| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 52.90.49.108 (lg) / ec2-52-90-49-108.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:345a:316c::345a:316c (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  MTS-SYSTEM-AS AS44518

as-block:    AS42961 - AS45055
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-08-19T06:50:17Z
last-modified: 2021-08-19T06:50:17Z
source:     RIPE


aut-num:    AS44518
as-name:    MTS-SYSTEM-AS
org:      ORG-MSST2-RIPE
import:     from AS20804 accept ANY
import:     from AS8246 accept ANY
import:     from AS8308 accept ANY
export:     to AS20804 announce AS44518
export:     to AS8246 announce AS44518
export:     to AS8308 announce AS44518
admin-c:    ST11027-RIPE
tech-c:     MT16832-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     NASK2-MNT
created:    2008-01-30T14:22:51Z
last-modified: 2020-11-16T18:01:06Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-NRaA1-RIPE

organisation:  ORG-MSST2-RIPE
org-name:    MTS SYSTEM Sylwia Truszkowska
org-type:    OTHER
address:    ul. Polna 66
address:    07-417 Ostroleka
address:    PL
admin-c:    ST11027-RIPE
tech-c:     MT16832-RIPE
abuse-c:    AR50828-RIPE
mnt-ref:    NASK2-MNT
mnt-by:     NASK2-MNT
created:    2017-03-28T11:05:23Z
last-modified: 2019-02-14T11:27:28Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Marek Truszkowski
address:    ul. Polna 66
address:    07-417 Ostroleka
address:    Poland
phone:     +48601805063
nic-hdl:    MT16832-RIPE
mnt-by:     NASK2-MNT
created:    2017-03-28T11:00:58Z
last-modified: 2017-03-28T11:00:58Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Sylwia Truszkowska
address:    ul. Polna 66
address:    07-417 Ostroleka
address:    Poland
phone:     +48222660937
nic-hdl:    ST11027-RIPE
mnt-by:     NASK2-MNT
created:    2017-03-28T10:59:39Z
last-modified: 2017-03-28T10:59:39Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]