| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 52.90.49.108 (lg) / ec2-52-90-49-108.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:345a:316c::345a:316c (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  IECHU-AS AS44302

as-block:    AS42961 - AS45055
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-08-19T06:50:17Z
last-modified: 2021-08-19T06:50:17Z
source:     RIPE


aut-num:    AS44302
as-name:    IECHU-AS
org:      ORG-ICL18-RIPE
import:     from AS5507 action pref=100; accept ANY
import:     from AS9002 action pref=100; accept ANY
import:     from AS6939 action pref=100; accept ANY
import:     from AS174 action pref=100; accept ANY
export:     to AS5507 announce AS-IECHU
export:     to AS9002 announce AS-IECHU
export:     to AS6939 announce AS-IECHU
export:     to AS174 announce AS-IECHU
admin-c:    BK1102-RIPE
admin-c:    LC41-RIPE
tech-c:     BK1102-RIPE
tech-c:     LC41-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     IECHU-MNT
created:    2007-12-20T10:57:14Z
last-modified: 2018-09-04T10:29:11Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-ICL18-RIPE
org-name:    NETregator Kft.
country:    HU
org-type:    LIR
descr:     abuse@iec.hu
address:    Ferto street 8
address:    1107
address:    Budapest
address:    HUNGARY
phone:     +3618816450
fax-no:     +3618816451
abuse-c:    AR15462-RIPE
admin-c:    BK1102-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    IECHU-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     IECHU-MNT
created:    2007-12-12T06:11:29Z
last-modified: 2020-12-16T13:11:11Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Balazs Kovacs
address:    Netregator Ltd.
address:    Ferto street 8
address:    H-1107 Budapest
phone:     +36.30.670.1466
nic-hdl:    BK1102-RIPE
created:    2007-01-04T00:29:52Z
last-modified: 2020-07-23T22:00:57Z
source:     RIPE # Filtered
mnt-by:     IECHU-MNT

person:     Lajos Csefan
address:    Antenna Hungaria Co.
address:    Petzval J. u. 31-33.
address:    H-1119 Budapest
address:    HU
mnt-by:     AHRT-MNT
phone:     +36 1 2036060
fax-no:     +36 1 4642525
nic-hdl:    LC41-RIPE
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2012-11-13T14:36:24Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]