| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.238.24.209 (lg) / ec2-3-238-24-209.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ee:18d1::3ee:18d1 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  SATELITTM-AS AS44309

as-block:    AS42961 - AS45055
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-08-19T06:50:17Z
last-modified: 2021-08-19T06:50:17Z
source:     RIPE


aut-num:    AS44309
as-name:    SATELITTM-AS
org:      ORG-ETAS1-RIPE
import:     from AS9127 accept ANY
import:     from AS39251 accept ANY
import:     from AS8866 accept ANY
import:     from AS39401 accept ANY
import:     from AS60168 accept ANY
export:     to AS9127 announce AS44309
export:     to AS39251 announce AS44309
export:     to AS8866 announce AS44309
export:     to AS39401 announce AS44309
export:     to AS60168 announce AS44309
admin-c:    ASS100-RIPE
tech-c:     ASS100-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-SATELIT
mnt-by:     MNT-SSARAEV
created:    2007-12-21T10:07:06Z
last-modified: 2018-09-04T10:29:13Z
source:     RIPE # Filtered
sponsoring-org: ORG-NL38-RIPE

organisation:  ORG-ETAS1-RIPE
org-name:    ET "Satelit TM - Anton Simeonov"
org-type:    OTHER
address:    bl.195 Belovidovo str.
address:    Zlatograd
address:    BULGARIA
abuse-c:    AR19930-RIPE
mnt-ref:    MNT-NETERRA
mnt-by:     MNT-NETERRA
created:    2007-12-13T15:09:31Z
last-modified: 2018-01-18T17:39:10Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Anton Slavtchev Simeonov
address:    195, Belovidovo Str.
address:    4980 Zlatograd
phone:     +359 3071 2466
nic-hdl:    ASS100-RIPE
mnt-by:     MNT-SATELIT
created:    2007-02-15T11:25:25Z
last-modified: 2011-03-09T08:39:04Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]