| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.231.217.107 (lg) / ec2-3-231-217-107.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3e7:d96b::3e7:d96b (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  SkyLink AS44592

as-block:    AS42961 - AS45055
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-08-19T06:50:17Z
last-modified: 2021-08-19T06:50:17Z
source:     RIPE


aut-num:    AS44592
as-name:    SkyLink
org:      ORG-SDCB3-RIPE
import:     from AS174 accept ANY
export:     to AS174 announce AS44592
import:     from AS50673 accept ANY
export:     to AS50673 announce AS44592
admin-c:    DB24958-RIPE
tech-c:     DB24958-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     mnt-nl-skylink2-1
created:    2016-05-02T14:13:31Z
last-modified: 2023-05-02T07:08:42Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-SDCB3-RIPE
org-name:    SkyLink Data Center BV
country:    NL
org-type:    LIR
address:    Bart van Slobbestraat 16B
address:    6471WV
address:    Eygelshoven
address:    NETHERLANDS
phone:     +49 24519949570
admin-c:    DB24958-RIPE
tech-c:     DB24958-RIPE
abuse-c:    AR56957-RIPE
mnt-ref:    mnt-nl-skylink2-1
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     mnt-nl-skylink2-1
created:    2019-11-21T15:35:56Z
last-modified: 2020-12-16T12:38:02Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Dirk Bellgart
address:    Bart van Slobbestraat 16B
address:    6471WV
address:    Eygelshoven
address:    NETHERLANDS
phone:     +49 24519949570
nic-hdl:    DB24958-RIPE
mnt-by:     mnt-nl-skylink2-1
created:    2019-11-21T15:35:55Z
last-modified: 2019-11-21T15:35:55Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]