| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.212.99.248 (lg) / ec2-44-212-99-248.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cd4:63f8::2cd4:63f8 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  IranCell-AS AS44244

as-block:    AS42961 - AS45055
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-08-19T06:50:17Z
last-modified: 2021-08-19T06:50:17Z
source:     RIPE


aut-num:    AS44244
as-name:    IranCell-AS
org:      ORG-ICSa1-RIPE
import:     from AS12880 action pref=100; accept ANY
import:     from AS44244:AS-DOWNSTREAMS accept AS44244:AS-DOWNSTREAMS
import:     from AS49666 action pref=20; accept ANY
export:     to AS12880 announce AS44244:AS-DOWNSTREAMS
export:     to AS12880 announce AS44244
export:     to AS44244:AS-DOWNSTREAMS announce ANY
export:     to AS49666 announce AS44244:AS-DOWNSTREAMS
export:     to AS49666 announce AS44244
admin-c:    ICNA1-RIPE
tech-c:     ICNA1-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     IRANCELL-MNT
created:    2007-12-11T07:57:26Z
last-modified: 2022-12-18T10:11:15Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-ICSA1-RIPE
org-name:    Iran Cell Service and Communication Company
country:    IR
org-type:    LIR
address:    3rd floor, No. 6, Alidoost Alley, Ghaderi Alley, Zandi Ave, Golzar Blvd, Heravi Sq, Tehran , Iran, Islamic Republic of
address:    1665973561
address:    Tehran
address:    IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
phone:     +982123193554
fax-no:     +982122328908
abuse-c:    AR13591-RIPE
admin-c:    MI3507-RIPE
tech-c:     ICNA1-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    IRANCELL-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     IRANCELL-MNT
created:    2007-11-28T11:11:42Z
last-modified: 2022-12-31T10:29:53Z
source:     RIPE # Filtered

role:      IranCell Network Administrators
address:    3rd floor, No. 6, Alidoost Alley, Ghaderi Alley, Zandi Ave, Golzar Blvd, Heravi Sq, Tehran , Iran, Islamic Republic of
admin-c:    MI3507-RIPE
tech-c:     MI3507-RIPE
tech-c:     AN33073-RIPE
nic-hdl:    ICNA1-RIPE
mnt-by:     IRANCELL-MNT
created:    2007-12-11T11:19:11Z
last-modified: 2022-12-18T08:13:16Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]