| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.238.225.8 (lg) / ec2-3-238-225-8.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ee:e108::3ee:e108 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  KMTN-AS AS44507

as-block:    AS42961 - AS45055
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-08-19T06:50:17Z
last-modified: 2021-08-19T06:50:17Z
source:     RIPE


aut-num:    AS44507
org:      ORG-OKMT1-RIPE
as-name:    KMTN-AS
import:     from AS50477 accept ANY
export:     to AS50477 announce ANY
import:     from AS31133 accept ANY
export:     to AS31133 announce AS-SET-KMTN
import:     from AS25478 accept ANY
import:     from AS197298 accept AS197298
export:     to AS25478 announce AS-SET-KMTN
export:     to AS197298 announce AS-SET-KMTN
admin-c:    PAI16-RIPE
tech-c:     PAI16-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     kmtn2-mnt
created:    2008-01-29T13:44:04Z
last-modified: 2022-06-14T23:00:26Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-OKMT1-RIPE
org-name:    OJSC Kostroma Municipal Telephone Network
country:    RU
org-type:    LIR
address:    Gagarina str. 6,
address:    156026
address:    Kostroma
address:    RUSSIAN FEDERATION
phone:     +74942322722
fax-no:     +74942312241
admin-c:    PAI16-RIPE
abuse-c:    KA4497-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    kmtn2-mnt
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     kmtn2-mnt
created:    2010-04-22T12:57:43Z
last-modified: 2020-12-16T12:48:12Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Pavel A Ivanov
address:    156023, 6 Gagarina str.
address:    Kostroma, Russia
phone:     +7 4942 424555
fax-no:     +7 4942 312241
mnt-by:     kmtn2-mnt
nic-hdl:    PAI16-RIPE
created:    2007-12-03T08:55:13Z
last-modified: 2010-11-18T15:16:15Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]