| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.234.255.5 (lg) / ec2-18-234-255-5.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12ea:ff05::12ea:ff05 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  EXENET-AS AS44252

as-block:    AS42383 - AS45055
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS44252
as-name:    EXENET-AS
org:      ORG-ENAd1-RIPE
remarks:    --------------------------------------
remarks:    Exe Net
remarks:    --------------------------------------
import:     from AS8400 accept ANY
export:     to AS8400 announce AS44252
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8400 accept any
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8400 announce AS44252
remarks:    --------------------------------------
import:     from AS13004 accept ANY
export:     to AS13004 announce AS44252
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS13004 accept any
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS13004 announce AS44252
remarks:    --------------------------------------
import:     from AS199493 accept ANY
export:     to AS199493 announce AS44252
remarks:    --------------------------------------
admin-c:    BI310-RIPE
admin-c:    BV2371-RIPE
tech-c:     BI310-RIPE
tech-c:     BV2371-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-EXENET
created:    2007-12-12T09:24:45Z
last-modified: 2018-09-04T10:28:56Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-ENAD1-RIPE
org-name:    Exe Net d.o.o. Nis
org-type:    LIR
address:    Cara Dusana 85
address:    18000
address:    Nis
address:    SERBIA
phone:     +381184155555
fax-no:     +381184285770
abuse-c:    AR16517-RIPE
admin-c:    BI310-RIPE
mnt-ref:    MNT-EXENET
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MNT-EXENET
tech-c:     BV2371-RIPE
created:    2007-12-04T17:00:45Z
last-modified: 2016-09-27T10:50:21Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Bogdan Ignjatovic
address:    Exe Net d.o.o.
address:    RS
phone:     +381184155555
fax-no:     +38118285770
nic-hdl:    BI310-RIPE
created:    2006-05-10T10:58:41Z
last-modified: 2015-02-07T05:56:55Z
source:     RIPE # Filtered
mnt-by:     MNT-EXENET

person:     Bojan Vranac
address:    Exe Net d.o.o.
address:    RS
phone:     +381184155555
nic-hdl:    BV2371-RIPE
remarks:    *** Please send spam and abuse notifications only to abuse@exe-net.net ***
mnt-by:     MNT-EXENET
created:    2015-02-06T21:13:36Z
last-modified: 2017-10-30T22:43:51Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2020 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]