| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.237.34.21 (lg) / ec2-3-237-34-21.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ed:2215::3ed:2215 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  WEBKITCHEN-AS AS44468

as-block:    AS44170 - AS45055
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-06-14T15:02:10Z
last-modified: 2023-06-14T15:02:10Z
source:     RIPE


aut-num:    AS44468
as-name:    WEBKITCHEN-AS
org:      ORG-WA86-RIPE
import:     from AS174 accept ANY
import:     from AS6830 accept ANY
import:     from AS6939 accept ANY
import:     from AS13030 accept ANY
import:     from AS16221 accept AS16221
import:     from AS49938 accept AS49938
export:     to AS174 announce AS44468
export:     to AS6830 announce AS44468
export:     to AS6939 announce AS44468
export:     to AS13030 announce AS44468
export:     to AS16221 announce ANY
export:     to AS49938 announce ANY
admin-c:    FM6666-RIPE
tech-c:     FM6666-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-WEBKITCHEN
created:    2008-01-24T10:37:47Z
last-modified: 2018-09-04T10:29:52Z
source:     RIPE # Filtered
sponsoring-org: ORG-CTP1-RIPE

organisation:  ORG-WA86-RIPE
org-name:    webkitchen GmbH
country:    CH
org-type:    OTHER
address:    CH-8413 Neftenbach, Switzerland
abuse-c:    AR19826-RIPE
mnt-ref:    MNT-WEBKITCHEN
mnt-by:     MNT-WEBKITCHEN
created:    2007-04-10T12:21:38Z
last-modified: 2022-12-01T16:58:52Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Filip Mitev
address:    webkitchen GmbH
address:    CH-8413 Neftenbach, Switzerland
phone:     +41 (0)79 416 6463
nic-hdl:    FM6666-RIPE
mnt-by:     MNT-WEBKITCHEN
created:    2007-04-10T12:21:39Z
last-modified: 2010-03-24T08:56:29Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]