| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.236.209.138 (lg) / ec2-3-236-209-138.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ec:d18a::3ec:d18a (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  XTRIM-AS AS44484

as-block:    AS42961 - AS45055
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-08-19T06:50:17Z
last-modified: 2021-08-19T06:50:17Z
source:     RIPE


aut-num:    AS44484
as-name:    XTRIM-AS
org:      ORG-Lc9-RIPE
import:     from AS200976 action pref=100; accept AS200976
import:     from AS210870 action pref=100; accept AS210870
import:     from AS15169 action pref=100; accept ANY
import:     from AS11344 action pref=100; accept ANY
import:     from AS205226 action pref=100; accept ANY
import:     from AS48625 action pref=50; accept ANY
import:     from AS50817 action pref=50; accept ANY
import:     from AS9002 action pref=50; accept ANY
import:     from AS56534 action pref=50; accept ANY
import:     from AS44050 action pref=50; accept ANY
import:     from AS20485 action pref=50; accept ANY
import:     from AS49869 action pref=50; accept ANY
import:     from AS198580 action pref=50; accept AS198580
export:     to AS200976 announce AS-XTRIM
export:     to AS210870 announce ANY
export:     to AS15169 announce AS-XTRIM-NET47
export:     to AS11344 announce AS-XTRIM-NET47
export:     to AS205226 announce ANY
export:     to AS48625 announce AS-XTRIM
export:     to AS48625 announce AS-XTRIM
export:     to AS50817 announce AS-XTRIM
export:     to AS9002 announce AS-XTRIM
export:     to AS56534 announce AS-XTRIM
export:     to AS44050 announce AS-XTRIM
export:     to AS20485 announce AS-XTRIM
export:     to AS49869 announce AS-XTRIM
export:     to AS198580 announce AS-XTRIM
admin-c:    AGA777-RIPE
tech-c:     ISD9-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     X-TRIM-MNT
mnt-by:     RZT-MNT
created:    2008-01-25T13:18:24Z
last-modified: 2021-08-23T12:01:53Z
source:     RIPE # Filtered
sponsoring-org: ORG-SL18-RIPE

organisation:  ORG-Lc9-RIPE
org-name:    X-Trim Ltd.
country:    RU
org-type:    OTHER
descr:     XTRIM network maintainer
address:    Zentralnaya st.,1/1
address:    188650, Sertolovo
address:    Vsevologskiy rayon,Leningradskaya oblast
address:    Russian Federation
phone:     +7 (812) 4381120
fax-no:     +7 (812) 5935932
abuse-c:    XN158-RIPE
admin-c:    AGA777-RIPE
tech-c:     AGA777-RIPE
tech-c:     ISD9-RIPE
mnt-ref:    X-TRIM-MNT
mnt-ref:    RZT-MNT
mnt-by:     X-TRIM-MNT
created:    2008-01-14T10:18:10Z
last-modified: 2022-12-01T16:35:02Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Andrey G. Arama
address:    Zentralnaya st.,1/1
address:    188650, Sertolovo
address:    Vsevologskiy rayon,Leningradskaya oblast
address:    Russian Federation
phone:     +7 (812) 4381120
phone:     +7 (812) 5935932
nic-hdl:    AGA777-RIPE
mnt-by:     NET47-MNT
mnt-by:     RZT-MNT
created:    2008-02-11T12:16:22Z
last-modified: 2017-10-12T08:22:50Z
source:     RIPE

person:     Igor S. Diakonov
address:    Saint-Petersburg, Russia. Lomonosova sq. 1
org:      ORG-RA98-RIPE
phone:     +79214212525
nic-hdl:    ISD9-RIPE
mnt-by:     RZT-MNT
created:    2006-01-11T13:53:28Z
last-modified: 2021-08-25T09:24:04Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]