| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.84.132.40 (lg) / ec2-3-84-132-40.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:354:8428::354:8428 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  PARFUMURI-FEMEI-AS AS44220

as-block:    AS42961 - AS45055
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-08-19T06:50:17Z
last-modified: 2021-08-19T06:50:17Z
source:     RIPE


aut-num:    AS44220
as-name:    PARFUMURI-FEMEI-AS
org:      ORG-PFS6-RIPE
import:     from AS8708 accept ANY
export:     to AS8708 announce AS44220
import:     from AS5483 accept ANY
export:     to AS5483 announce AS44220
admin-c:    MB37446-RIPE
tech-c:     MB37446-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     PARFUMURI-FEMEI-MNT
created:    2016-11-21T15:07:29Z
last-modified: 2022-01-14T12:50:04Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-PFS6-RIPE
org-name:    Parfumuri Femei.com SRL
org-type:    OTHER
address:    Republicii nr 51
address:    oradea BIHOR 410167
address:    Romania
phone:     +40735399244
admin-c:    MB37446-RIPE
tech-c:     MB37446-RIPE
abuse-c:    PFS57-RIPE
mnt-by:     PARFUMURI-FEMEI-MNT
mnt-ref:    PARFUMURI-FEMEI-MNT
created:    2016-11-19T14:19:25Z
last-modified: 2016-11-19T14:22:40Z
source:     RIPE # Filtered

person:     MARIUS BORTA
address:    Parfumuri Femei.com SRL
address:    Republicii nr 51
address:    oradea BIHOR 410167
phone:     +40735399244
nic-hdl:    MB37446-RIPE
mnt-by:     PARFUMURI-FEMEI-MNT
created:    2014-07-30T23:25:13Z
last-modified: 2016-11-19T14:20:12Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]