| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.201.97.26 (lg) / ec2-44-201-97-26.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc9:611a::2cc9:611a (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  PROINITY AS44239

as-block:    AS42961 - AS45055
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-08-19T06:50:17Z
last-modified: 2021-08-19T06:50:17Z
source:     RIPE


aut-num:    AS44239
as-name:    PROINITY
descr:     PROINITY
org:      ORG-PG162-RIPE
import:     from AS44239:AS-TRANSIT accept ANY
export:     to AS44239:AS-TRANSIT announce AS44239:AS-PROINITY
import:     from AS44239:AS-PEERS accept AS44239:AS-SET:PeerAS
export:     to AS44239:AS-PEERS announce AS44239:AS-PROINITY
admin-c:    PNCH-RIPE
tech-c:     PNCH-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     PROINITY-NOC-MNT
created:    2016-11-18T16:35:47Z
last-modified: 2018-09-04T11:54:42Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-PG162-RIPE
org-name:    proinity GmbH
country:    CH
org-type:    LIR
address:    Reichenauweg 1
address:    8272
address:    Ermatingen
address:    SWITZERLAND
phone:     +41 000000000
admin-c:    PNCH-RIPE
tech-c:     PNCH-RIPE
abuse-c:    AR37886-RIPE
mnt-ref:    PROINITY-NOC-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     PROINITY-NOC-MNT
created:    2016-10-07T12:43:00Z
last-modified: 2022-04-11T10:04:16Z
source:     RIPE # Filtered

role:      proinity NOC
address:    proinity GmbH
address:    8272 Ermatingen
address:    SWITZERLAND
admin-c:    SBAU-RIPE
tech-c:     SBAU-RIPE
nic-hdl:    PNCH-RIPE
mnt-by:     PROINITY-NOC-MNT
created:    2017-02-20T21:02:00Z
last-modified: 2022-04-09T07:30:42Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]