| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.229.151.87 (lg) / ec2-34-229-151-87.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22e5:9757::22e5:9757 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  TECHPLAZA-AS AS44516

as-block:    AS42383 - AS45055
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS44516
as-name:    TECHPLAZA-AS
remarks:
remarks:    *****
remarks:    This resource is in de-registration by the RIPE NCC
remarks:    *****
remarks:
org:      ORG-TC98-RIPE
import:     from AS8359 accept ANY
export:     to AS8359 announce AS44516
import:     from AS31133 accept ANY
export:     to AS31133 announce AS44516
admin-c:    TC6130-RIPE
tech-c:     TC6130-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
remarks:    mnt-by:     sc-techplaza-1-mnt
created:    2018-07-11T07:07:33Z
last-modified: 2018-10-10T12:11:10Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-TC98-RIPE
org-name:    Techplaza Corp.
org-type:    LIR
address:    ul. Spartakovskaya, d. 24
address:    105005
address:    Moscow
address:    RUSSIAN FEDERATION
admin-c:    TC6130-RIPE
tech-c:     TC6130-RIPE
abuse-c:    AR47268-RIPE
mnt-ref:    sc-techplaza-1-mnt
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     sc-techplaza-1-mnt
created:    2018-07-02T13:03:39Z
last-modified: 2018-07-23T21:32:40Z
source:     RIPE # Filtered
phone:     +7 929 6436071

role:      Techplaza Corp.
address:    ul. Spartakovskaya, d. 24
address:    105005
address:    Moscow
address:    RUSSIAN FEDERATION
admin-c:    MI4738-RIPE
tech-c:     MI4738-RIPE
nic-hdl:    TC6130-RIPE
mnt-by:     sc-techplaza-1-mnt
created:    2018-07-23T20:28:01Z
last-modified: 2018-07-23T20:28:01Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]