| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.84.132.40 (lg) / ec2-3-84-132-40.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:354:8428::354:8428 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  BONET AS44185

as-block:    AS42961 - AS45055
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-08-19T06:50:17Z
last-modified: 2021-08-19T06:50:17Z
source:     RIPE


aut-num:    AS44185
as-name:    BONET
org:      ORG-BSS25-RIPE
descr:     UPSTREAM
import:     from AS174 accept ANY
import:     from AS8928 accept ANY
descr:     BGP customers
import:     from AS60693 accept AS60693
import:     from AS48304 accept AS48304
import:     from AS48473 accept AS48473
import:     from AS198543 accept AS198543
import:     from AS201841 accept AS201841
import:     from AS196944 accept AS196944
descr:     SIX peering
import:     from AS2607 accept ANY
import:     from AS3248 accept ANY
import:     from AS5578 accept ANY
import:     from AS5578 accept ANY
import:     from AS5628 accept ANY
import:     from AS6658 accept ANY
import:     from AS6830 accept ANY
import:     from AS6830 accept ANY
import:     from AS6855 accept ANY
import:     from AS6862 accept ANY
import:     from AS8264 accept ANY
import:     from AS8290 accept ANY
import:     from AS8620 accept ANY
import:     from AS8778 accept ANY
import:     from AS8928 accept ANY
import:     from AS12301 accept ANY
import:     from AS12426 accept ANY
import:     from AS12508 accept ANY
import:     from AS12905 accept ANY
import:     from AS15935 accept ANY
import:     from AS15962 accept ANY
import:     from AS16160 accept ANY
import:     from AS16265 accept ANY
import:     from AS16367 accept ANY
import:     from AS20579 accept ANY
import:     from AS20704 accept ANY
import:     from AS24744 accept ANY
import:     from AS24806 accept ANY
import:     from AS24971 accept ANY
import:     from AS25373 accept ANY
import:     from AS25496 accept ANY
import:     from AS29086 accept ANY
import:     from AS29208 accept ANY
import:     from AS29405 accept ANY
import:     from AS29531 accept ANY
import:     from AS31117 accept ANY
import:     from AS31127 accept ANY
import:     from AS31246 accept ANY
import:     from AS35107 accept ANY
import:     from AS35328 accept ANY
import:     from AS35419 accept ANY
import:     from AS38949 accept ANY
import:     from AS39392 accept ANY
import:     from AS42005 accept ANY
import:     from AS42841 accept ANY
import:     from AS43248 accept ANY
import:     from AS43451 accept ANY
import:     from AS49044 accept ANY
import:     from AS56656 accept ANY
import:     from AS56800 accept ANY
descr:     SITELIX peering
import:     from AS5578 accept ANY
import:     from AS15935 accept ANY
import:     from AS29208 accept ANY
import:     from AS31117 accept ANY
import:     from AS31127 accept ANY
import:     from AS34820 accept ANY
import:     from AS38949 accept ANY
import:     from AS42005 accept ANY
descr:     UPSTREAM
export:     to AS174 announce AS-BONET
export:     to AS8928 announce AS-BONET
descr:     BGP customers
export:     to AS48304 announce ANY
export:     to AS48473 announce ANY
export:     to AS60693 announce ANY
export:     to AS198543 announce ANY
export:     to AS201841 announce ANY
export:     to AS196944 announce ANY
descr:     SIX peering
export:     to AS2607 announce AS-BONET-SIX
export:     to AS3248 announce AS-BONET-SIX
export:     to AS5578 announce AS-BONET-SIX
export:     to AS5578 announce AS-BONET-SIX
export:     to AS5628 announce AS-BONET-SIX
export:     to AS6658 announce AS-BONET-SIX
export:     to AS6830 announce AS-BONET-SIX
