| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.236.191.104 (lg) / ec2-34-236-191-104.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22ec:bf68::22ec:bf68 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  PASTORINI-AS AS44188

as-block:    AS42961 - AS45055
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-08-19T06:50:17Z
last-modified: 2021-08-19T06:50:17Z
source:     RIPE


aut-num:    AS44188
as-name:    PASTORINI-AS
org:      ORG-PTS20-RIPE
remarks:    --------------------------------------
remarks:    @AIRENETWORKS
import:     from AS29119 accept ANY
export:     to AS29119 announce AS44188
remarks:    --------------------------------------
remarks:    @INFRA-SUR
import:     from AS50977 accept ANY
export:     to AS50977 announce AS44188
remarks:    --------------------------------------
admin-c:    JMAA3-RIPE
tech-c:     MAAA5-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     mnt-cisur
created:    2016-11-24T09:11:38Z
last-modified: 2020-12-14T15:06:50Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-PTS20-RIPE
org-name:    Pastorini Teledistribucion S.L.
country:    ES
org-type:    LIR
address:    C/Pedro Crespo, 3
address:    14540
address:    La Rambla
address:    SPAIN
phone:     +34957684362
admin-c:    JMAA3-RIPE
tech-c:     MAAA5-RIPE
abuse-c:    AR37226-RIPE
mnt-ref:    mnt-cisur
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     mnt-cisur
created:    2016-08-09T12:59:52Z
last-modified: 2020-12-16T12:43:40Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Jose Maria Aragones Alcantara
address:    C/Pedro Crespo, 3
address:    14540
address:    La Rambla
address:    SPAIN
phone:     +34957684362
nic-hdl:    JMAA3-RIPE
mnt-by:     es-pastorini-1-mnt
created:    2016-08-09T12:59:51Z
last-modified: 2016-08-09T12:59:51Z
source:     RIPE

person:     Miguel Angel Aragones Alcantara
address:    C/Pedro Crespo, 3
address:    14540
address:    La Rambla
address:    SPAIN
phone:     +34957684362
nic-hdl:    MAAA5-RIPE
mnt-by:     es-pastorini-1-mnt
created:    2016-08-09T12:59:51Z
last-modified: 2016-08-09T12:59:52Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]