| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.211.117.197 (lg) / ec2-44-211-117-197.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cd3:75c5::2cd3:75c5 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  STARK-INDUSTRIES AS44477

as-block:    AS44170 - AS45055
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-06-14T15:02:10Z
last-modified: 2023-06-14T15:02:10Z
source:     RIPE


aut-num:    AS44477
as-name:    STARK-INDUSTRIES
org:      ORG-SISL20-RIPE
admin-c:    SICK1337-RIPE
tech-c:     SICK1337-RIPE
import:     from AS44477 accept ANY
import:     from AS44094 accept ANY
import:     from AS200019 accept ANY
import:     from AS57844 accept ANY
import:     from AS49434 accept ANY
import:     from AS200590 accept ANY
import:     from AS51765 accept ANY
import:     from AS49434 accept ANY
import:     from AS51248 accept ANY
import:     from AS30900 accept ANY
import:     from AS44222 accept ANY
import:     from AS35680 action pref=100; accept ANY
import:     from AS42831 accept ANY
import:     from AS31133 accept ANY
import:     from AS42708 accept ANY
import:     from AS39249 accept ANY
import:     from AS211288 accept ANY
import:     from AS6718 accept ANY
import:     from AS43624 accept ANY
import:     from AS47540 accept ANY
import:     from AS49434 accept ANY
import:     from AS8772 accept ANY
import:     from AS57142 accept ANY
import:     from AS43391 accept ANY
import:     from AS12735 accept ANY
import:     from AS57844 accept ANY
import:     from AS56803 accept ANY
import:     from AS56322 accept ANY
import:     from AS52000 accept ANY
import:     from AS206446 accept ANY
import:     from AS15440 accept ANY
import:     from AS34702 accept ANY
import:     from AS207934 accept ANY
import:     from AS142113 accept ANY
import:     from AS202984 accept ANY
import:     from AS207713 accept ANY
import:     from AS2116 accept ANY
import:     from AS9044 accept ANY
import:     from AS8285 accept ANY
import:     from AS3342 accept ANY
import:     from AS61424 accept ANY
import:     from AS205007 accept ANY
import:     from AS6677 accept any
import:     from AS31252 accept any
import:     from AS61135 accept any
import:     from AS44559 accept ANY
import:     from AS50304 accept ANY
import:     from AS15566 accept ANY
import:     from AS5578 accept ANY
import:     from AS8288 accept ANY
export:     to AS44477 announce AS44477
export:     to AS200019 announce AS44477
export:     to AS30900 announce AS44477
export:     to AS51248 announce AS44477:AS-DOWNSTREAMS
export:     to AS44477 announce AS42831
export:     to AS211288 announce AS44477
export:     to AS51765 announce AS44477
export:     to AS49434 announce AS44477
export:     to AS44094 announce AS44477
export:     to AS31133 announce AS44477
export:     to AS44222 announce AS44477
export:     to AS49434 announce AS44477
export:     to AS200590 announce AS44477
export:     to AS39249 announce AS44477
export:     to AS47540 announce AS44477
export:     to AS57844 announce AS44477
export:     to AS35680 announce AS48404
export:     to AS6718 announce AS44477:AS-DOWNSTREAMS
export:     to AS43624 announce AS44477
export:     to AS42708 announce AS44477
export:     to AS49434 announce AS44477
export:     to AS8772 announce AS44477:AS-STARK
export:     to AS57142 announce AS44477
export:     to AS57844 announce AS44477
export:     to AS12735 announce AS44477
export:     to AS43391 announce AS44477
export:     to AS56803 announce AS44477
export:     to AS56322 announce AS44477
export:     to AS52000 announce AS44477
export:     to AS206446 announce AS44477
export:     to AS15440 announce AS44477
export:     to AS34702 announce AS44477
export:     to AS207934 announce AS44477
export:     to AS142113 announce AS44477
export:     to AS202984 announce AS44477
export:     to AS207713 announce AS44477
export:     to AS2116 announce AS44477
export:     to AS9044 announce AS44477
export:     to AS8285 announce AS44477:AS-DOWNSTREAMS
export:     to AS3342 announce AS44477
export:     to AS61424 announce AS44477
export:     to AS205007 announce AS44477
export:     to AS6677 announce AS44477:AS-DOWNSTREAMS
export:     to AS31252 announce AS44477
export:     to AS61135 announce AS44477
export:     to AS50304 announce AS44477
export:     to AS15566 announce AS44477:AS-DOWNSTREAMS
export:     to AS8288 announce AS44477:AS-DOWNSTREAMS
export:     to AS5578 announce AS44477:AS-DOWNSTREAMS
export:     to AS44559 announce ANY
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     STARK-MNT
created:    2020-03-17T10:10:52Z
last-modified: 2024-04-30T21:06:32Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-SISL20-RIPE
org-name:    STARK INDUSTRIES SOLUTIONS LTD
country:    GB
org-type:    LIR
address:    71-75, Shelton Street
address:    WC2H 9JQ
address:    London
address:    UNITED KINGDOM
phone:     +442045770080
admin-c:    SN9739-RIPE
tech-c:     SN9739-RIPE
abuse-c:    AR68048-RIPE
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     STARK-MNT
created:    2022-04-01T07:22:03Z
last-modified: 2023-10-02T01:39:25Z
source:     RIPE # Filtered
mnt-ref:    STARK-MNT

role:      Stark Industries Solutions NOC
address:    UNITED KINGDOM
address:    WC2H 9JQ
address:    London
address:    Covent Garden
address:    71-75, Shelton Street
phone:     +441234416080
abuse-mailbox: abuse@stark-industries.solutions
remarks:
remarks:    **********************************************************
remarks:    * For spam/abuse/security issues please contact     *
remarks:    * abuse@stark-industries.solutions            *
remarks:    * The contents of your abuse email will be        *
remarks:    * forwarded directly on to our client for        *
remarks:    * handling.                       *
remarks:    **********************************************************
remarks:
remarks:    **********************************************************
remarks:    * Any questions on Peering/Routing please send to    *
remarks:    * noc@stark-industries.solutions             *
remarks:    **********************************************************
remarks:
remarks:    **********************************************************
remarks:    * Any police request please send to           *
remarks:    * police@stark-industries.solutions           *
remarks:    **********************************************************
remarks:
nic-hdl:    SICK1337-RIPE
mnt-by:     STARK-MNT
created:    2022-02-11T01:48:55Z
last-modified: 2022-12-21T20:26:43Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]