| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.231.217.107 (lg) / ec2-3-231-217-107.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3e7:d96b::3e7:d96b (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  Nines AS44253

as-block:    AS42961 - AS45055
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-08-19T06:50:17Z
last-modified: 2021-08-19T06:50:17Z
source:     RIPE


aut-num:    AS44253
as-name:    Nines
org:      ORG-ABV1-RIPE
import:     from AS13237 accept ANY
export:     to AS13237 announce AS44253
import:     from AS8455 accept ANY
export:     to AS8455 announce AS44253
export:     to AS200020 announce AS44253
import:     from AS8455 accept ANY
export:     to AS34307 announce AS44253
import:     from AS34307 accept ANY
export:     to AS20562 announce AS44253
import:     from AS20562 accept ANY
admin-c:    SR2373-RIPE
tech-c:     SR2373-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     ACNBB-MNT
created:    2007-12-12T09:36:08Z
last-modified: 2023-04-24T12:26:10Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-ABV1-RIPE
org-name:    Accenture B. V.
country:    NL
org-type:    LIR
address:    201 East 4th Street, Suite1600
address:    45202
address:    Cincinnati, OH
address:    UNITED STATES
phone:     +15134551287
fax-no:     +13126527255
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    ACN-RIPE-IPV6-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     ACN-RIPE-IPV6-MNT
admin-c:    CEH5-RIPE
admin-c:    KP3355-RIPE
admin-c:    SJW12-RIPE
abuse-c:    AA26757-RIPE
created:    2012-09-28T14:18:53Z
last-modified: 2023-03-21T16:27:33Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Sentia role
address:    Sentia B.V.
address:    Claude Bussylaan 96
address:    1082MD Amsterdam
address:    The Netherlands
mnt-by:     SENTIA-MNT
phone:     +31 20 7505 733
admin-c:    JV2482-RIPE
admin-c:    SK3127-RIPE
admin-c:    WB3501-RIPE
admin-c:    OvdL5-RIPE
tech-c:     WB3501-RIPE
tech-c:     JV2482-RIPE
tech-c:     SK3127-RIPE
tech-c:     OvdL5-RIPE
tech-c:     PL13771-RIPE
nic-hdl:    Sr2373-RIPE
created:    2005-01-10T14:26:54Z
last-modified: 2022-08-29T08:02:39Z
source:     RIPE # Filtered
abuse-mailbox: abuse@sentia.com
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]