export:     to AS6830 announce AS-BONET-SIX
export:     to AS6855 announce AS-BONET-SIX
export:     to AS6862 announce AS-BONET-SIX
export:     to AS8264 announce AS-BONET-SIX
export:     to AS8290 announce AS-BONET-SIX
export:     to AS8620 announce AS-BONET-SIX
export:     to AS8778 announce AS-BONET-SIX
export:     to AS8928 announce AS-BONET-SIX
export:     to AS12301 announce AS-BONET-SIX
export:     to AS12426 announce AS-BONET-SIX
export:     to AS12508 announce AS-BONET-SIX
export:     to AS12905 announce AS-BONET-SIX
export:     to AS15935 announce AS-BONET-SIX
export:     to AS15962 announce AS-BONET-SIX
export:     to AS16160 announce AS-BONET-SIX
export:     to AS16265 announce AS-BONET-SIX
export:     to AS16367 announce AS-BONET-SIX
export:     to AS20579 announce AS-BONET-SIX
export:     to AS20704 announce AS-BONET-SIX
export:     to AS24744 announce AS-BONET-SIX
export:     to AS24806 announce AS-BONET-SIX
export:     to AS24971 announce AS-BONET-SIX
export:     to AS25373 announce AS-BONET-SIX
export:     to AS25496 announce AS-BONET-SIX
export:     to AS29086 announce AS-BONET-SIX
export:     to AS29208 announce AS-BONET-SIX
export:     to AS29405 announce AS-BONET-SIX
export:     to AS29531 announce AS-BONET-SIX
export:     to AS31117 announce AS-BONET-SIX
export:     to AS31127 announce AS-BONET-SIX
export:     to AS31246 announce AS-BONET-SIX
export:     to AS35107 announce AS-BONET-SIX
export:     to AS35328 announce AS-BONET-SIX
export:     to AS35419 announce AS-BONET-SIX
export:     to AS38949 announce AS-BONET-SIX
export:     to AS39392 announce AS-BONET-SIX
export:     to AS42005 announce AS-BONET-SIX
export:     to AS42841 announce AS-BONET-SIX
export:     to AS43248 announce AS-BONET-SIX
export:     to AS43451 announce AS-BONET-SIX
export:     to AS49044 announce AS-BONET-SIX
export:     to AS56656 announce AS-BONET-SIX
export:     to AS56800 announce AS-BONET-SIX
descr:     SITELIX peering
export:     to AS5578 announce AS-BONET-SIX
export:     to AS15935 announce AS-BONET-SIX
export:     to AS29208 announce AS-BONET-SIX
export:     to AS31117 announce AS-BONET-SIX
export:     to AS31127 announce AS-BONET-SIX
export:     to AS34820 announce AS-BONET-SIX
export:     to AS38949 announce AS-BONET-SIX
export:     to AS42005 announce AS-BONET-SIX
admin-c:    PALO-RIPE
tech-c:     ZYX-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-BNTS-SK
created:    2007-11-30T13:20:10Z
last-modified: 2021-07-08T13:28:57Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-BSS25-RIPE
org-name:    BONET Systems, s.r.o.
country:    SK
org-type:    LIR
address:    Lenardova 14
address:    85101
address:    Bratislava
address:    SLOVAKIA
phone:     +421220607722
admin-c:    PALO-RIPE
admin-c:    ZYX-RIPE
abuse-c:    AC28625-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    MNT-BNTS-SK
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MNT-BNTS-SK
created:    2015-03-12T09:31:20Z
last-modified: 2020-12-16T13:33:08Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Pavol Lukac
address:    Stare Grunty 18
address:    841 04 Bratislava
address:    Slovakia
phone:     +421 2 2060 7711
nic-hdl:    PALO-RIPE
created:    2008-10-14T11:29:52Z
last-modified: 2020-10-15T11:59:23Z
source:     RIPE # Filtered
mnt-by:     MNT-BNTS-SK

person:     Peter Mihalik
address:    BONET Systems, s.r.o.
address:    Lenardova 14
address:    85101 Bratislava
address:    Slovakia
phone:     +421 903 930 568
nic-hdl:    ZYX-RIPE
mnt-by:     MNT-BNTS-SK
created:    2011-12-26T00:19:50Z
last-modified: 2016-07-11T17:11:52Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]