| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.236.209.138 (lg) / ec2-3-236-209-138.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ec:d18a::3ec:d18a (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  SDA-AS AS44582

as-block:    AS42961 - AS45055
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-08-19T06:50:17Z
last-modified: 2021-08-19T06:50:17Z
source:     RIPE


aut-num:    AS44582
as-name:    SDA-AS
org:      ORG-ISDA2-RIPE
import:     from AS49505 accept ANY
export:     to AS49505 announce AS44582
import:     from AS50245 accept ANY
export:     to AS50245 announce AS44582
admin-c:    SDA329-RIPE
tech-c:     SDA329-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     IP-RIPE
created:    2020-08-25T09:27:22Z
last-modified: 2020-11-16T18:01:08Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-IL432-RIPE

organisation:  ORG-ISDA2-RIPE
org-name:    IE Sungurov Daniil Aleksandrovich
country:    RU
org-type:    OTHER
address:    ul. Krylova, d. 3, kv. 57
address:    630091 Novosibirsk
address:    Russia
abuse-c:    SDA329-RIPE
mnt-ref:    IP-RIPE
mnt-by:     IP-RIPE
created:    2020-08-21T19:46:09Z
last-modified: 2022-12-01T17:15:36Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Sungurov Daniil Aleksandrovich
address:    ul. Krylova, d. 3, kv. 57
address:    630091 Novosibirsk
address:    Russia
abuse-mailbox: sungurovda@gmail.com
phone:     +7 952 9074014
nic-hdl:    SDA329-RIPE
mnt-by:     IP-RIPE
created:    2020-08-21T19:55:21Z
last-modified: 2020-08-21T19:55:21Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]