by:     upgreat
created:    2008-02-07T11:44:01Z
last-modified: 2014-11-17T16:42:37Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Cezary Sarnecki
address:    ZCh Lubon
address:    ul. Romana Maya 1
address:    62-030 Lubon
address:    POLAND
phone:     +48 61 8900171
phone:     +48 61 8900400
nic-hdl:    CS2638-RIPE
mnt-by:     TPNET
created:    2008-01-18T09:20:12Z
last-modified: 2008-01-18T09:20:12Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Violetta Maciejewska
address:    ZCh LUBON
address:    ul. Romana Maya 1
address:    62-030 Lubon
address:    POLAND
phone:     +48 61 8900170
nic-hdl:    VM1030-RIPE
mnt-by:     TPNET
created:    2008-01-18T09:20:12Z
last-modified: 2008-01-18T09:20:12Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]