| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.222.189.51 (lg) / ec2-44-222-189-51.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cde:bd33::2cde:bd33 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  yandex-office AS44534

as-block:    AS44170 - AS45055
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-06-14T15:02:10Z
last-modified: 2023-06-14T15:02:10Z
source:     RIPE


aut-num:    AS44534
as-name:    yandex-office
org:      ORG-YA1-RIPE
import:     from AS31133 accept ANY
export:     to AS31133 announce AS44534
import:     from AS8359 accept ANY
export:     to AS8359 announce AS44534
import:     from AS9002 accept ANY
export:     to AS9002 announce AS44534
import:     from AS13238 accept AS13238
export:     to AS13238 announce ANY
admin-c:    YNDX1-RIPE
tech-c:     YNDX1-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     YANDEX-MNT
created:    2022-04-06T13:24:34Z
last-modified: 2023-01-23T16:06:04Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-YA1-RIPE
org-name:    YANDEX LLC
country:    RU
org-type:    LIR
address:    LVA TOLSTOY STREET, 16
address:    119021
address:    Moscow
address:    RUSSIAN FEDERATION
phone:     +74957397000
fax-no:     +74957397070
admin-c:    MK24579-RIPE
admin-c:    AUR2-RIPE
admin-c:    EM3673-RIPE
abuse-c:    YAH6-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    YANDEX-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     YANDEX-MNT
created:    2004-04-22T14:39:02Z
last-modified: 2023-07-17T08:05:45Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Yandex LLC Network Operations
address:    Yandex LLC
address:    16, Leo Tolstoy St.
address:    119021
address:    Moscow
address:    Russian Federation
phone:     +7 495 739 7000
fax-no:     +7 495 739 7070
remarks:    trouble: ------------------------------------------------------
remarks:    trouble: Points of contact for Yandex LLC Network Operations
remarks:    trouble: ------------------------------------------------------
remarks:    trouble: Routing and peering issues: noc@yandex.net
remarks:    trouble: SPAM issues: abuse@yandex.ru
remarks:    trouble: Network security issues: abuse@yandex.ru
remarks:    trouble: Mail issues: postmaster@yandex.ru
remarks:    trouble: General information: info@yandex.ru
remarks:    trouble: ------------------------------------------------------
admin-c:    MK24579-RIPE
tech-c:     EM3673-RIPE
tech-c:     AUR2-RIPE
nic-hdl:    YNDX1-RIPE
mnt-by:     YANDEX-MNT
created:    2002-06-07T05:35:50Z
last-modified: 2021-08-23T16:42:06Z
source:     RIPE # Filtered
abuse-mailbox: abuse@yandex.ru
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]