| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.192.247.184 (lg) / ec2-44-192-247-184.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc0:f7b8::2cc0:f7b8 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  IR-FCP AS44400

as-block:    AS42961 - AS45055
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-08-19T06:50:17Z
last-modified: 2021-08-19T06:50:17Z
source:     RIPE


aut-num:    AS44400
as-name:    IR-FCP
org:      ORG-AOEO2-RIPE
import:     from AS48159 accept ANY
export:     to AS48159 announce AS44400
import:     from AS43754 accept ANY
import:     from AS50810 accept ANY
export:     to AS43754 announce AS-FCP
import:     from AS47796 action pref=100;accept AS47796
export:     to AS47796 announce AS-FCP
import:     from AS198569 action pref=100;accept AS198569
export:     to AS198569 announce AS-FCP
export:     to AS56616 announce AS-FCP
import:     from AS56616 action pref=100;accept AS56616
import:     from AS62196 action pref=100;accept AS62196
export:     to AS62196 announce AS-FCP
export:     to AS58081 announce AS-FCP
import:     from AS58081 action pref=100;accept AS58081
export:     to AS9147 announce AS-FCP
import:     from AS9147 action pref=100;accept AS9147
export:     to AS51130 announce AS-FCP
import:     from AS51130 action pref=100;accept AS51130
export:     to AS58080 announce AS-FCP
export:     to AS13235 announce AS-FCP
export:     to AS21005 announce AS-FCP
export:     to AS202391 announce AS-FCP
import:     from AS58080 action pref=100;accept AS58080
export:     to AS41152 announce AS-FCP
import:     from AS41152 action pref=100;accept AS41152
export:     to AS60786 announce AS-FCP
export:     to AS60256 announce AS-FCP
export:     to AS59962 announce AS-FCP
export:     to AS47843 announce AS-FCP
export:     to AS59587 announce AS-FCP
export:     to AS59506 announce AS-FCP
export:     to AS34636 announce AS-FCP
export:     to AS205647 announce AS-FCP
export:     to AS1756 announce AS-FCP
export:     to AS57391 announce AS-FCP
export:     to AS49847 announce AS-FCP
export:     to AS34078 announce AS-FCP
export:     to AS204650 announce AS-FCP
export:     to AS9147 announce AS-FCP
import:     from AS60786 action pref=100;accept AS60786
import:     from AS1756 action pref=100;accept AS1756
import:     from AS60256 action pref=100;accept AS60256
import:     from AS59962 action pref=100;accept AS59962
import:     from AS47843 action pref=100;accept AS47843
import:     from AS59587 action pref=100;accept AS59587
import:     from AS59506 action pref=100;accept AS59506
import:     from AS205647 action pref=100;accept AS205647
import:     from AS34636 action pref=100;accept AS34636
import:     from AS13235 action pref=100;accept AS13235
import:     from AS202391 action pref=100;accept AS202391
import:     from AS57391 action pref=100;accept AS57391
import:     from AS49847 action pref=100;accept AS49847
import:     from AS34078 action pref=100;accept AS34078
import:     from AS204650 action pref=100;accept AS204650
import:     from AS9147 action pref=100;accept AS9147
admin-c:    RR12613-RIPE
tech-c:     RR12613-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-AISDP
mnt-by:     mnt-ir-asmanfaraz1-1
created:    2017-02-15T13:51:24Z
last-modified: 2022-06-12T11:53:20Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-AOEO2-RIPE
org-name:    Ertebatat Sabet Parsian Co. PJS
country:    IR
org-type:    LIR
address:    Unit 8 - No 1 - 6th Street
        Bokharest Blvd - Argentina Sq
address:    1418653781
address:    Tehran
address:    IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
phone:     +982143438000
phone:     +989121691312
fax-no:     +982143438000
admin-c:    MN6235-RIPE
tech-c:     MN6235-RIPE
abuse-c:    AR15634-RIPE
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     mostafanejati
created:    2017-05-17T11:24:21Z
last-modified: 2022-10-08T19:36:56Z
source:     RIPE # Filtered
mnt-ref:    mostafanejati

person:     Reza Rejalzadeh
address:    1st floor, Jirian Alley, Jahan Foolad Alley, Emam Khomeini A
address:    8189895194
address:    Esfahan
address:    IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
phone:     +983135111
nic-hdl:    RR12613-RIPE
mnt-by:     mnt-ir-asmanfaraz1-1
created:    2019-01-17T13:55:44Z
last-modified: 2019-01-17T13:55:45Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]