| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.238.176.43 (lg) / ec2-3-238-176-43.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ee:b02b::3ee:b02b (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  internex-as AS44453

as-block:    AS42961 - AS45055
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-08-19T06:50:17Z
last-modified: 2021-08-19T06:50:17Z
source:     RIPE


aut-num:    AS44453
as-name:    internex-as
org:      ORG-iG77-RIPE
import:     from AS6830 accept any
export:     to AS6830 announce AS-INTERNEX
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6830 action pref=100; accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6830 announce AS-INTERNEX
import:     from AS8666 accept any
export:     to AS8666 announce AS-INTERNEX
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8666 action pref=100; accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8666 announce AS-INTERNEX
import:     from AS15702 accept any
export:     to AS15702 announce AS-INTERNEX
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS15702 action pref=100; accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS15702 announce AS-INTERNEX
admin-c:    MB27168-RIPE
tech-c:     MB27168-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-INTERNEX
created:    2011-08-25T07:20:21Z
last-modified: 2018-09-04T11:04:43Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-iG77-RIPE
org-name:    interneX GmbH
country:    AT
org-type:    LIR
address:    Lagerstrasse 15
address:    3950
address:    Gmuend
address:    AUSTRIA
phone:     +4313369090
fax-no:     +43125330333660
mnt-ref:    MNT-INTERNEX
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MNT-INTERNEX
abuse-c:    IAC26-RIPE
created:    2011-08-23T13:33:40Z
last-modified: 2020-12-16T13:10:28Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Markus Boehm
address:    Lagerstrasse 15
address:    AT-3950 Gmuend
phone:     +43.13369090
nic-hdl:    MB27168-RIPE
mnt-by:     MNT-INTERNEX
created:    2011-10-17T08:52:33Z
last-modified: 2017-10-30T22:15:33Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]