| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.160.97 (lg) / ec2-18-207-160-97.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:a061::12cf:a061 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  NetundWeb AS44547

as-block:    AS44170 - AS45055
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-06-14T15:02:10Z
last-modified: 2023-06-14T15:02:10Z
source:     RIPE


aut-num:    AS44547
as-name:    NetundWeb
org:      ORG-NUW1-RIPE
sponsoring-org: ORG-RO57-RIPE
import:     from AS211114 accept ANY
export:     to AS211114 announce AS-NETUWEB
import:     from AS30823 accept ANY
export:     to AS30823 announce AS-NETUWEB
import:     from AS48678 accept ANY
export:     to AS48678 announce AS-NETUWEB
import:     from AS206995 accept ANY
export:     to AS206995 announce AS-NETUWEB
import:     from AS174 accept ANY
export:     to AS174 announce AS-NETUWEB
import:     from AS49805 accept ANY
export:     to AS49805 announce AS-NETUWEB
import:     from AS203511 accept ANY
export:     to AS203511 announce AS-NETUWEB
import:     from AS47585 accept ANY
export:     to AS47585 announce AS-NETUWEB
import:     from AS47436 accept ANY
export:     to AS47436 announce AS-NETUWEB
import:     from AS49612 accept ANY
export:     to AS49612 announce AS-NETUWEB
admin-c:    WIH2-RIPE
import:     from AS60647 accept ANY
export:     to AS60647 announce AS-NETUWEB
import:     from AS61135 accept ANY
export:     to AS61135 announce AS-NETUWEB
import:     from AS47516 accept ANY
export:     to AS47516 announce AS-NETUWEB
admin-c:    AR63422-RIPE
tech-c:     WIH2-RIPE
tech-c:     AR63422-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     lir-tr-webiloxcom-1-MNT
mnt-by:     netuweb-mnt
created:    2022-04-06T06:06:10Z
last-modified: 2023-11-29T12:56:22Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-NUW1-RIPE
org-name:    NETUNDWEB TELEKOMUNIKASYON TICARET LIMITED SIRKETI
country:    TR
org-type:    OTHER
address:    FULYA MAH. BYKDERE CAD. TORUN CENTER D BLOK NO: 74 D IC KAPI NO: 43 SISLI / ISTANBUL
abuse-c:    AR63422-RIPE
mnt-ref:    lir-tr-webiloxcom-1-MNT
mnt-ref:    netuweb-mnt
mnt-by:     lir-tr-webiloxcom-1-MNT
created:    2022-04-04T00:09:32Z
last-modified: 2022-12-01T17:21:23Z
source:     RIPE # Filtered

role:      NETUNDWEB TELEKOMUNIKASYON TICARET LIMITED SIRKETI
address:    TURKEY
address:    sisli/istanbul
address:    21100
address:    FULYA MAH. BYKDERE CAD. TORUN CENTER D BLOK NO: 74 D IC KAPI NO: 43 SISLI / ISTANBUL
abuse-mailbox: abuse@netweb.com.tr
nic-hdl:    AR63422-RIPE
mnt-by:     lir-tr-webiloxcom-1-MNT
created:    2021-06-23T11:30:19Z
last-modified: 2022-04-05T18:30:57Z
source:     RIPE # Filtered

role:      NETUNDWEB TELEKOMUNIKASYON TICARET LIMITED SIRKETI
address:    TURKEY
address:    sisli/istanbul
address:    21100
address:    FULYA MAH. BYKDERE CAD. TORUN CENTER D BLOK NO: 74 D IC KAPI NO: 43 SISLI / ISTANBUL
phone:     +90 850 346 06 89
nic-hdl:    WIH2-RIPE
mnt-by:     lir-tr-webiloxcom-1-MNT
created:    2021-06-23T11:30:19Z
last-modified: 2022-10-15T11:01:31Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]