| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 52.3.228.47 (lg) / ec2-52-3-228-47.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3403:e42f::3403:e42f (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  SibirInvest AS44446

as-block:    AS42383 - AS45055
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS44446
as-name:    SibirInvest
org:      ORG-OS297-RIPE
sponsoring-org: ORG-IKVY1-RIPE
import:     from AS24875 accept ANY
export:     to AS24875 announce AS44446
import:     from AS49505 accept ANY
export:     to AS49505 announce AS44446
admin-c:    SAD176-RIPE
tech-c:     SAD176-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     ru-ip84-1-mnt
created:    2020-08-07T07:35:22Z
last-modified: 2020-08-21T14:09:03Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-OS297-RIPE
org-name:    OOO SibirInvest
org-type:    OTHER
address:    GOROD KRASNOYARSK, ULICA KALININA, DOM 51 G, OFIS 104
abuse-c:    ACRO34557-RIPE
mnt-ref:    ru-ip84-1-mnt
mnt-by:     ru-ip84-1-mnt
created:    2020-07-28T10:55:10Z
last-modified: 2020-07-28T10:55:10Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Sargsyan Ashot Dmitrievich
address:    GOROD KRASNOYARSK, ULICA KALININA, DOM 51 G, OFIS 104
phone:     +79980124715
nic-hdl:    SAD176-RIPE
mnt-by:     ru-ip84-1-mnt
created:    2020-07-28T10:34:36Z
last-modified: 2020-07-28T10:54:21Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2020 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]