| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.229.151.87 (lg) / ec2-34-229-151-87.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22e5:9757::22e5:9757 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  Epsilon AS44356

as-block:    AS42383 - AS45055
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS44356
as-name:    Epsilon
org:      ORG-EtL5-RIPE
import:     from AS6453 accept ANY
import:     from AS6939 accept ANY
import:     from AS43852 accept AS-KDC
import:     from AS44703 accept AS44703
import:     from AS49487 accept AS49487
import:     from AS45282 accept AS45282
import:     from AS37076 accept AS37076
import:     from AS37088 accept AS37088
import:     from AS33776 accept AS33776
import:     from AS37282 accept AS37282
import:     from AS33786 accept AS33786
import:     from AS37030 accept AS37030
import:     from AS49487 accept AS49487
export:     to AS6453 announce AS-44356-Customers
export:     to AS6939 announce AS-44356-Customers
export:     to AS43852 announce ANY
export:     to AS44703 announce AS44356
export:     to AS49487 announce ANY
export:     to AS45282 announce ANY
export:     to AS37076 announce ANY
export:     to AS37088 announce ANY
export:     to AS33776 announce ANY
export:     to AS37282 announce ANY
export:     to AS33786 announce ANY
export:     to AS37030 announce ANY
export:     to AS49487 announce ANY
export:     to AS37367 announce ANY
admin-c:    EPS5258-RIPE
tech-c:     VH634-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     Epsilon-MTN
created:    2008-01-03T11:53:17Z
last-modified: 2018-09-04T10:29:21Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-ETL5-RIPE
org-name:    Epsilon Telecommunications Ltd
org-type:    LIR
address:    Telephone House, 69-77 Paul Street
address:    EC2A 4NW
address:    London
address:    UNITED KINGDOM
phone:     +44 20 7096 9600
fax-no:     +442070969610
abuse-c:    AR17630-RIPE
admin-c:    VH634-RIPE
admin-c:    SA31729-RIPE
mnt-ref:    Epsilon-MTN
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2007-10-19T10:11:26Z
last-modified: 2016-04-22T09:13:36Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Epsilon Admin
address:    69-77 Paul Street
address:    EC2A 4NW
address:    London - UK
abuse-mailbox: ripe@epsilontel.com
admin-c:    VH634-RIPE
tech-c:     SA31729-RIPE
tech-c:     SP9092-RIPE
nic-hdl:    EPS5258-RIPE
mnt-by:     Epsilon-MTN
created:    2009-03-09T17:48:11Z
last-modified: 2014-09-26T09:36:41Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Vibeke Harder
address:    Epsilon Telecommunications Ltd
address:    Telephone House, Third Floor, 69-77 Paul Street
address:    London, EC2A 4NW
address:    United Kingdom
phone:     +44 20 3370 3563
nic-hdl:    VH634-RIPE
created:    2007-11-05T14:07:30Z
last-modified: 2012-12-20T08:44:54Z
source:     RIPE # Filtered
mnt-by:     Epsilon-MTN
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]