| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.204.193.85 (lg) / ec2-34-204-193-85.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22cc:c155::22cc:c155 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  AUA-AS AS44594

as-block:    AS42383 - AS45055
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS44594
as-name:    AUA-AS
org:      ORG-AA418-RIPE
import:     from AS1764 action pref=100; accept ANY
import:     from AS8447 action pref=100; accept ANY
import:     from AS8412 action pref=100; accept ANY
export:     to AS1764 announce AS44594
export:     to AS8447 announce AS44594
export:     to AS8412 announce AS44594
admin-c:    AUA-RIPE
tech-c:     AUA-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     AUA-MNT
created:    2008-02-08T13:18:57Z
last-modified: 2018-09-04T10:30:20Z
source:     RIPE # Filtered
sponsoring-org: ORG-NLTU1-RIPE

organisation:  ORG-AA418-RIPE
org-name:    Austrian Airlines AG
org-type:    OTHER
descr:     Austrian Airlines AG
address:    Office Park 2
address:    Postfach 100
address:    A-1300 Wien-Flughafen
address:    AUSTRIA
phone:     +43 (0) 5 1766 11525
abuse-c:    AR23940-RIPE
admin-c:    AUA-RIPE
tech-c:     AUA-RIPE
mnt-ref:    AUA-MNT
mnt-by:     AUA-MNT
created:    2008-02-07T11:26:43Z
last-modified: 2014-11-17T16:33:36Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Austrian Airlines AG
address:    Austrian Airlines AG
address:    Office Park 2
address:    Postfach 100
address:    A-1300 Wien-Flughafen
address:    AUSTRIA
phone:     +43 (0) 5 1766 1000
admin-c:    TK3684-RIPE
tech-c:     RM9867-RIPE
tech-c:     PP3660-RIPE
nic-hdl:    AUA-RIPE
mnt-by:     AUA-MNT
created:    2008-02-07T11:18:13Z
last-modified: 2014-04-01T13:27:59Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2020 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]