| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.204.172.188 (lg) / ec2-34-204-172-188.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22cc:acbc::22cc:acbc (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  umenet AS44517

as-block:    AS44170 - AS45055
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-06-14T15:02:10Z
last-modified: 2023-06-14T15:02:10Z
source:     RIPE


aut-num:    AS44517
as-name:    umenet
org:      ORG-UEUA1-RIPE
import:     from as57630 accept ANY
export:     to as57630 announce AS44517
import:     from AS211564 accept ANY
export:     to AS211564 announce AS44517
admin-c:    PD10577-RIPE
tech-c:     PD10577-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     lir-se-umeaenergi-1-MNT
created:    2022-04-06T13:39:27Z
last-modified: 2022-04-06T13:39:27Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-UEUA1-RIPE
org-name:    Umea Energi Umenet AB
country:    SE
org-type:    LIR
address:    Storgatan 34
address:    903 25
address:    Umea
address:    SWEDEN
phone:     +4690160000
admin-c:    PD10577-RIPE
tech-c:     PD10577-RIPE
abuse-c:    AR66845-RIPE
mnt-ref:    lir-se-umeaenergi-1-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     lir-se-umeaenergi-1-MNT
created:    2021-12-03T07:52:13Z
last-modified: 2021-12-03T07:52:13Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Per Dahlgren
address:    SWEDEN
address:    Umea
address:    903 25
address:    Storgatan 34
phone:     +4690160000
nic-hdl:    PD10577-RIPE
mnt-by:     lir-se-umeaenergi-1-MNT
created:    2021-12-03T07:52:12Z
last-modified: 2021-12-03T07:52:13Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]