| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.229.124.74 (lg) / ec2-3-229-124-74.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3e5:7c4a::3e5:7c4a (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  A4N AS44574

as-block:    AS42961 - AS45055
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-08-19T06:50:17Z
last-modified: 2021-08-19T06:50:17Z
source:     RIPE


aut-num:    AS44574
as-name:    A4N
descr:     Network Services
org:      ORG-AN53-RIPE
remarks:    +------------------------------------------------------------+
remarks:    |          Network Services - AS44574        |
remarks:    +------------------------------------------------------------+
remarks:
remarks:
remarks:    ========================] Full Transit [======================
remarks:
remarks:    Hurricane Electric - AS6939
import:     from AS6939 accept ANY
export:     to AS6939 announce AS-AS44574
remarks:
remarks:    Ask4 - AS41230
import:     from AS41230 accept ANY
export:     to AS41230 announce AS-AS44574
remarks:
remarks:    Amito - AS60610
import:     from AS60610 accept ANY
export:     to AS60610 announce AS-AS44574
remarks:
remarks:    UKS - AS42831
import:     from AS42831 accept ANY
export:     to AS42831 announce AS-AS44574
remarks:
remarks:    ======================] Partial Transit [=====================
remarks:
remarks:    ===================] Downstream Customers [===================
remarks:
remarks:    Signpost - AS42214
import:     from AS42214 accept AS42214
export:     to AS42214 announce ANY
remarks:
remarks:    Windswept - AS59638
import:     from AS59638 accept AS59638
export:     to AS59638 announce ANY
remarks:
remarks:    A4N-EXT - AS59676
import:     from AS59676 accept AS59676
export:     to AS59676 announce ANY
remarks:
remarks:    ======================] DDoS Mitigation [=====================
remarks:
remarks:    Serverius - AS50673
export:     to AS50673 announce AS-AS44574
remarks:
remarks:    ==============================================================
remarks:
admin-c:    AN44574-RIPE
tech-c:     AN44574-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     AS44574-MNT
created:    2008-02-07T09:00:26Z
last-modified: 2022-01-25T16:05:04Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-XCL4-RIPE

organisation:  ORG-AN53-RIPE
org-name:    Network Services Ltd.
org-type:    OTHER
address:    Electric Works
address:    3 Concourse Way
address:    Sheffield
address:    S1 2BJ
address:    GB
abuse-c:    AN44574-RIPE
mnt-ref:    AS44574-MNT
mnt-by:     AS44574-MNT
created:    2011-08-09T21:15:36Z
last-modified: 2022-03-29T21:30:11Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Network Services Hostmaster
address:    Electric Works
address:    3 Concourse Way
address:    Sheffield
address:    S1 2BJ
address:    GB
phone:     +442038811101
fax-no:     +442038811102
abuse-mailbox: abuse@as44574.net
tech-c:     AFNH
nic-hdl:    AN44574-RIPE
mnt-by:     AS44574-MNT
created:    2013-06-01T04:32:33Z
last-modified: 2022-03-29T21:28:18Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]