| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.224.127.143 (lg) / ec2-3-224-127-143.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3e0:7f8f::3e0:7f8f (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  JCB-AS AS44268

as-block:    AS42383 - AS45055
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS44268
as-name:    JCB-AS
org:      ORG-JEL1-RIPE
import:     from AS2529 accept ANY
export:     to AS2529 announce AS44268
import:     from AS5400 accept ANY
export:     to AS5400 announce AS44268
admin-c:    JS3013-RIPE
tech-c:     JS3013-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     BTNET-MNT
created:    2007-12-14T09:56:34Z
last-modified: 2018-09-04T10:29:02Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-BPIS1-RIPE

organisation:  ORG-JEL1-RIPE
org-name:    JCB Excavators Ltd
org-type:    OTHER
remarks:    http://www.jcb.com
address:    Main Building
address:    Rosceter
address:    Uttoxceter
address:    ST14 5PA
phone:     +44 1889 593 461
fax-no:     +44 1889 591 507
abuse-c:    AR24869-RIPE
admin-c:    JS3013-RIPE
tech-c:     JS3013-RIPE
mnt-ref:    BTNET-MNT
mnt-by:     BTNET-MNT
created:    2007-12-11T14:15:34Z
last-modified: 2018-01-22T15:36:02Z
source:     RIPE # Filtered

person:     John Stubbs
address:    JCB Excavators Ltd
address:    Main Building
address:    Rosceter
address:    Uttoxceter
address:    ST14 5PA
address:    GB
phone:     +44 1889 593 461
fax-no:     +44 1889 591 507
nic-hdl:    JS3013-RIPE
mnt-by:     BTNET-MNT
remarks:    Please send abuse notification to abuse@bt.net
created:    2002-12-13T09:56:01Z
last-modified: 2012-02-23T13:45:18Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2020 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]